Júlová knižná akcia!

Knihy autora Andrea Olšovská

Našli sme 17 titulov

Slovenské pracovné právo

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,70€
31,40€

Kurzarbeit a iné prekážky v práci

Kurzarbeit a iné prekážky v práci

Ako riešiť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z dôvodov vzniknutých na strane zamestnávateľa a z dôvodov, za ktoré zamestnávateľ nezodpovedá?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,70€
12,60€

Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní vychádza v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavujú zmeny zásadne upravujúce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
199,00€
162,60€

Sankcie zamestnávateľa

Sankcie zamestnávateľa

Marek Švec, Andrea Olšovská, Wolters Kluwer (2022)
Krátenie a nepriznanie peňažných plnení

Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh zo strany zamestnávateľa nie je v pracovnoprávnej úprave zakotvený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,60€
14,00€

Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov

Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov

Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacich odvetví práva. Autori sa vo svojich príspevkoch venujú aktuálnym problémom spojených s výkonom závislej práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
14,57€
12,60€

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje radikálny zásah do pracovného pomeru. Ako jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru ho môže využiť zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, no jeho využitie sa obmedzuje na výnimočné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
9,80€

Zastúpenie v súkromnom práve

Zastúpenie v súkromnom práve

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov v skúmanej oblasti. Kniha obsahuje tiež... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
31,80€

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Publikácia Pracovný pomer od autorky doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD., predstavuje dielo, ktoré by nemalo chýbať v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,30€
12,50€

Podnikateľské právo

Podnikateľské právo - prečítaná (bazár kníh)

Andrea Olšovská, Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom...

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,50€
10,18€

Príklady z pracovného práva a pracovnoprávna judikatúra

Príklady z pracovného práva a pracovnoprávna judikatúra

Praktická študijná príručka pre študentov práva zahŕňa oblasti: pracovnoprávne vzťahy a ich účastníci, základné zásady pracovného práva a zákaz diskriminácie, právne skutočnosti, pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,50€
7,98€

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru

Andrea Olšovská, Helena Barancová, , Aleš Čeněk (2013)
V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi...

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,43€
10,90€

Slovenské pracovné právo

Slovenské pracovné právo - prečítaná (bazár kníh)

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,70€
25,81€

Podnikateľské právo

Podnikateľské právo

Andrea Olšovská, Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom...

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,50€
14,20€

Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru

Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru

Neustále sa meniaci svet práce vytvára tlak na zamestnávateľov, ktorí v záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti či dokonca prežitia musia realizovať organizačné zmeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,30€
15,00€

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrne zamestnávanie

Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Martin Bulla, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2015)
Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé...

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,70€

Jednostranné právne úkony v pracovnom práve

Jednostranné právne úkony v pracovnom práve

V súkromnom práve majú právne úkony podstatný právny význam a predstavujú skutočný centrálny pojem takmer v celej oblasti právneho systému... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Slovak Labour Law

Slovak Labour Law

In the work presented the authors analyze essential institutes of the Labour law of the Slovak Republic, which currently affects very substantially not only business environment, but also the quality of life of the employees themselves... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€