🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

VEDA

Našli sme 936 titulov

Pravidlá slovenského pravopisu

, VEDA (2013)
PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu...

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,91€
8,29€

Slovník súčasného slovenského jazyka (m - n)

, VEDA (2016)
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý...

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,20€
27,16€

Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník

Pavol Kvetko, VEDA (2014)
Prvý Anglicko-slovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi (Kvetko, 1984). Keďže anglická slovná zásoba a...

Prvý Anglicko-slovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi (Kvetko, 1984). Keďže anglická slovná zásoba a frazeológia ako jej súčasť sa mení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,90€
18,51€

Synonymický slovník slovenčiny

, VEDA (2004)
Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku...

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,71€
20,19€

Pavúky Slovenska

Peter Gajdoš, Ľudmila Černecká, Valerián Franc, Anna Šestáková, VEDA (2018)
Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky

Slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
16,74€

Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme

Emil Višňovský, VEDA (2014)
Aká filozofia je pragmatizmus? U nás stále predovšetkým neznáma, nepochopená, ignorovaná, dezinterpretovaná, „cudzia“ či...

Aká filozofia je pragmatizmus? U nás stále predovšetkým neznáma, nepochopená, ignorovaná, dezinterpretovaná, „cudzia“ či odmietaná, „podozrivá“ alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,90€
11,07€

Život s bezlepkovou diétou (rady pre celiakov)

Leonard Kremler, VEDA (2005)
Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho...

Táto publikácia pomôže spestriť jedálniček a poskytne orientáciu vo výbere vhodných potravín. Bohaté skúsenosti autora, jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,64€
6,18€

Báje a mýty starých Slovanov

Ivan Hudec, VEDA (2019)

Akí boli starí Slovania? Odkiaľ prišli? Ako žili? Čím prispeli do vienka európskej kultúry? Z dávnych čias sa vynára veľa otázok. Autor sa pri hľadaní odpovedí inšpiroval historickými prameňmi, čerpal z dobových zápisov i z doteraz nezverejnených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,81€

Odhalené tajomstvá chémie

Kniha je multidisciplinárnym dielom, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi dlhodobo pracujúcimi v tej-ktorej z mnohých oblastí vedy. Jej cieľom je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
13,95€

Poučenia a zaujímavosti o slovenčine

V tejto publikácii, vychádzajúcej z autorkinej dlhodobej práce v oblasti jazykovej kultúry (i v iných jazykovedných disciplínach), ako aj z pozorovania najnovšieho vývinu nášho jazyka, sú stručné abecedne zoradené poučenia o výslovnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,00€
5,58€

Jazyk v sociálnej praxi

Jazyk vzišiel zo sociálnej praxe a súčasne ju vytváral, v nej sa reprodukuje a rozvíja a zároveň je prostriedok na zachovanie sociálneho života a jeho prispôsobovania meniacim sa potrebám a záujmom členov spoločnosti, takže... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,00€
11,05€

Antiglobalista

Antiglobalista

Monografia je frontálnym útokom na neoliberálny model globálneho kapitalizmu. Blaha ostro kritizuje globalizáciu, ktorá svetu prináša extrémnu nerovnosť, útlak a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Ľubor Králik, VEDA (2016)
Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného...

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
25,00€
23,50€

Motýle Slovenska / Lepidoptera of Slovakia

Jan Patočka, Ján Kulfan, VEDA (2009)
Bionómia a ekológia / Bionomics and Ecology

Kniha obsahuje informácie o bionómii viac ako 3 600 druhov motýľov (Lepidoptera), ktoré boli zistené alebo sú očakávané na Slovensku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

Krátky slovník slovenského jazyka

, VEDA (2003)
Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000...

Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,48€
18,12€

Spytovali ste sa

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,50€
15,35€

Trianon

Marián Hronský, VEDA (2011)
Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. Nešlo pritom len o...

Utváranie hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne patrí ku kľúčovým témam slovenskej historiografie. Nešlo pritom len o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,00€
20,46€

Slovensko-anglický slovník medicíny

Tatiana Langová, VEDA (2002)
Tento Slovensko-anglický slovník medicíny je pendantom prvého zväzku lekárskeho slovníka. Tiež sú v ňom zastúpené základné...

Tento Slovensko-anglický slovník medicíny je pendantom prvého zväzku lekárskeho slovníka. Tiež sú v ňom zastúpené základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
27,62€
25,69€

Slovník súčasného slovenského jazyka (h - l)

VEDA (2011)
V druhom zväzku (H -L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používatel' na 1 088 stranách informácie o 25 418...

V druhom zväzku (H -L) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájde používatel' na 1 088 stranách informácie o 25 418... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,70€
28,55€

Matrix kapitalizmu

Matrix kapitalizmu

Ľuboš Blaha, VEDA (2011)
„Ľuboš Blaha sa za posledné roky vypracoval na jedného z najvýraznejších slovenských politológov nastupujúcej generácie....

„Ľuboš Blaha sa za posledné roky vypracoval na jedného z najvýraznejších slovenských politológov nastupujúcej generácie.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€