☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Eurokódex

Našli sme 184 titulov

Trestný poriadok

Jozef Čentéš, Eurokódex (2019)
Veľký komentár

Trestný poriadok, IV. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 3. vydaním diela sú v 4. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
70,00€
65,10€

Zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru

Rastislav Kravár, Eurokódex (2020)
Judikatúra

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€
18,41€

Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok (Imrich Fekete)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
73,00€
67,89€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
73,00€
67,89€

Obete kriminality / Victims of Crime

, Eurokódex (2010)

Hlavné oblasti konferencie: Trestno-právne aspekty obetí kriminality Kriminologické aspekty obetí kriminality Pomoc obetiam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,00€
12,09€

Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.

Komentár k Novele Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,00€
20,46€

Sociální kompetence (Milan Mikuláštík)

Kniha „Sociální kompetence“ je souhrnem základních informací především z psychologie (částečně i ze sociologie a kulturní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,52€
17,22€

Medzinárodná obchodná arbitráž/ International commercial arbitration (Katarína C

Řečeno slovy autorky, mezinárodní obchodní arbitráž je živý, ustavične se vyvíjející fenomén s vlastními zákonitostmi a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,63€
10,82€

Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011

Eurokódex (2012)
Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine boli vystúpenia orientované...

Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,00€
12,09€

Súd a tvorba práva

Jozef Ratica, Eurokódex (2009)
Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre...

Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
25,00€
23,25€

Obchodný zákonník (2. zväzok § 261 - § 775) (Mojmír Mamojka)

Mojmír Mamojka, Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a...

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
70,00€
65,10€

Antológia z politickej a právnej filozofie

Antológia z politickej a právnej filozofie zahrňuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, cez teologických mysliteľov,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,00€
14,88€

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Eurokódex (2010)
Zborník

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
8,84€

Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie (Števček Marek) [SK]

Marek Števček, , Eurokódex (2014)
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako...

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
27,50€
25,58€

Prvky európskej právnej kultúry 1. časť (Werner Ogris) [SK]

Werner Ogris, Eurokódex (2013)
stredovek a novovek do roku 1800

Kniha prináša základný prehľad vývoja európskej právnej kultúry vbdobí stredoveku a novoveku. Výklad jednotlivých inštitútov a historických udalostí je usporiadaný do prehľadných odsekov, ktoré uľahčujú orientáciu o v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,50€
10,70€

Základy marketingovej komunikácie (H.Labská, M.Tajtáková, M. Foret)

Helena Labská, Mária Tajtáková, Miroslav Foret, Eurokódex (2009)
„...Struktura práce má svou logiku, jedná se o obsahově vynikající a hutné dílo. Velmi rozsáhlý seznam použitých zdrojů a...

„...Struktura práce má svou logiku, jedná se o obsahově vynikající a hutné dílo. Velmi rozsáhlý seznam použitých zdrojů a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,04€
12,13€

Právne dejiny Slovenska (9. storočie - 1918)

Jozef Kolárik, Eurokódex (2012)
Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú...

Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,99€
9,29€

Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ (Daniela Ježová)

Táto publikácia je určená odborníkom z praxe, sudcom, advokátom, ako aj vedeckým pracovníkom, pedagógom a verejnosti.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,20€
12,28€

Odporúčané právo

Ján Svák, Eurokódex (2013)
Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom,...

Medzi cnosti skutočnej osobnosti patrí prajnosť. Z najnovšej knihy profesora Sváka je zjavné, že tejto slovenskej osobnosti vedeckého a pedagogického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
26,00€
24,18€

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy (L.Hrtánek)

Ladislav Hrtánek, Eurokódex (2013)
Cieľom publikácie je načrtnúť koncepciu modernej štátnej správy a na základe toho navrhnúť legislatívne zmeny normatívnych...

Cieľom publikácie je načrtnúť koncepciu modernej štátnej správy a na základe toho navrhnúť legislatívne zmeny normatívnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
9,21€