📚 Horúce knižné zľavy

Eurokódex

Našli sme 205 titulov

Trestný zákon - Veľký komentár

Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
65,00€
60,45€

Stavebný zákon - Veľký komentár

Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. Stavebné právo je jedno z najdôležitejších právnych odvetví verejného práva a správneho práva. Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
38,50€
35,81€

Čierna stavba

Martin Píry, Eurokódex (2020)
Stavebné právo

Kniha ponúka analýzu postupov pri riešení problematiky nelegálnej stavby a rozoberá proces dodatočného povolenia stavby. Rieši danú problematiku ako z pohľadu stavebného práva, tak aj z pohľadu občianskeho práva, nakoľko jej súčasťou je aj otázka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Medzinárodná obchodná arbitráž/ International commercial arbitration

Řečeno slovy autorky, mezinárodní obchodní arbitráž je živý, ustavične se vyvíjející fenomén s vlastními zákonitostmi a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,63€
10,82€

Súd a tvorba práva

Jozef Ratica, Eurokódex (2009)
Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre...

Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
25,00€
23,25€

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Eurokódex (2010)
Zborník

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,50€
8,84€

Sociální kompetence

Kniha „Sociální kompetence“ je souhrnem základních informací především z psychologie (částečně i ze sociologie a kulturní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,52€
17,22€

Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011

Eurokódex (2012)
Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine boli vystúpenia orientované...

Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,00€
12,09€

Základy marketingovej komunikácie

Helena Labská, Mária Tajtáková, Miroslav Foret, Eurokódex (2009)
„...Struktura práce má svou logiku, jedná se o obsahově vynikající a hutné dílo. Velmi rozsáhlý seznam použitých zdrojů a...

„...Struktura práce má svou logiku, jedná se o obsahově vynikající a hutné dílo. Velmi rozsáhlý seznam použitých zdrojů a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,04€
12,13€

Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.

Komentár k Novele Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,00€
20,46€

Civilné právo procesné

Marek Števček, , Eurokódex (2014)
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako...

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
25,58€

Odporúčané právo

Ján Svák, Eurokódex (2013)
Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom,...

Medzi cnosti skutočnej osobnosti patrí prajnosť. Z najnovšej knihy profesora Sváka je zjavné, že tejto slovenskej osobnosti vedeckého a pedagogického... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,00€
24,18€

Právne dejiny Slovenska (9. storočie - 1918)

Jozef Kolárik, Eurokódex (2012)
Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú...

Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,99€
9,29€

Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ

Táto publikácia je určená odborníkom z praxe, sudcom, advokátom, ako aj vedeckým pracovníkom, pedagógom a verejnosti.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,20€
12,28€

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností od nevlastníka je špecifickým problémom právnej praxe, ako aj právnej doktríny. Ide o prípady, keď osoba A prevedie nehnuteľnosť na základe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
27,90€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Záväzky - Zmluvy ( § 588 - § 880 )

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
73,00€
67,89€

Úplné znenia 1/2021

Eurokódex (2021)

Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,09€
23,33€