📚 Knižná akcia každý mesiac

Eurokódex

Našli sme 217 titulov

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
65,70€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Záväzky - Zmluvy ( § 588 - § 880 )

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
73,00€
65,70€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
80,00€
72,00€

Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.

Komentár k Novele Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,00€
19,80€

Právne dejiny Slovenska (9. storočie - 1918)

Jozef Kolárik, Eurokódex (2012)
Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú...

Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,99€
8,99€

Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ

Táto publikácia je určená odborníkom z praxe, sudcom, advokátom, ako aj vedeckým pracovníkom, pedagógom a verejnosti.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,20€
11,88€

Sociální kompetence

Kniha „Sociální kompetence“ je souhrnem základních informací především z psychologie (částečně i ze sociologie a kulturní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,52€
16,67€

Odporúčané právo

Ján Svák, Eurokódex (2013)
Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom,...

Medzi cnosti skutočnej osobnosti patrí prajnosť. Z najnovšej knihy profesora Sváka je zjavné, že tejto slovenskej osobnosti vedeckého a pedagogického... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,00€
23,40€

Trestná zodpovednosť právnických osôb

, Eurokódex (2010)
Zborník

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,50€
8,55€

Medzinárodná obchodná arbitráž/ International commercial arbitration

Řečeno slovy autorky, mezinárodní obchodní arbitráž je živý, ustavične se vyvíjející fenomén s vlastními zákonitostmi a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,63€
10,47€

Súd a tvorba práva

Jozef Ratica, Eurokódex (2009)
Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre...

Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,00€
22,50€

Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011

, Eurokódex (2012)
Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine boli vystúpenia orientované...

Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,00€
11,70€

Základy marketingovej komunikácie

Helena Labská, Mária Tajtáková, Miroslav Foret, Eurokódex (2009)
„...Struktura práce má svou logiku, jedná se o obsahově vynikající a hutné dílo. Velmi rozsáhlý seznam použitých zdrojů a...

„...Struktura práce má svou logiku, jedná se o obsahově vynikající a hutné dílo. Velmi rozsáhlý seznam použitých zdrojů a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,04€
11,74€

Stavebný zákon

Martin Píry, Eurokódex (2022)
Veľký komentár

Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
44,00€
39,60€

Objavuj radosť

„Než sme sa pustili do tejto témy, nikdy som neveril, že radosť a jej hľadanie majú toľko odtieňov. Som prekvapený, aké procesy mám v hlave. Postupne ich objavujem, pretože mi pracovali úplne automaticky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,33€
11,10€

Úplné znenia 1/2021

, Eurokódex (2021)

Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,09€
22,58€

Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Judikatúra

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
55,00€
49,50€

Dekriminalizácia marihuany v podmienkach SR s vybranou judikatúrou

Predkladaná monografia s vybranou judikatúrou sa zaoberá problematikou kriminalizácie marihuany v rámci Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
33,00€
29,70€

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností od nevlastníka je špecifickým problémom právnej praxe, ako aj právnej doktríny. Ide o prípady, keď osoba A prevedie nehnuteľnosť na základe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
27,00€

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy

Ladislav Hrtánek, Eurokódex (2013)
Cieľom publikácie je načrtnúť koncepciu modernej štátnej správy a na základe toho navrhnúť legislatívne zmeny normatívnych...

Cieľom publikácie je načrtnúť koncepciu modernej štátnej správy a na základe toho navrhnúť legislatívne zmeny normatívnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
8,91€