🔥Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Kniha Civilné právo procesné - Marek Števček,

Civilné právo procesné

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
Zľava 7%
25,58€

Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori objasnili najdôležitejšie inštitúty civilného procesného práva, predovšetkým v ich vývojovej dynamike, vzájomnej podmienenosti a závislosti. V rámci výkladu poskytli aj historický prierez príslušnej právnej normy, čo má osobitný význam z hľadiska vývoja spoločensko-ekonomických vzťahov a ich odraze v prijatí tej-ktorej právnej úpravy. Publikácia reaguje na prebiehajúcu rekodifikáciu civilného práva procesného stručným náčrtom metodologických východísk. Vedúcemu autorskému kolektívu sa podarilo vytvoriť tím už v odbornej literatúre známych procesualistov - vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov, ako aj praktikov, ktorí pripravili učebnicu predstavujúcu nielen právne teoretické erudované spracovanie princípov civilného procesného práva a jeho jednotlivých inštitútov, ale aj učebnicu , ktorá obsahuje praktické skúsenosti vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2014 Rozmer: 168×218 mm ISBN: 9788081550430 Počet strán: 760 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách