🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

STU

Našli sme 647 titulov

Aplikovaná molekulová spektroskopia

Vysokoškolská učebnica zaoberajúca sa predovšetkým spektrálnymi metódami poskytujúcimi výsledky priamo súvisiace s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
22,91€
19,02€

Modelovanie následkov únikov nebezpečných látok

Učebnica sa venuje odhadu následkov úniku nebezpečných látok do okolia. V prípade rozptylu toxických látok je možné vyhodnotiť do akej vzdialenosti od miesta havárie sa budú dosahovať život ohrozujúce koncentrácie nebezpečnej látky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
26,30€
24,46€

Project cycle management

Súčasná podniková prax je poznamenaná riešením veľkej časti jednorazových úloh formou projektov. Problematikou riadenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,57€
7,04€

Základy štatistickej analýzy

Ivan Janiga, STU (2016)
zbierka úloh

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,64€
13,81€

Základy kódovania

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,10€
8,38€

Nízkoenergetická, zelená, udržateľná

skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
26,18€
21,73€

Solárna stratégia udržateľného mesta

Ján Legény, STU (2015)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,91€
11,55€

Výrobné systémy a CIM

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,14€
10,08€

Dynamika stavebných konštrukcií

M. Sokol, STU (2011)

Vysokoškolská učebnica Dynamika stavebných konštrukcií je určená študentom vysokých škôl technického zamerania, najmä pre študijné programy Nosné konštrukcie pozemných a Nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. Obsahuje teoretické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,06€
8,35€

Pohybová aktivita, zdravie, zdratnosť vysokoškolákov

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,84€
4,02€

Úvod do metrológie športovej edukológie

Úvod do metrológie športovej edukológie

Monografia je koncipovaná ako úvod a je určená predovšetkým šporotvým edukátorom univerzít, ktorí ešte nemajú veľké skúsenosti s empirickým výskumom, má ich orientovať a pomôcť naplniť požiadavky vysokoškolského zákona. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,16€

Technológia I

Pavol Sejč, STU (2006)
návody na cvičenia

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,88€
4,05€

Konštrukčná geometria - Pracovné listy

Konštrukčná geometria - Pracovné listy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
2,82€

Weboveda

Pavol Návrat, , STU (2014)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
7,37€

Požiarne riziko materiálov

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,09€
10,86€

Inovačné podnikanie v IKT

Marián Zajko, STU (2018)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,83€
13,97€

Autonómna navigácia mobilného robota

Martin Dekan, STU (2017)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
9,35€

Informatika II

Zuzana Krivá, STU (2015)

Skriptá STU v Bratislave... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€
2,38€

Ľudské zdroje I

Gabriela Kalinová, STU (2016)
Personálny manažment

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,24€
4,35€

Bauwesen - Lehr- und Übungsbuch der deutschen Terminologie

Alžbeta Pálová, STU (2015)
Teil 4

Skripta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,78€
4,80€