🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Janka Hašanová

Našli sme 7 titulov

Základy správneho práva

Základy správneho práva

Janka Hašanová, Ladislav Dudor, Aleš Čeněk (2014)
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí...

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€

Správne právo

Správne právo

Janka Hašanová, VEDA (2011)
Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje...

Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,55€

Základy správneho práva

Základy správneho práva

Janka Hašanová, Ladislav Dudor, Aleš Čeněk (2016)
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí...

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,44€

Základy správneho práva, 5. vydání

Základy správneho práva, 5. vydání

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,01€

Základy správneho práva

Základy správneho práva

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,03€

Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Peter Potasch, Janka Hašanová, C. H. Beck (2015)
Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi...

Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,00€

Policajná správa

Policajná správa

Anotácia: Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,33€