Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ekonómia

Našli sme 539 titulov

Oceňování podniků v právní praxi (Petr Zima) [CZ]

Petr Zima, C. H. Beck (2016)
Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně...

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
23,03€
21,42€

Praktikum k základom práva pre ekonómov

Praktikum je koncipované ako učebná pomôcka na výučbu predmetu Základy práva pre ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorého súčasťou sú okrem prednášok aj cvičenia. Účelom cvičení je v nadväznosti na prednášky precvičovať, konkretizovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,20€
11,59€

Dějiny ústavního práva (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Wolters Kluwer (2016)
Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice...

Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice je přehledně členěná podle základních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,89€
22,70€

International Investing and Market Risk in Practical Examples

Skripta prezentují vybrané aspekty investování a řízení rizik přístupnou formou, aniž by při tom docházelo k nemístnému zjednodušování. Důraz je kladen na reálná tržní data z českého prostředí z let 2014–2017 a na metody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,56€
17,55€

Mikroekonomie

Robert Holman, C. H. Beck (2018)
Sbírka řešených otázek a příkladů

Nové vydání Sbírky řešených otázek a příkladů k učebnici Mikroekonomie profesora Roberta Holmana slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Je tedy vhodnou studijní pomůckou k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,15€
20,09€

Monetárna makroanalýza

Učebná pomôcka Monetárna makroanalýza predstavuje základný materiál pre štúdium pokročilej makroekonómie s osobitným zameraním na makroekonómiu uzatvorenej a otvorenej ekonomiky so zreteľom na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,10€
12,18€

Rozhodování při riziku

Rozhodování při riziku

Teorie rozhodování a rizika zaznamenala v posledních dvaceti letech prudký rozvoj, ale tato příručka je skromnější, protože je určena především začínajícím studentům, kteří s danou oblastí nemají téměř žádné zkušenosti. Asi třetina textu představuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,17€

Základy matematiky pro ekonomii a management

Kniha je primárně určena studentům studijních programů ekonomicko-manažerského zaměření jako učební text pro předmět matematika zařazený v rozsahu dvou semestrů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,05€
12,14€

Európske menové právo a menové právo na Slovensku

Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy tvorené slovenskými orgánmi len minimálne dopĺňajú. Preto možno povedať, že na Slovensku sa v celosti a bez výhrad uplatňuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,70€
13,67€

Veřejné finance Sbírka řešených příkladů a případových studií [CZ]

Pavlína Hejduková, C. H. Beck (2015)
Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně...

Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně jako doplněk k jiným knižním titulům, které se zabývají problematikou veřejných financí, daněmi, odvody pojistného a sociálními... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Finanční účetnictví - pracovní sešit

Pavel Štohl, Štohl - Vzdělávací středisko Znojmo (2018)
Určeno pro studenty ekonomických vysokých škol

Jedná se o pracovní sešit, který na úvod každé kapitoly obsahuje shrnutí teorie a na něj navazují řešené příklady a úlohy. Cílem pracovního sešitu je dát studentům možnost procvičit si účtování příkladů a zkontrolovat jejich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pragmatizace logické analýzy jazyka (Miroslav Vacura)

Pragmatizace logické analýzy jazyka (Miroslav Vacura)

Miroslav Vacura, Oeconomica (2018)
Od analytické k postanalytické filosofii ve 20. století

Tématem monografie je proces transformace filosofického směru nazývaného analytická filosofie ve směr na něj navazující,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
33,84€

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1 (Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dag

Všeobecná ekonomická teória 1 je prvou časťou dvojdielnej vysokoškolskej učebnice s rovnakým názvom. Jej hlavným cieľom je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,10€
21,95€

Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářske studium

Hana Mikovcová, Aleš Čeněk (2009)
2. vydání

Publikace je určena pro zájemce o praktické aplikace teoretických poznatků z oblasti podnikové ekonomiky a marketingu. prioritně je určena pro studenty bakalářského studia všech vysokých škol ekonomického zaměření... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,34€
9,62€

Musíš znát... Trestní právo hmotné (Petra Polišenská) [CZ]

Petra Polišenská, , Wolters Kluwer (2016)
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury trestního práva hmotného za období od...

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury trestního práva hmotného za období od ledna 2014 do května 2015. Jednotlivé judikáty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,20€
12,54€

Konkurenční struktury v dodavatelských řetězcích (Jan Zouhar)

Jan Zouhar, Professional Publishing (2016)
Státní regulace dodavatelských řetězců se stala aktuálním tématem na české politické scéně. Jedním z problémů při...

Státní regulace dodavatelských řetězců se stala aktuálním tématem na české politické scéně. Jedním z problémů při prosazování regulační politiky je zdůvodnění uvažovaných opatření z hlediska ekonomické teorie. Kniha přináší podrobnou mikroekonomickou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,54€
12,59€

Vybrané kapitoly z finančného trhu (Monika Zatrochová) [SK]

Skriptá STU v Bratislave... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,22€
10,43€

Makroekonomická analýza a prognóza

Predkladaný učebný text predstavuje široko problémovo chápaný vstup do štúdia národnohospodárskych teórií, ktoré sa týkajú tak hraničných problémov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,30€
4,93€

Mikroekonomie I

Mikroekonomie I

Studijní text pro FP... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,43€

Ekonomické souvislosti finančního práva (Iva Šmídová) [CZ]

Iva Šmídová, Key publishing (2008)
Ve všech ekonomicky vyspělých zemích je společnost spojena sítí finančních vztahů. Vytváří se tak univerzální spojení mezi...

Ve všech ekonomicky vyspělých zemích je společnost spojena sítí finančních vztahů. Vytváří se tak univerzální spojení mezi jednotlivými ekonomickými subjekty, jehož společným jmenovatelem jsou peníze. Vzhledem k důležitosti těchto vztahů přistupuje stát.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,55€
11,67€