🔥Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Jozef Čentéš

Našli sme 15 titulov

Trestný zákon - Veľký komentár

Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
65,00€
60,45€

Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

Jozef Čentéš, C. H. Beck (2013)
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na...

Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
36,00€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, , Heuréka (2016)
Osobitná časť

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Yvetta Turayová, Lýdia Tobiášová, Jozef Čentéš, , Wolters Kluwer (2016)
Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb...

Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,00€
13,30€

Trestný zákon

Trestný zákon

Jozef Čentéš, Eurokódex (2016)
3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1....

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestný poriadok

Trestný poriadok

Jozef Čentéš, Eurokódex (2017)
V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími...

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,00€

Trestný zákon

Trestný zákon

Jozef Čentéš, , Eurokódex (2013)
Kolektív renomovaných autorov predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou...

Kolektív renomovaných autorov predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu. Komentár spracovali autori z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií, čo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, , Heuréka (2012)
Všeobecná a osobitná časť

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,00€

Trestný poriadok s komentárom

Trestný poriadok s komentárom

Jozef Čentéš, , Poradca podnikateľa (2006)
Účinnosť od 1. januára 2006

Kolektív renomovaných autorov, pod vedením JUDr. Čentéša PhD., prináša vysoko profesionálny komentár Trestného zákona... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,43€

Trestný zákon s komentárom

Trestný zákon s komentárom

Jozef Čentéš, , Poradca podnikateľa (2006)
Účinnosť od 1. januára 2006

Kolektív renomovaných autorov, pod vedením JUDr. Čentéša PhD., prináša vysoko profesionálny komentár Trestného zákona... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,54€

Trestný poriadok

Trestný poriadok

Jozef Čentéš, , Eurokódex (2014)
Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej...

Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku. Prednosťou tohto diela je odborná... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,00€

Trestný poriadok. Veľký komentár

Trestný poriadok. Veľký komentár

Jozef Čentéš, , Eurokódex (2015)
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016 Kolektív...

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016 Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,00€

Trestný zákon

Trestný zákon

Jozef Čentéš, , Eurokódex (2015)
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu Kolektív renomovaných autorov pod...

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu Kolektív renomovaných autorov pod... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestný zákon. Veľký komentár

Trestný zákon. Veľký komentár

Jozef Čentéš, Eurokódex (2018)
4. aktualizovane vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,00€

Trestný poriadok

Trestný poriadok

Jozef Čentéš, Eurokódex (2019)
Veľký komentár

Trestný poriadok, IV. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 3. vydaním diela sú v 4. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,00€