❄️Veľké knižné upratovanie!

Imrich Fekete

Našli sme 18 titulov

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
73,00€
67,89€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Záväzky - Zmluvy ( § 588 - § 880 )

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
73,00€
67,89€

Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva

Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva

Predkladané dielo má za cieľ previesť čitateľa celou šírkou právnych problémov, ktoré súvisia so súkromným poistným právom tak, ako k ich riešeniu pristupuje rozhodovacia prax slovenských a českých súdov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€

Občiansky zákonník - Prehľadný komentár

Imrich Fekete, Martina Feketeová, Epos (2012)
Cieľom tohto komentára je podať prehľadný a pokiaľ možno i vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho...

Cieľom tohto komentára je podať prehľadný a pokiaľ možno i vyčerpávajúci výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka. Spôsob výkladu je zvolený tak, aby čitateľ pochopil podstatu a účel komentovaného ustanovenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
59,50€
55,34€

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Denisa Dulková, Imrich Fekete, Martin Križan, C. H. Beck (2014)
Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných...

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
59,00€
54,87€

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným (právne a daňové aspekty). Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,18€

Reklamné právo pre podnikateľov

Reklamné právo pre podnikateľov

Reklamné právo pre podnikateľov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€

Cestovné náhrady v praxi po novele zákona

Cestovné náhrady v praxi po novele zákona

Cestovné náhrady v praxi po novele zákona. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,57€

Občiansky zákonník (Komentár - Dodatok č. 2)

Občiansky zákonník (Komentár - Dodatok č. 2)

Imrich Fekete, Epos (2009)
Úvod 5 § 40 Neplatnosť pre nedostatok formy 7 § 52 Pojem spotrebiteľskej zmluvy 20 § 52a Súbeh spotrebiteľských zmlúv...

Úvod 5 § 40 Neplatnosť pre nedostatok formy 7 § 52 Pojem spotrebiteľskej zmluvy 20 § 52a Súbeh spotrebiteľských zmlúv... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Občiansky zákonník - Komentár

Občiansky zákonník - Komentár

Imrich Fekete, Epos (2007)
Tento komentár základného slovenského súkromnoprávneho predpisu nadväzuje na komentár, ktorý autor publikoval vo...

Tento komentár základného slovenského súkromnoprávneho predpisu nadväzuje na komentár, ktorý autor publikoval vo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,39€

Občiansky zákonník - Komentár (dodatok č. 1)

Občiansky zákonník - Komentár (dodatok č. 1)

Imrich Fekete, Epos (2008)
Koncom apríla 2007 vyšiel vo vydavateľstve Epos veľký komentár Občianskeho zákonníka. Komentár sa stretol s priaznivým...

Koncom apríla 2007 vyšiel vo vydavateľstve Epos veľký komentár Občianskeho zákonníka. Komentár sa stretol s priaznivým... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,27€

Leasing

Leasing

Všeobecné vymedzenie leasingu a jeho právne aspekty. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,52€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. zväzok)

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2014)
Publikácia sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú...

Publikácia sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
73,00€

Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným

Známy špecialista a renomovaný autor celého radu odborných publikácií pripravil súbornú príručku pod názvom Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,46€

Odpisovanie majetku pre podnikateľov

Odpisovanie majetku pre podnikateľov

Odpisovanie majetku pre podnikateľov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,18€

Občiansky zákonník I. a II. - Veľký komentár

Občiansky zákonník I. a II. - Veľký komentár

Imrich Fekete, Eurokódex (2011)
O knihe „Občiansky zákonník I. a II. - Veľký komentár“ Pri písaní Veľkého komentára autor vychádzal zo svojich viac ako...

O knihe „Občiansky zákonník I. a II. - Veľký komentár“ Pri písaní Veľkého komentára autor vychádzal zo svojich viac ako... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
137,50€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)

Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
73,00€