🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Zuzana Nevolná

Našli sme 9 titulov

Prípadové štúdie z obchodného práva

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka, Ľuboš Maxina, Aleš Čeněk (2011)
Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu...

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,70€
10,88€

Zastúpenie v súkromnom práve

Zastúpenie v súkromnom práve

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov v skúmanej oblasti. Kniha obsahuje tiež... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,88€

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti

Zuzana Nevolná, Alexander Škrinár, Aleš Čeněk (2008)
Aktuálne otázky a problémy

V legislatíve Slovenskej republiky sa v roku 2008 pripravoval a následne aj schválil legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. V legislatívnom zámere sa nepočíta s úpravou práva obchodných spoločností, ktoré bude mať samostatnú právnu úpravu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,15€

Základné otázky obchodného práva

Pokusy o bližšie pojmové vymedzenie toho, čo sa skrýva pod označením obchodné právo vyvoláva medzi právnymi teoretikmi celý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,50€
8,84€

Podnikateľské právo

Podnikateľské právo

Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská, Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom...

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,80€

Obchodné právo

Obchodné právo

Kniha Obchodné právo obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka. Výklad obchodných spoločností a družstva je doplnený o právnu úpravu nadnárodných spoločností a premietnutie Smerníc do národného právneho poriadku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,93€

Obchodné právo

Obchodné právo

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, , Aleš Čeněk (2012)
2. rozšírené vydanie

Kniha obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Výklad obchodných spoločnosti a družstva je doplnený o právnu úpravu nadnárodných spoločnosti a premietnutie Smerníc do národného právneho poriadku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,74€

Fundamentals of Slovak Commercial Law

Fundamentals of Slovak Commercial Law

The submitted publication focuses on an explanation of the basic terms of commercial law related to business, characteristics of entrepreneurs, enterprise and its organizational part in Slovakia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€