Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy autora Romana Smyčková

Našli sme 8 titulov

Civilné právo procesné. Mimosporové konanie

Civilné právo procesné. Mimosporové konanie

Jedinečná učebnica s tematikou civilných mimosporových konaní nadväzuje na prvý diel učebnice slovenského civilného procesu s názvom Civilné právo procesné. Úvod do civilného procesu a sporové konanie. Predkladané dielo je rozdelené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
39,00€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Tretie, prepracované a doplnené vydanie reaguje na všetky novelizácie Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, ako aj súvisiacich právnych predpisov. Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
35,00€

Zastúpenie v súkromnom práve

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov v skúmanej oblasti. Kniha obsahuje tiež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
39,00€
32,10€

Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

Druhé vydanie Veľkého komentára Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje aktualizovaný a rozšírený výklad tohto významného kódexu. Taktiež obsahuje doplnenú a aktualizovanú judikatúru a predstavuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
125,00€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,00€

Civilné mimosporové konanie

Civilné mimosporové konanie

Romana Smyčková, , C. H. Beck (2016)
Konania v niektorých statusových veciach Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v...

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,00€

Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Denisa Dulaková, Romana Smyčková, C. H. Beck (2011)
Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné,...

Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,00€

Ako postupovať v súdnom spore

Ako postupovať v súdnom spore

Romana Smyčková, Príroda (2007)
Každodenný život a medziľudské vzťahy prinášajú so sebou aj konfliktné situácie, z ktorých mnohé vyústia do riešenia súdnou...

Každodenný život a medziľudské vzťahy prinášajú so sebou aj konfliktné situácie, z ktorých mnohé vyústia do riešenia súdnou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,96€