Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy vydavateľstva Eurokódex

Našli sme 250 titulov

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Martin Píry, Eurokódex (2022)
Veľký komentár

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy fyzických a právnických osôb... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,50€
39,40€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
63,80€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
58,40€

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová, Eurokódex (2024)
Komentár

Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
41,60€

Správny poriadok a správny súdny poriadok

Jozef Milučký, Eurokódex (2020)
2. diel - Judikatúra

Správny poriadok a Správny súdny poriadok 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
40,00€
32,50€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Záväzky - Zmluvy ( § 588 - § 880 )

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
59,80€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
58,80€

Zákonník práce – Veľký komentár

Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
143,00€
108,30€

Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky

Kniha je určená všetkým zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,50€
26,70€

Praktikum sociálnej komunikácie

Elena Hradiská, Helena Čertíková, Zora Hudíková, Eurokódex (2013)
Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o...

Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
29,00€
23,40€

Finančné právo na Slovensku a v EÚ

Karin Prievozníková, Miroslav Štrkolec, Vladimír Babčák, Eurokódex (2012)
Vysokoškolská učebnica Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové...

Vysokoškolská učebnica Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
35,00€
29,40€

Podnikatelské prostředí v EU z hlediska veřejných financí

Publikace se zaměřila na prozkoumání podmínek pro mezinárodní podnikání, které rámcově udává Evropská unie, její instituce a které je ovlivněno... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
6,00€
4,90€

Právnická bibliografia 2001 - 2004

Jednotlivé pramene práva sú doplnené základnými bibliografickými údajmi, a to: názov prameňa, miesto uverejnenia prameňa, meno autora, názov vydavateľstva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
65,25€
56,77€

Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa

Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa je určená pre široký okruh čitateľov, ktorými nemusia byť výhradne iba verejní obstarávatelia, ale aj predstavitelia akýchkoľvek iných subjektov, ktoré v najrôznejšej miere prichádzajú do kontaktu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,50€
32,20€

Trestné právo Európskej únie

Jaroslav Ivor, , Eurokódex (2013)
Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali...

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
36,00€
28,40€

Dokazovanie v trestnom konaní - Poškodený

Miloš Deset, Eurokódex (2024)
Judikatúra

Predkladaná zbierka 70 súdnych rozhodnutí k poškodenému a obeti trestnej činnosti, čo už mimochodom nie je len kriminologický, ale aj trestno-procesný pojem (obzvlášť zraniteľná obeť), sa v prvom rade zameriava na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
55,00€
44,00€

Úplné znenia 2/2021

, Eurokódex (2021)
Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. O ÚČTOVNÍCTVE; Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,86€
7,70€

Praktická príručka písania pre profesionálov

Martin Kasarda, Eurokódex (2012)
Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami. Mnoho z...

Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami. Mnoho z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
7,20€

Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny

Guiguo Wang, Eurokódex (2013)
Medzinárodné normy, najmä ustanovenia dohôd prijatých v rámci WTO, či ich tvorcovia takto zamýšľali, alebo nie, majú...

Medzinárodné normy, najmä ustanovenia dohôd prijatých v rámci WTO, či ich tvorcovia takto zamýšľali, alebo nie, majú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
33,00€
31,20€

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Katarína Ševcová, Eurokódex (2019)
Komentár

Komentár k Zákonu o zdravotnej starostlivosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) poskytuje praktický výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
17,60€