Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Denisa Dulaková

Našli sme 6 titulov

Zmluvy o prevode vlastníctva

Denisa Dulaková, , C. H. Beck (2013)
S komentárom. 2. vydanie Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy...

Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
55,00€
48,40€

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Anton Dulak, Denisa Dulaková, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (1. diel)

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,30€

Repetitórium z občianskeho práva hmotného

Anton Dulak, Denisa Dulaková, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (2. diel)

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,70€
11,10€

Krátkodobý nájom bytu

Denisa Dulaková, Wolters Kluwer (2018)
a súvisiace otázky

Prijatie zákona o krátkodobom nájme bytu č. 98/2014 Z. z. malo za cieľ odstrániť bariéru nadmernej ochrany nájomcov, ktorú im poskytovalo nájomné bývanie upravené Občianskym zákonníkom, a vyriešiť tie náležitosti prenájmu, ktoré bol Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,15€
7,50€

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Denisa Dulaková, Imrich Fekete, Martin Križan, C. H. Beck (2014)
Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných...

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
59,00€
50,20€

Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Denisa Dulaková, Romana Smyčková, C. H. Beck (2011)
Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné,...

Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,00€