🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Helena Barancová

Našli sme 38 titulov

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,70€
35,73€

Medicínske právo

Jedinečná publikácia Medicínske právo je spoločným dielom špecialistov, právnikov a lekárov, ktorí sa venujú oblasti práva, ktorá nebola na Slovensku doteraz komplexne spracovaná, hoci je už dlhší čas v centre pozornosti odbornej i laickej verejnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,26€
16,43€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
16,50€

Sloboda viery a náboženstva

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,00€
17,10€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
31,00€
27,90€

Pracovný pomer a poistný systém

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,00€
17,10€

Zákonník práce

Helena Barancová, , C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
129,00€
116,10€

Zákonník práce. Komentár

Helena Barancová, C. H. Beck SK (2022)
3. vydanie

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof... Zobraziť viac

🍎 Pripravujeme, vychádza 5. 12. 2022
149,00€
134,10€

Pracovné právo

Pracovné právo

"Slovenská republika patrí už od 1. mája 2004 do širokej rodiny štátov Európskej únie. Vnútorný normatívny systém pracovného práva SR by postrádal črtu komplexnosti, keby ho spolu nevytváral aj systém európskeho a medzinárodného práva..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,32€

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,33€

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Helena Barancová, Sprint dva (2010)
Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských...

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Helena Barancová, Andrea Olšovská, , Aleš Čeněk (2013)
V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi...

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,70€

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,54€

Európske pracovné právo

Európske pracovné právo

Helena Barancová, Sprint dva (2016)
Flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie

Predkladaná kniha predstavuje Európske pracovné právo v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,55€

Slovenské a európske pracovné právo

Slovenské a európske pracovné právo

Helena Barancová, Poradca podnikateľa (2004)
Slovenská a česká judikatúra - Judikatúra európskych súdov

Predkladaná monografia čitateľovi ponúka európsku a medzinárodnú dimenziu pracovného práva, t. j. pracovné právo v celosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,64€

Zákonník práce

Zákonník práce

Helena Barancová, C. H. Beck (2015)
Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc....

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
95,00€

Vysielanie zamestnancov

Vysielanie zamestnancov

Predmetom monografie česko - slovenského tímu sú aktuálne právne problémy, s ktorými sú konfrontovaní českí aj slovenskí podnikatelia v prípadoch, ak dočasne vyšlú svojich zamestnancov do iného členského štátu Európskej únie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,22€

Zákonník práce - Komentár

Zákonník práce - Komentár

Helena Barancová, SPRINT (2007)
Piate vydanie

Legislatívny vývoj pracovného práva sa v Slovenskej republike, ale ani v Európskej únii nezastavil a existujúcu pracovnoprávnu úpravu v SR významným spôsobom ovplyvnila aj posledná novela Zákonníka práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,00€

Pracovné právo v zjednotenej Európe

Pracovné právo v zjednotenej Európe

Helena Barancová, Poradca podnikateľa (2004)
Sympózium s medzinárodnou účasťou

Publikáciu môžu vhodne využiť aj zamestnávatelia, odboroví funkcionári a zástupcovia zamestnaneckých rád, študenti právnických fakúlt SR... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,83€

Európske pracovné právo

Európske pracovné právo

Helena Barancová, Sprint dva (2011)
flexibilita a bezpečnosť pre 21.storočie

Už od roku 2004 je právo Európskej únie aj našim právom, ktoré Slovenská republika spoluvytvára s ďalšími štátmi Európskej únie. Aj keď od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie uplynulo už viac rokov, nie málo tých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,00€