Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Marek Števček

Našli sme 11 titulov

Prednášky a texty z civilného procesu

Prednášky a texty z civilného procesu

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,00€

Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie

Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie

Marek Števček, Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2012)
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad...

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
129,00€

Občianske súdne konanie. 2. vydanie  (Svetlana Ficová) [SK]

Občianske súdne konanie. 2. vydanie (Svetlana Ficová) [SK]

Svetlana Ficová, Marek Števček, , C. H. Beck (2013)
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné...

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
45,00€

Civilné právo procesné (Marek Števček a kolektív) [SK]

Marek Števček, , Eurokódex (2013)
Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného...

Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
41,00€
38,13€

Civilný sporový poriadok. Komentár (Števček)

Civilný sporový poriadok. Komentár (Števček)

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič, , C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný...

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
139,00€

Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie (Števček Marek) [SK]

Marek Števček, , Eurokódex (2014)
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako...

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
27,50€
25,58€

Procesné nástupníctvo v civilnom práve procesnom (Marek Števček)

Marek Števček, Epos (2008)
Predkladaná práca sa zaoberá problematikou procesného nástupníctva v civilnom práve procesnom, teda situáciou, keď právna...

Predkladaná práca sa zaoberá problematikou procesného nástupníctva v civilnom práve procesnom, teda situáciou, keď právna... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,26€
8,61€

Rodinné právo (Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Marek Števček)

Rodinné právo (Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Marek Števček)

Učebnica predstavuje systematické spracovanie problematiky rodinného práva v SR podľa právneho stavu k 1.januáru... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Exekučný poriadok. Komentár (M. Števcek a kol.)

Exekučný poriadok. Komentár (M. Števcek a kol.)

Marek Števček, Svetlana Ficová, C. H. Beck (2011)
Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladatelstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a...

Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladatelstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
69,00€

Prednášky a texty z (nového) civilného procesu (Marek Števček)

Prednášky a texty z (nového) civilného procesu (Marek Števček)

Marek Števček, , C. H. Beck SK (2017)
Predkladaná učebná pomôcka je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného...

Predkladaná učebná pomôcka je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá – ide ťažiskovo o prepis prednášok vedúceho autorského kolektívu publikácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Civilné právo procesné

Civilné právo procesné

"Autorský kolektiv pod vedením doktora Marka Števčeka sestavil moderní učební pomůcku, která svým rozsahem i obsahem odpovídá publikacím, jež jsou k dispozici o tomtéž právním odvětví v zahraničí..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,76€