🛍️ Akčné zľavy na knihy!

STU

Našli sme 615 titulov

Materiálografia

Materiálografia sa zaoberá metodológiou stanovenia morfologických znakov makro a mikroštruktúry rôznych inžinierskych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,68€
15,01€

Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 1

Martin Garan, STU (2020)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,44€
20,20€

Šport na STU v Bratislave včera a dnes

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
16,50€

Symetria kryštálov

Ivan Červeň, STU (2019)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,62€
17,66€

Ľudské zdroje I

Gabriela Kalinová, STU (2016)
Personálny manažment

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,24€
4,72€

Integrovaný manažment povodia

Silvia Kohnová, STU (2013)
Vybrané problémy

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,73€
9,66€

Požiarne riziko materiálov

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,09€
11,78€

Fyzika po kapitolách 8

Fyzika po kapitolách 8

Ivan Červeň, STU (2007)
Elektrostatické pole

Elektrostatickým poľom, teda poľom v okolí elektricky nabitých telies, ktoré sa vzhľadom na vzťažnú sústavu spojenú s pozorovateľom nepohybujú, sa zaoberá elektrostatika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,79€

Ochrana človeka pred kmitaním a hlukom

Učebnica obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti účinkov zvuku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,18€
8,54€

Inovačné podnikanie v IKT

Marián Zajko, STU (2018)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,83€
15,15€

Mobilné pracovné stroje

Izidor Mazurkievič, STU (2015)
Jednoúčelové stroje a zariadenia Problematika tejto publikácie je obsahovo orientovaná na široké spektrum jednoúčelových...

Problematika tejto publikácie je obsahovo orientovaná na široké spektrum jednoúčelových mobilných pracovných strojov a zariadení používaných nielen pre stavebné technológie. Učebnica je určená študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,65€
14,99€

Bauwesen - Lehr- und Übungsbuch der deutschen Terminologie

Alžbeta Pálová, STU (2015)
Teil 4

Skripta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,78€
5,20€

Stavebná mechanika

Jozef Dický, STU (2016)

Skriptá STU v Bratislave... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,57€
9,51€

Solárna stratégia udržateľného mesta

Ján Legény, STU (2015)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,91€
12,52€

Technické zariadenia budov 3

Zuzana Straková, STU (2015)
Vetranie a klimatizácia - cvičenia

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,05€
11,75€

Reaktorové inžinierstvo I

Jozef Markoš, STU (2017)

Skriptá STU v Bratislave... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,96€
13,46€

Zelené inžinierstvo a zelená chémia

Gabriel Čík, STU (2016)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,86€
25,07€

Statika

Martin Psotný, STU (2017)
Riešené príklady

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,29€
6,56€

Základy piestových spaľovacích motorov

Skripta STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,13€
10,02€

Weboveda

Pavol Návrat, , STU (2014)

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,88€
7,99€