🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

VEDA

Našli sme 994 titulov

Pravidlá slovenského pravopisu

, VEDA (2013)
PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu...

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,91€
7,57€

Slovník súčasného slovenského jazyka (m - n)

, VEDA (2016)
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý...

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,20€
24,82€

Synonymický slovník slovenčiny

, VEDA (2004)
Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku...

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,71€
18,45€

Báje a mýty starých Slovanov

Ivan Hudec, VEDA (2019)

Akí boli starí Slovania? Odkiaľ prišli? Ako žili? Čím prispeli do vienka európskej kultúry? Z dávnych čias sa vynára veľa otázok. Autor sa pri hľadaní odpovedí inšpiroval historickými prameňmi, čerpal z dobových zápisov i z doteraz nezverejnených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,30€

Slovensko-anglický slovník medicíny

Tatiana Langová, VEDA (2002)
Tento Slovensko-anglický slovník medicíny je pendantom prvého zväzku lekárskeho slovníka. Tiež sú v ňom zastúpené základné...

Tento Slovensko-anglický slovník medicíny je pendantom prvého zväzku lekárskeho slovníka. Tiež sú v ňom zastúpené základné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,62€
23,48€

Rádiológia pre stomatológov

Rádiológia pre stomatológov

Vysokoškolská učebnica, ktorú držíte v rukách, je v prvom rade určená študentom lekárskych fakúlt pre študijný program zubné lekárstvo. Má však ambíciu stať sa aj pomôckou pre stomatológov v ich každodennej praxi pri kresle či lôžku pacienta a počas... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,50€

Slovník súčasného slovenského jazyka (o - pn)

, VEDA (2021)

Vo štvrtom zväzku (O – Pn) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,50€
27,63€

Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,26€
16,43€

Atlas machorastov Slovenska

Atlas machorastov Slovenska

Atlas sa orientuje najmä na najbežnejšie druhy, ktoré aktuálny biotop osídľujú. Pokiaľ sa machorast vyskytuje vo viacerých typoch biotopov, v Atlase je vybratý prioritný, ťažiskový biotop pre ten-ktorý druh. Ostatné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€

Rozmnožovanie okrasných drevín

Publikácia sa venuje základným informáciám o technológiách rozmnožovania a pestovania vybraných druhov drevín používaných v sadovníckej tvorbe... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,13€
8,22€

Veda verzus viera?

Július Krempaský, VEDA (2006)
Problematika vzťahov medzi vedou a vierou bola v minulosti veľmi živá a zaujímavá, takou je aj v súčasnosti a rovnako to...

Problematika vzťahov medzi vedou a vierou bola v minulosti veľmi živá a zaujímavá, takou je aj v súčasnosti a rovnako to... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,62€
10,46€

Herecké techniky 20. storočia

V knihe sa približujú rozličné techniky a teórie hereckej tvorby, ktoré boli známe v divadle 20. storočia. Analyzujú sa herecké prístupy k interpretácii divadelných postáv, filozofické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,30€

Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník

Pavol Kvetko, VEDA (2014)
Prvý Anglicko-slovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi (Kvetko, 1984). Keďže anglická slovná zásoba a...

Prvý Anglicko-slovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi (Kvetko, 1984). Keďže anglická slovná zásoba a frazeológia ako jej súčasť sa mení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
16,92€

Krátky slovník slovenského jazyka

, VEDA (2003)
Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000...

Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,48€
16,56€

Slovenský roľník

Peter Slavkovský, VEDA (2013)
Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá...

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,21€

Život s bezlepkovou diétou (rady pre celiakov)

Leonard Kremler, VEDA (2005)
Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho...

Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,64€
5,98€

Manažment pacienta so syndrómom diabetickej nohy

Boris Krahulec, , VEDA (2013)
Odborná knižná publikácia o manažmente pacienta so syndrómom diabetickej nohy je prvou svojho druhu na Slovensku, ktorá...

Odborná knižná publikácia o manažmente pacienta so syndrómom diabetickej nohy je prvou svojho druhu na Slovensku, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,60€
25,74€

Spytovali ste sa

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
14,03€

Trianon

Marián Hronský, VEDA (2011)
Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. Nešlo pritom len o...

Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. Nešlo pritom len o... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
19,80€

Slovník súčasného slovenského jazyka (h - l)

, VEDA (2011)
V druhom zväzku (H -L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používatel' na 1 088 stranách informácie o 25 418...

V druhom zväzku (H -L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používatel' na 1 088 stranách informácie o 25 418... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,70€
26,10€