💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Marek Števček

Našli sme 11 titulov

Prednášky a texty z civilného procesu

Prednášky a texty z civilného procesu

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič, , C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný...

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
139,00€

Procesné nástupníctvo v civilnom práve procesnom

Marek Števček, Epos (2008)
Predkladaná práca sa zaoberá problematikou procesného nástupníctva v civilnom práve procesnom, teda situáciou, keď právna...

Predkladaná práca sa zaoberá problematikou procesného nástupníctva v civilnom práve procesnom, teda situáciou, keď právna... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,26€
8,61€

Civilné právo procesné

Marek Števček, , Eurokódex (2014)
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako...

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
25,58€

Občiansky súdny poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2012)
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad...

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
129,00€
119,97€

Občianske súdne konanie

Občianske súdne konanie

Svetlana Ficová, Marek Števček, , C. H. Beck (2013)
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné...

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,00€

Rodinné právo

Rodinné právo

Učebnica predstavuje systematické spracovanie problematiky rodinného práva v SR podľa právneho stavu k 1.januáru... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Civilné právo procesné

Civilné právo procesné

"Autorský kolektiv pod vedením doktora Marka Števčeka sestavil moderní učební pomůcku, která svým rozsahem i obsahem odpovídá publikacím, jež jsou k dispozici o tomtéž právním odvětví v zahraničí..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,76€

Civilné právo procesné

Marek Števček, , Eurokódex (2013)
Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného...

Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
41,00€
38,13€

Prednášky a texty z (nového) civilného procesu

Prednášky a texty z (nového) civilného procesu

Marek Števček, , C. H. Beck SK (2017)
Predkladaná učebná pomôcka je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného...

Predkladaná učebná pomôcka je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá – ide ťažiskovo o prepis prednášok vedúceho autorského kolektívu publikácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Exekučný poriadok

Exekučný poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, C. H. Beck (2011)
Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladatelstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a...

Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladatelstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
69,00€