Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Jozef Čentéš

Našli sme 26 titulov

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, Heuréka (2022)
Osobitná časť, 2. vydanie

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
42,00€
35,70€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, Heuréka (2022)
Všeobecná časť, 2. vydanie

Učebnica Trestné právo procesné - Všeobecná časť je určená štu-dentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
40,00€
34,00€

Trestný poriadok - Veľký komentár

V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali právnemu stavu k 15. 8. 2021. Veľký komentár je doplnený o novú judikatúru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
64,00€

Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

Jozef Čentéš, C. H. Beck (2013)
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na...

Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
36,00€

Drogové trestné činy

Drogové trestné činy

Autori publikácie prinášajú v tejto jedinečnej monografii dôkladný pohľad na problematiku drogových trestných činov z teoretického, ako aj praktického pohľadu a tiež z hľadiska vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej právnej úpravy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
39,00€

Trestný poriadok. Komentár

Komentár k Trestnému poriadku predstavuje podrobné, dvojzväzkové dielo popredných odborníkov pôsobiacich nielen na poli právnej teórie, ale aj praxe v oblasti trestného práva. Na jeho príprave sa podieľal široký, 32 členný autorský... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
189,00€
170,10€

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Jozef Čentéš, Lýdia Tobiášová, Yvetta Turayová, , Wolters Kluwer (2016)
Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb...

Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,70€

Trestný zákon - Veľký komentár

Trestný zákon - Veľký komentár

Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestný zákon

Trestný zákon

, Heuréka (2016)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. júla 2016

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona s účinnosťou od 1. júla 2016, aj s výraznenými novými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Trestný zákon

Trestný zákon

Jozef Čentéš, Eurokódex (2016)
3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1....

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestný zákon

Trestný zákon

, Heuréka (2016)
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. februáru 2017, aj s...

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. februáru 2017, aj s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, , Heuréka (2012)
Všeobecná a osobitná časť

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,00€

Trestný zákon

Trestný zákon

Jozef Čentéš, , Eurokódex (2013)
Kolektív renomovaných autorov predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou...

Kolektív renomovaných autorov predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu. Komentár spracovali autori z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií, čo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestný zákon

Trestný zákon

, Nová Práca (2011)
Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a...

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,58€

Trestný zákon

Trestný zákon

, Nová Práca (2012)
Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a...

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,58€

Trestný zákon

Trestný zákon

, Nová Práca (2005)
Trestný zákon SK NP - s rozsiahlym komentárom a judikatúrou - Nová práca - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 632

Trestný zákon SK NP - s rozsiahlym komentárom a judikatúrou - Nová práca - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 632 Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,26€

Trestný poriadok

Trestný poriadok

Jozef Čentéš, Eurokódex (2017)
V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími...

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,00€

Trestný poriadok

Trestný poriadok

Jozef Čentéš, , Eurokódex (2014)
Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej...

Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku. Prednosťou tohto diela je odborná... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,00€

Trestný zákon

Trestný zákon

Jozef Čentéš, , Eurokódex (2015)
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu Kolektív renomovaných autorov pod...

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu Kolektív renomovaných autorov pod... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestný poriadok s komentárom

Trestný poriadok s komentárom

Jozef Čentéš, , Poradca podnikateľa (2006)
Účinnosť od 1. januára 2006

Kolektív renomovaných autorov, pod vedením JUDr. Čentéša PhD., prináša vysoko profesionálny komentár Trestného zákona... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,43€