🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Herba

Našli sme 129 titulov

Praktická sonografia

Praktická príručka pre lekárov využívajúcich sonografiu vo svojej dennej praxi. Je určená lekárom, medikom, ako aj všetkým ostatným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaujímajú o ultrasonografiu, jedinečnú diagnostickú metódu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
27,90€

Dekubity prevencia a liečba v praxi

Dekubity prevencia a liečba v praxi

Štefan Krajčík, Eva Bajanová, Herba (2012)
Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci...

Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€

Aktuality v gastroenterológii 2018

Obsah: Pele-mele z IBD literatúry (M. Bátovský) 1. Epidemiológia a liečba IBD vo vzťahu k mikrobiómu 2. Prečo vzniká leukopénia a infekcie po azatiopríne aj u IBD pacientov s normálnym... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,55€
10,97€

Orálna a maxilofaciálna chirurgia v kocke

Orálna a maxilofaciálna chirurgia v kocke

Ladislav Czakó, Michal Vavro, Kristián Šimko, Herba (2022)
otázky a odpovede

Úvod I Anatómia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,60€

Neodkladné situácie v kardiológii

Gabriela, Kružliak Peter Kováčová, Herba (2019)
Prehľad pre klinickú prax

Akútne srdcové zlyhanie Akútny pľúcny edém Klinické prejavy akútneho srdcového zlyhania Pomocné a laboratórne vyšetrenia Liečba nefarmakologická Liečba farmakologická Kardiogénny šok Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,00€
4,65€

Vysoký krvný tlak

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,30€
14,23€

Národ a jeho učitelia

Jozef Michalov, Herba (2015)
Obsah: Predslov 5 Úvod 7 Národ 17 Sťahovanie národov 20 Staroveká Európa 27 Šírenie kresťanstva v Európe...

Význam činnosti misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave bol mnohokrát opísaný a hodnotený. Rovnako boli hodnotení vládcovia Veľkej Moravy a Panónie. Nesporný prínos... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,30€
16,44€

Zlomeniny pätovej kosti

Vladimír Popelka, Herba (2016)
Predslov 1 ÚVOD 2 FUNKČNÁ ANATÓMIA 3 BIOMECHANIKA SUBTALÁRNEHO KĹBU 4 INCIDENCIA A MECHANIZMUS ÚRAZU 4.1...

Predslov 1 ÚVOD 2 FUNKČNÁ ANATÓMIA 3 BIOMECHANIKA SUBTALÁRNEHO KĹBU 4 INCIDENCIA A MECHANIZMUS ÚRAZU 4.1 Incidencia 4.2 Mechanizmus úrazu Analýza mechanizmu úrazu pacientov operovaných na Kl Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,80€
19,76€

Proglas

Prinášame vám tretie doplnené vydanie Proglasu od Konštantína Filozofa (sv. Cyril). Kniha Proglas od Konštantína Filozofa (Proglas ako Predslov k sv. Evanjeliu) je najstaršia slovanská písomná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,30€
16,44€

Výživa vo vyššom veku

Výživa vo vyššom veku

Obsah: 1. Výživa starších ľudí a prevencia chorôb Starobné zmeny organizmu Zmeny príjmu a využitia živín vo vyššom veku Najčastejšie chyby pri stravovaní starších ľudí Látky s protektívnym... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€

Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie

Predkladaný text „Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie“ tematicky dopĺňa literatúru, ktorá sa zaoberá problematikou rehabilitácie a fyzikálnej medicíny. Primárne je určený lekárom v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,90€
13,21€

Výživa a biologicky aktívne látky

Karol Džupa, Herba (2016)
Kniha zhŕňa základné informácie o niektorých najznámejších a najčastejšie sa vyskytujúcich prírodných biologicky aktívnych...

Kniha zhŕňa základné informácie o niektorých najznámejších a najčastejšie sa vyskytujúcich prírodných biologicky aktívnych látok, najmä rastlinného pôvodu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€

Univerzitný profesor Andrej Getlík

Univerzitný profesor Andrej Getlík

Tibor Šagát, Herba (2022)
nestor slovenskej pediatrie

Na úvod... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,40€

Propedeutika mikrovaskulárnej chirurgie

Mikrovaskulárna chirurgia je chirurgická technika, pri ktorej pomocou zväčšovacieho zariadenia spájame cievy, ktoré majú veľkosť niekoľko milimetrov. Najčastejšie sa využíva pri rekonštrukciách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,20€
23,44€

Antidotárium

Silvia Plačková, Blažena Cagáňová, Herba (2014)
Antidotá a základné postupy pri akútnych intoxikáciách Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní...

Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách. V odborných článkoch sú uvedené indikácie, dávkovanie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,10€
7,70€

Ortopédia pre prax

Publikácia je určená pre medziodborové štúdium pregraduálneho a postgraduálneho štúdia lekárov a nelekárskych vysokoškolských študentov a pracovníkov v zdravotníctve. Monografia predstavuje ucelený súhrn poznatkov, s ktorým by sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
79,60€
74,03€

Vybraté kapitoly z vnútorného lekárstva pre nelekárské odbory

Vnútorné lekárstvo ako základný medicínsky odbor sa zaoberá všetkými orgánovými systémami. V závislosti od subjektívnych ťažkostí pacienta a pri zohľadnení prvotného objektívneho nálezu sa môže ďalšia podrobnejšia časť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,70€
21,11€

Magda Mária Šaršúnová

Magda Mária Šaršúnová

Jozef Čižmárik, Herba (2021)
prvá dáma kontroly liečiv

Cieľom tohto skromného diela, biografie o živote a diele pani prof. RNDr. PhMr. Magdy Márie Šaršúnovej, DrSc... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,60€

Manuál enterálnej výživy

Mária Voleková, Herba (2013)
Pre ambulantnú prax

Z obsahu: Malnutrícia, Enterálna výživa, Dokumentácia indikácie enterálnej výživy, atď. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,31€
16,44€

Aterosklerotické choroby

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,14€
10,36€