🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Wolters Kluwer ČR

Našli sme 1494 titulov

Zákon o zdravotnických prostředcích

Zákon o zdravotnických prostředcích

Jakub Král, Wolters Kluwer ČR (2017)
Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační...

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí, a jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,83€

Na cestě ke kvalitní škole

Na cestě ke kvalitní škole (e-kniha)

V rámci národního projektu Cesta ke kvalitě se uskutečnila v letech 2009 až 2012 celá řada vzdělávacích aktivit a aktivit podporujících výměnu zkušeností mezi školami v oblasti vlastního hodnocení školy. V projektu vzniklo též... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,75€

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář (e-kniha)

Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,61€

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii (e-kniha)

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,03€

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení (e-kniha)

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,64€

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (e-kniha)

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
28,34€

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (e-kniha)

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,95€

Zákon o kolektivním vyjednávání

Zákon o kolektivním vyjednávání (e-kniha)

V publikaci naleznete výklad zákona, do kterého se promítají dlouholeté zkušenosti spoluautora z podnikatelské sféry a tedy z vyjednávání podnikových kolektivních smluv stejně jako kolektivních smluv vyššího stupně, a to jak... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,67€

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém (e-kniha)

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,20€

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (e-kniha)

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
28,56€

Etický kodex advokáta (usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) - komentář

Etický kodex advokáta (usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) - komentář (e-kniha)

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
28,34€

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu - 4. vydání (e-kniha)

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,89€

Teorie finančního práva a finanční vědy

Teorie finančního práva a finanční vědy (e-kniha)

Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
31,01€

Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.). Praktický komentář

Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.). Praktický komentář (e-kniha)

Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,75€

Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR - 5. vydání

Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR - 5. vydání (e-kniha)

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,76€

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář (e-kniha)

Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
34,14€

Vlastnictví bytu

Vlastnictví bytu (e-kniha)

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,52€

Pracovnělékařské služby - 2. vydání

Pracovnělékařské služby - 2. vydání (e-kniha)

Toto druhé, podstatně aktualizované vydání publikace reflektuje novelizace pracovnělékařských předpisů, ke kterým došlo v listopadu a prosinci 2017. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,16€

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí (e-kniha)

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
19,86€

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice (e-kniha)

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,52€