📚 Knižná akcia každý mesiac

Tomáš Gřivna

Našli sme 27 titulov

Soukromá žaloba v trestním řízení

Studie čtenáři zprostředkovává málo známý institut podpůrné a soukromé žaloby a zamýšlí se nad problémem jeho případného zavedení v České republice. Nejprve rozebírá jeho historii v českých zemích a v evropských státech, v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,63€
5,07€

Vliv nových technologií na trestní právo

Pakliže bylo 19. století, jak praví klasik, stoletím páry, pak 21. století je patrně stoletím umělé inteligence a obecněji nových technologií. Tyto se nesporně promítají takřka do všech aspektů lidského života a také do práva coby ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
26,79€
24,11€

Příklady z trestního práva hmotného a procesního

Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Leges (2021)
4. přepracované vydání

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního včetně trestní odpovědnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,05€
11,75€

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

Tomáš Gřivna, C. H. Beck (2018)
Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR

Předkládaná publikace je vydávána u příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu ČR a předního českého odborníka v oboru trestního práva. Jedná se o sborník bezmála čtyřiceti odborných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,43€
29,19€

Příklady z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,61€

Oběti trestných činů

Tomáš Gřivna, , C. H. Beck (2020)
Komentář

Publikace je komplexním průvodcem právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání zahrnuje především komentovaná ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
93,53€
84,18€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Tomáš Gřivna, , Wolters Kluwer ČR (2017)
Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3....

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,51€
17,56€

Soukromá žaloba v trestním řízení

Studie čtenáři zprostředkovává málo známý institut podpůrné a soukromé žaloby a zamýšlí se nad problémem jeho případného zavedení v České republice. Nejprve rozebírá jeho historii v českých zemích a v evropských státech, v jejichž právních řádech je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,88€
5,29€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha)

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha) (e-kniha)

Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
25,55€

Kriminologie

Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtenářům hlavní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,31€
34,48€

Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Leges (2019)
2. aktualizované a doplněné vydání

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,73€

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR

Tomáš Gřivna, Hana Šimánová, Aleš Čeněk (2022)
Pohledy zpět i vpřed

Publikace je souborem 21 příspěvků vytvořených autory u příležitosti již tradiční konference pořádané Unií obhájců ČR, tentokráte ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,75€

Ukládání trestů a jejich výkon

Ukládání trestů a jejich výkon

Publikace je souborem 23 příspěvků vytvořených u příležitosti odborného setkání obhájců, soudců, státních zástupců i dalších osobností trestněprávní teorie i praxe na téma Ukládání trestů a jejich výkon... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,25€

Trestní právo a právní stát

Trestní právo a právní stát

Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,92€

Kyberkriminalita a právo

Kyberkriminalita a právo

S rozvojem moderních technologií se v naší společnosti stále častěji vyskytují nové formy kriminality. Svět počítačů a zejména pak internet jsou v tomto směru prostředkem pro páchání trestné činnosti v celosvětovém měřítku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,75€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků a účinně stimulují k trestněprávnímu studiu. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,96€

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní

Šesté vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
51,70€

Kriminologie pro 21. století

Kriminologie pro 21. století

Kriminologie je na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučována již sto let. Současná koncepce výuky kriminologie byla vytvořena počátkem 90. let minulého století. Jak výuku kriminologie aktualizovat a kterými směry by se výuka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,28€

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní

Dagmar Císařová, Jaroslav Fenyk, Tomáš Gřivna, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
Trestní právo procesní ASPI - ASPI - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 812 str. - ISBN: 978-80-7357-348-5 - Kniha

Trestní právo procesní ASPI - ASPI - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 812 str. - ISBN: 978-80-7357-348-5 - Kniha Zobraziť viac

🍎 Vypredané
43,48€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,32€