Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva VEDA

Našli sme 1096 titulov

Pravidlá slovenského pravopisu

, VEDA (2013)
PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu...

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Sün c': Súborné dielo

Slovenské sprístupnenie Súborného diela starovekého čínskeho filozofa Sün c’a, považovaného aj za „Aristotela Ďalekého Východu“, prináša čitateľom odhalenie originálneho etického systému, ktorý... Zobraziť viac

🍎 Dočasne vypredané, dostupné 10. 12. 2023
60,00€
48,00€

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť

Jana Boroňová, , VEDA (2023)

Dostáva sa vám do rúk druhé doplnené a aktualizované vydanie vysokoškolskej učebnice, venované jednému z najušľachtilejších poslaní, a to práci sestry. Ošetrovateľstvo. Synonymum ľudskosti, pokory voči životu, lásky k človeku, pomoci slabému, chorému, bez Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
18,04€

Synonymický slovník slovenčiny

, VEDA (2004)
Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku...

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
25,00€
22,50€

Slovník súčasného slovenského jazyka (m - n)

, VEDA (2016)
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý...

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
29,20€
26,28€

Báje a mýty starých Slovanov

Ivan Hudec, VEDA (2019)

Akí boli starí Slovania? Odkiaľ prišli? Ako žili? Čím prispeli do vienka európskej kultúry? Z dávnych čias sa vynára veľa otázok. Autor sa pri hľadaní odpovedí inšpiroval historickými prameňmi, čerpal z dobových zápisov i z doteraz nezverejnených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
16,10€

Človek a svet zvierat v stredoveku

Daniela Dvořáková, , VEDA (2015)
Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí...

Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvierat. Práve preto je nevyhnutné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
19,20€

Planéta na ktorej žijeme

Igor Broska, , VEDA (2015)
Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená...

Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do štyroch tematických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,50€
15,10€

Tajomstvo a vražda

Tomáš Horváth, VEDA (2011)
Model a dejiny detektívneho žánru

Monografia Tajomstvo a vražda. Model a dejiny detektívneho žánru sa situuje v problémovom poli genológie ( teória a dejiny literárnych žánrov). V I. časti ponúka teoretický model detektívneho žánru a v II. časti načrtáva dejiny detektívky od jej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,20€

Od denára k euru

Diana Duchoňová, Ľudovít Hallon, , VEDA (2021)
Fenomén peňazí v dejinách Slovenska

Kolektívna monografia predstavuje odbornej, ale aj širšej verejnosti viacero štúdií venovaných vybraným témam z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska. V časti venovanej starším dejinám stredoveku a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€
20,10€

Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník

Pavol Kvetko, VEDA (2014)
Prvý Anglicko-slovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi (Kvetko, 1984). Keďže anglická slovná zásoba a...

Prvý Anglicko-slovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi (Kvetko, 1984). Keďže anglická slovná zásoba a frazeológia ako jej súčasť sa mení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
17,91€

Malé Karpaty

Ján Urbánek, VEDA (2014)
Autor Ján Urbánek opisuje v knihe Malé Karpaty – Príbeh pohoria reliéf južnej časti Malých Karpát v troch významových...

Autor Ján Urbánek opisuje v knihe Malé Karpaty – Príbeh pohoria reliéf južnej časti Malých Karpát v troch významových... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
12,30€

Slovenský roľník

Peter Slavkovský, VEDA (2013)
Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá...

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,30€

Sociálna patológia

Peter Ondrejkovič, , VEDA (2009)
Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady na problematiku patologických javov v živote...

Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady na problematiku patologických javov v živote... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
17,50€

Krátky slovník slovenského jazyka

, VEDA (2003)
Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000...

Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,48€
17,53€

Život s bezlepkovou diétou (rady pre celiakov)

Leonard Kremler, VEDA (2005)
Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho...

Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,64€
5,09€

Spytovali ste sa

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
14,85€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,31€
5,68€

Na vzostupe moci

Tomáš Homoľa, VEDA (2019)
Zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471

Matej Korvín patrí medzi najvýznamnejších - a v širokom spoločenskom povedomí aj najviac rezonujúcich - stredovekých uhorských kráľov. Rozmedzie rokov 1458 - 1471 tvorí približne prvú tretinu Korvínovho panovania a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,50€
17,50€

Manažment pacienta so syndrómom diabetickej nohy

Boris Krahulec, , VEDA (2013)
Odborná knižná publikácia o manažmente pacienta so syndrómom diabetickej nohy je prvou svojho druhu na Slovensku, ktorá...

Odborná knižná publikácia o manažmente pacienta so syndrómom diabetickej nohy je prvou svojho druhu na Slovensku, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,60€
25,10€