🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Jiří Jelínek

Našli sme 51 titulov

Trestní právo procesní

Jiří Jelínek, Leges (2017)
Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty prof. A. Růžka. Autorský...

Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,73€
24,96€

Trestní právo procesní

Jiří Jelínek, Leges (2018)
5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,35€
44,42€

Trestní právo procesní podle stavu k 1. 1. 2022

Trestní právo procesní podle stavu k 1. 1. 2022

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
56,40€

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Jiří Jelínek, Leges (2019)
Problémy a perspektivy

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,05€
27,95€

Zákon o obětech trestných činů

Jiří Jelínek, Leges (2014)
Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika...

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,75€
22,28€

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Kolektivní monografie <i>Deset let od přijetí českého trestního zákoníku</i> připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,55€
35,00€

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou

Jiří Jelínek, Jiří Herczeg, Leges (2013)
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud...

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud neznámou formu odpovědnost, a to odpovědnost trestní. Publikace obsahuje komentář jednotlivých ustanovení hmotněprávní i procesní.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,15€
19,04€

O novém trestním zákoníku

Jiří Jelínek, Leges (2009)
Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví...

Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,16€
12,74€

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, Leges (2022)
8. aktualizované a doplněné vydánípodle stavu k 1. 2. 2022

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
57,60€
47,23€

Praktikum z trestního práva

Jiří Jelínek, , Leges (2009)
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných...

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,69€
12,29€

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty a podněty ke zdokonalení současné české právní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
37,13€
35,27€

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté

Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,60€
19,44€

Praktikum z trestního práva - Klauzurní práce s řešením

Praktikum z trestního práva - Klauzurní práce s řešením

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech poslucha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,56€

Kriminologie

Monografie přináší nejnovější poznatky o vědním oboru kriminologie, o tradičních i novějších formách kriminality, jejích pachatelích i obětech, jakož i ucelené názory na kontrolu kriminality... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,54€
34,69€

Praktikum z trestního práva

Jiří Jelínek, Leges (2016)
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných...

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,10€
15,39€

Trestní právo procesní

Jiří Jelínek, , Leges (2011)
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Druhé...

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
41,83€
40,49€

Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Leges (2019)
2. aktualizované a doplněné vydání

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,73€

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

Jiří Jelínek, Leges (2013)
Bilance a perspektivy

Tato kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu – trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Na uvedené téma se také konala 24. 9. 2013 mezinárodní konference organizovaná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
24,96€

Trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, , Leges (2013)
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech...

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
51,23€

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

Jiří Jelínek, , Leges (2008)
Učebnice podrobně vykládá všechny otázky, které souvisí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Její...

Učebnice podrobně vykládá všechny otázky, které souvisí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Její... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,50€