📚 Horúce knižné zľavy

Wolters Kluwer ČR

Našli sme 1185 titulov

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II (e-kniha)

Publikace představuje „volné pokračování“ autorovy monografie Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie vydané v roce 2015, která tak nyní tvoří pomyslný první díl dvoudílné série. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,74€

Celní zákon

Celní zákon (e-kniha)

Pavel Polák, Wolters Kluwer ČR (2021)
Praktický komentář

Praktický komentář nabízí první ucelený výklad k zákonu č. 242/2016 Sb., který je zpracován kolektivem autorů s mnohaletou praxí v oboru celního a daňového práva. Celní zákon upravuje řadu různorodých institutů, mnohdy... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
25,38€

Zpravodajské služby a zpravodajská činnost

Zpravodajské služby a zpravodajská činnost (e-kniha)

Monografie kolektivu autorů z České republiky a Slovenské republiky komplexně pojednává o institucionálních a činnostních aspektech zpravodajství – o zpravodajských službách a o zpravodajské činnosti. Autoři v jednotlivých... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,62€

Fíovo čtení

Kamila Balharová, Wolters Kluwer ČR (2015)
Cílem výuky čtení je naučit žáky základům čtení s porozuměním a motivovat je ke čtení, probudit v nich zájem o čtení....

Cílem výuky čtení je naučit žáky základům čtení s porozuměním a motivovat je ke čtení, probudit v nich zájem o čtení. Pracovní sešit Fíovo čtení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,83€
6,49€

Nejčastější chyby a omyly účetních

Nejčastější chyby a omyly účetních (e-kniha)

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,46€

Ekonomická analýza deliktního práva

Ekonomická analýza deliktního práva (e-kniha)

Ekonomická analýza práva se v poslední době těší rostoucímu zájmu mezi širší českou odbornou veřejností. Právníci zabývající se právem civilních deliktů však tento interdisciplinární obor doposud poněkud opomíjeli... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,96€

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz (e-kniha)

Jan Dvořák, Wolters Kluwer ČR (2021)
Průvodce testovými otázkami

Druhé, aktualizované vydání příručky obsahuje aktualizovaný soubor testových otázek zveřejněných ministerstvem vnitra a platných od 30. ledna 2021. Příručka opět obsahuje kompletní znění otázek vždy s vyznačenou správnou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
18,68€

Meritum Daň z příjmů 2021

Meritum Daň z příjmů 2021 (e-kniha)

Meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,11€

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti (e-kniha)

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,92€

Advokát a jeho klient

Advokát a jeho klient (e-kniha)

Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky a další profese pracující s lidmi. Pro ně jsou typické asymetrie vztahu,... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
24,83€

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy (e-kniha)

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové pohledy na... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
29,33€

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky (e-kniha)

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice a otázkách s ním souvisejících. Náhradní mateřství je institut, který v České republice není právem upraven, ale... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,61€

Neptejte se účetních, jak řídit náklady

Neptejte se účetních, jak řídit náklady (e-kniha)

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,19€

Meritum Daňový řád 2021

Meritum Daňový řád 2021 (e-kniha)

Meritum Daňový řád obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,92€

Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva

Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva

Publikácia je zameraná na podrobný rozbor ústavnej a zákonnej úpravy územnej samosprávy v Českej republike. Venuje sa najmä otázkam pôsobnosti obcí a krajov, ich vnútornej organizácii, ich vzájomného vzťahu a vzťahu k štátnej správe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,62€

Obecná, ekonomická a informační etika

Obecná, ekonomická a informační etika

Kniha pojednává o základních typech etických postojů, jež lze v běžném životě zaujmout, a poskytuje pro ně bližší argumenty, jež zformulovali jejich teoretičtí zastánci. Vyznačuje rovněž širší sociálně-psychologické předpoklady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,10€

Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář

Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář

Jedinečný komentář k Nařízení Řím I a Nařízení Řím II je kompletním zpracováním obsahujícím podrobné informace i o předcházejících (souvisejících) smlouvách a úmluvách (Bruselská úmluva, Římská úmluva, Maastrichtská a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
82,25€

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,34€

Celní zákon

Celní zákon

Pavel Polák, Wolters Kluwer ČR (2021)
Praktický komentář

Praktický komentář nabízí první ucelený výklad k zákonu č. 242/2016 Sb., který je zpracován kolektivem autorů s mnohaletou praxí v oboru celního a daňového práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,11€

Zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)

Zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)

Pavel Rubeš, Wolters Kluwer ČR (2014)
Komentář

Komentář přibližuje právní úpravu oboru vodovodů a kanalizací a navazující rozhodovací praxi českých soudů. Komentář rozebírá jednotlivá ustanovení zákona v kontextu související právní úpravy včetně občanského zákoníku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,87€