Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Helena Barancová

Našli sme 34 titulov

Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
18,26€
16,98€

Pracovný pomer a poistný systém

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
19,00€
17,67€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,05€

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,54€
15,38€

Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo v európskej perspektíve

Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,30€

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (Helena Barancová)

Helena Barancová, Leges (2018)
možnosti a riziká

Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,63€
13,50€

Teoretické problémy pracovného práva (Helena Barancová) [SK]

Helena Barancová, Aleš Čeněk (2014)
Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov...

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,03€
21,30€

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov

Zborník vedeckých príspevkov na tému "Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti"... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,90€

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej repu... (Helena Barancová)

Helena Barancová, Ľubica Dilongová, Aleš Čeněk (2014)
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a...

Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,75€

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru (Helena Barancová, Andrea...)

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru (Helena Barancová, Andrea...)

Helena Barancová, Andrea Olšovská, , Aleš Čeněk (2013)
V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi...

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€

Zákonník práce - Komentár 2. vydanie (Helena Barancová)

Zákonník práce - Komentár 2. vydanie (Helena Barancová)

Helena Barancová, C. H. Beck (2011)
Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov....

Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
79,00€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
31,00€
28,83€

Sloboda viery a náboženstva

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,00€
17,67€

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (Helena Barancová)

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (Helena Barancová)

Helena Barancová, Sprint dva (2010)
Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských...

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Pracovné právo v zjednotenej Európe

Pracovné právo v zjednotenej Európe

Helena Barancová, Poradca podnikateľa (2004)
Sympózium s medzinárodnou účasťou

Publikáciu môžu vhodne využiť aj zamestnávatelia, odboroví funkcionári a zástupcovia zamestnaneckých rád, študenti právnických fakúlt SR... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,83€

Základy práva

Základy práva

Výborná pomôcka pre tých, ktorí sa chystajú na maturity, prijímacie pohovory na vysoké školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Slovak Labour Law

Slovak Labour Law

In the work presented the authors analyze essential institutes of the Labour law of the Slovak Republic, which currently affects very substantially not only business environment, but also the quality of life of the employees themselves... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,33€

Zákonník práce. Komentár - 4. vydanie (Helena Barancová) [SK]

Zákonník práce. Komentár - 4. vydanie (Helena Barancová) [SK]

Helena Barancová, C. H. Beck (2015)
Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc....

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
95,00€

Pracovné právo 21. storočia

Pracovné právo 21. storočia

Publikácia je zameraná na problematiku pracovného práva a jeho výziev v 21. storočí. Jednotliví autori sa zamerali na prvky flexibility a flexiistoty, zaoberali sa limitami zmluvnej slobody, poukázali na prepojenie medzi vedou, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,28€