Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Wolters Kluwer ČR

Našli sme 1458 titulov

Teorie práva v příkladech

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
29,98€
26,98€

Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance

Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance (e-kniha)

Kybernetický bezpečnostní incident hrozí každé organizaci. Výrobnímu podniku, pojišťovně, úřadu, nemocnici, ale i e-shopu, obci nebo škole. Ochrana proti kybernetickým incidentům je komplexní disciplínou, která vyžaduje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
30,84€

Pracovní právo v bodech s příklady - 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady - 6. vydání (e-kniha)

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,46€

Finanční trh a jeho stabilita

Finanční trh a jeho stabilita (e-kniha)

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,56€

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat advokacii (e-kniha)

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,51€

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (e-kniha)

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
41,36€

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (e-kniha)

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
29,67€

Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky)

Brněnská normativní civilistika (postavy - projekty - polemiky) (e-kniha)

Brněnská normativní škola se výrazně zapsala do povědomí naší právnické veřejnosti – originalitou, kritičností, pohnutými osudy. Tradičně jí však bývá vytýkáno „odtržení od reality“. Autor naopak ukazuje úzký... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,32€

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní (e-kniha)

, Wolters Kluwer ČR (2019)
7., aktualizované vydání

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
56,78€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva

Sbírka klauzurních prací z trestního práva (e-kniha)

Kniha přináší sadu klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního s řešením, které studentům poslouží jako vzor argumentace, způsobu uvažování nad zadáním klauzurní práce a jako ukázka pečlivého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
12,85€

Podniková environmentální strategie

Podniková environmentální strategie (e-kniha)

Předložená monografie se věnuje strategii podniku v souvislosti s problémem ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Kniha je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je uvedena metodika použitá při zpracování... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,37€

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání (e-kniha)

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

meritum Účetnictví podnikatelů 2023

meritum Účetnictví podnikatelů 2023 (e-kniha)

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
37,34€

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář. 3. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář. 3. vydání (e-kniha)

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na „velkou“ novelu č. 241/2022 Sb. Kromě zapracování požadavků směrnice o otevřených datech... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
35,98€

Převod nemovitosti od začátku do konce

Převod nemovitosti od začátku do konce (e-kniha)

Karolina Spozdilová, Wolters Kluwer ČR (2021)
průvodce (nejen) pro realitní makléře

Publikace si klade za cíl provést osoby působící na realitním trhu procesem převodu nemovitosti od začátku do konce, a to spíše se zaměřením na praktickou stránku věci než na stránku striktně akademickou. Kniha tak reaguje na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,65€

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů (e-kniha)

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
35,05€

Správa bytového domu. Praktický komentář

Správa bytového domu. Praktický komentář (e-kniha)

Praktický komentář nazvaný Správa bytového domu v sobě ukrývá komentář zákona č. 67/2013 Sb. a komentář nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy doprovodných právních předpisů k občanskému zákoníku, řešících otázky... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
17,48€

meritum Daň z přidané hodnoty 2022

meritum Daň z přidané hodnoty 2022 (e-kniha)

meritum Daň z přidané hodnoty 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,72€

Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí)

Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí) (e-kniha)

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
29,67€

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu (e-kniha)

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
25,70€