☀️Najväčšie 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Wolters Kluwer ČR

Našli sme 579 titulov

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (e-kniha)

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,96€

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (e-kniha)

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,52€

Výchovné poradenství - 3. přepracované vydání

Výchovné poradenství - 3. přepracované vydání (e-kniha)

Co vše obnáší práce výchovného poradce? V čem se liší od práce řadového učitele? Co od výchovného poradce mohou čekat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče? Co znamená, když se řekne poruchy chování, poruchy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
23,56€

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013 Sb.). Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013 Sb.). Praktický komentář (e-kniha)

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,86€

Umělá inteligence & právo

Umělá inteligence & právo (e-kniha)

Monografie Umělá inteligence & právo Lindy Kolaříkové a Filipa Horáka z KPMG přináší obecný úvod k umělé inteligenci („ai“), jako je např. její vymezení a dělení, zabývá se elektronickou osobou jako subjektem práva... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,66€

Zločin mučení a lidská práva

Zločin mučení a lidská práva (e-kniha)

O zločinu mučení autor uvažuje v několika významech, které se v knize prolínají. Vychází z předpokladu, že mučení jako zlo lze poznat, pojmenovat a v právu definovat. Zároveň takto poznatelné mučení je možno diskutovat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,01€

Hledání pravdy v civilním procesu

Hledání pravdy v civilním procesu (e-kniha)

Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,79€

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek

Václav Filip, Wolters Kluwer ČR (2020)
Praktická příručka

Publikace Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka aktuálně reaguje na změny, jež přinesla do úpravy bytového spoluvlastnictví novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb... Jde o praktického průvod Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
33,60€

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných (e-kniha)

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,01€

Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky)

Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky) (e-kniha)

Brněnská normativní škola se výrazně zapsala do povědomí naší právnické veřejnosti – originalitou, kritičností, pohnutými osudy. Tradičně jí však bývá vytýkáno „odtržení od reality“. Autor naopak ukazuje úzký... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,77€

Nakládání s majetkem státu

Nakládání s majetkem státu (e-kniha)

Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,20€

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby (e-kniha)

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,94€

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (e-kniha)

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,19€

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (e-kniha)

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,69€

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (e-kniha)

Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,67€

Na cestě ke kvalitní škole

Na cestě ke kvalitní škole (e-kniha)

V rámci národního projektu Cesta ke kvalitě se uskutečnila v letech 2009 až 2012 celá řada vzdělávacích aktivit a aktivit podporujících výměnu zkušeností mezi školami v oblasti vlastního hodnocení školy. V projektu vzniklo též... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,57€

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní (e-kniha)

Kolektiv autorů, Wolters Kluwer ČR (2019)
7., aktualizované vydání

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
46,69€

Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla

Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla (e-kniha)

Dita Fuchsová, Daniela Kovářová, Wolters Kluwer ČR (2019)
Jak (ne)dělat advokacii

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Cyklus čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,45€

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.)

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) (e-kniha)

Aleš Zpěvák, Wolters Kluwer ČR (2019)
Komentář

Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,04€

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.) (e-kniha)

Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje. Zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
37,78€