Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Jan Dvořák

Našli sme 39 titulov

Vajíčka a larvy obojživelníků ČR (Jaromír a kolektiv Maštera)

Jaromír Maštera, Vít Zavadil, Jan Dvořák, Academia (2015)
Publikace se snaží podat ucelený a co nejpodrobnější přehled snůšek a larev všech našich druhů obojživelníků, doplněný...

Publikace se snaží podat ucelený a co nejpodrobnější přehled snůšek a larev všech našich druhů obojživelníků, doplněný rozsáhlou fotodokumentací a kresbami ústních disků pulců a vývojových fází ocasatých obojživelníků a žab... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,38€
10,58€

Než vzniklo Československo (Jan Dvořák)

Jan Dvořák, Svět křídel (2018)
aneb Každým krokem číhala smrt

Řadu desetiletí se v Československu ve druhé polovině 20. století (za tzv. studené války a za vlády komunistů) o našich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,40€
8,74€

Čechoslováci v Gulagu II.

Druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu je volným pokračováním publikace odvozené od stejnojmenného televizního dokumentu a přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,70€
10,88€

Edice DIVADLO 1961 - 1970

Nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna ve spolupráci s občanským sdružením Archiv výtvarného umění a grafickým studiem Carton Clan nabízí argument do diskuse o hodnotách a významu 60. let, detailní pohled na 121 svazků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,35€
8,70€

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
44,55€
42,32€

Almanach Tetralogické společnosti na rok 2008

O teatrologii a Teatrologické společnosti, ohlédnutí a perspektivy, česká divadelní encyklopedie.... články, dokumenty. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,35€
8,70€

Vrchnostenské město v raném novověku

Jan Dvořák, Matice moravská (2014)
Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století

Monografie, inspirovaná v přístupu ke zkoumané skutečnosti především teorií centrálního místa a základními tezemi strukturalismu, se zabývá vztahem vrchnostenského města v raném novověku k vrchnosti a jejím úředníkům na jedné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Rejža Vorel

Knižní portrét Tomáše Vorla (1957), současného významného filmového režiséra a člena divadelních souborů Sklep a Mimoza, součástí uměleckého hnutí Pražská pětka, přináší obsáhlou umělcovu zpověď, svědectví o jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,75€
17,44€

Obyčejné odchody

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,29€
3,06€

Výtvarné divadlo Kolotoč

Jan Dvořák, Pražská scéna (2011)
Výtvarné divadlo Kolotoč K tématu vizuálního divadla v českých zemích

Kniha mapuje historii výtvarného divadla Kolotoč. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,05€
13,07€

Občanské právo hmotné 3

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Wolters Kluwer (2015)
Věcná práva

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,51€
14,42€

Čechoslováci v Gulagu III.

Závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu představuje dalších dvanáct tragických osudů československých občanů, kteří se v minulosti ocitli z nejrůznějších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu - a to zdaleka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,70€
10,88€

Malý slovník managementu divadla (Jan Dvořák) [CZ]

Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,35€
8,70€

Občanský zákoník: Komentář - Svazek V

Občanský zákoník: Komentář - Svazek V

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Irena Pelikánová, Wolters Kluwer (2014)
Relativní majetková práva 1.část

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
111,95€

Občanský zákoník: Komentář - Svazek VI

Občanský zákoník: Komentář - Svazek VI

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala, Wolters Kluwer (2014)
Relativní majetková práva 2.část

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
111,95€

Občanské právo hmotné 4

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem—- Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,51€
14,73€

Čechoslováci v Gulagu

Kniha se věnuje téměř neznámé historii represí vůči občanům Československa a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého století. Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,88€

Jak dál v syntaxi (Miroslav Grepl)

Jan Dvořák, Petr Malčík, Host (2011)
Čtvrtý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky je věnován dílu význačného představitele brněnské syntaktické...

Čtvrtý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky je věnován dílu význačného představitele brněnské syntaktické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,33€
10,54€

Jaroslav Róna

Jan Dvořák, Pražská scéna (2017)
Architektura - Publikace - Scéna

U příležitosti umělcova významného životního jubilea a jeho velké výstavy od poloviny června 2017 v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu na pražském Staroměstském náměstí vychází kniha věnovaná nikoliv Rónovým... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

Jan Grossman - Interpretace

Jan Dvořák, Pražská scéna (1999)
Odkaz Jana Grossmana divadelníkům

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,47€
6,95€