☀️Horúce letné 📚 zľavy

Univerzita Karlova v Praze

Našli sme 425 titulov

Vývojová psychologie (Marie Vágnerová) [CZ]

Marie Vágnerová, Univerzita Karlova v Praze (2012)
Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti...

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,99€

Biomedicínská statistika I.

Jana Zvárová, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Publikace je věnována základní statistickým pojmům a metodám, které jsou vyloženy tak, aby jim porozuměli i studenti...

Publikace je věnována základní statistickým pojmům a metodám, které jsou vyloženy tak, aby jim porozuměli i studenti lékařských, přírodovědeckých a farmaceutických fakult (nepoužívají se matematické prostředky nad rámec... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

...ať je stůl k pohoštění prostřený

Miloslav Petrusek, Univerzita Karlova v Praze (2008)
Úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy

Osobitá a netradiční pocta Univerzitě Karlově k 660. výročí jejího založení z pera profesora sociologie Miloslava Petruska – osobnosti, která je na jednu stranu s univerzitou velmi úzce spjata (autor zde vyučuje a působil i ve funkci.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Antropologie a Melanésie

Martin Soukup, Univerzita Karlova v Praze (2014)
z doby kamenné do kyberprostoru

Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a interpretuje hlavní rysy melanéských kultur. Sleduje osudy významných antropologů, všímá si okolností, za nichž podnikli své... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,09€
20,54€

Ir más allá... (Simona Binková)

Simona Binková, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Monografie představuje aktivity misionářů z české provincie Tovaryšstva Ježíšova, kteří v 17. a 18. století působili na...

Monografie představuje aktivity misionářů z české provincie Tovaryšstva Ježíšova, kteří v 17. a 18. století působili na území španělských zámořských kolonií, konkrétně pak Mexika a Filipín. Na základě dosud nepublikovaných a v Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Etnické komunity díl I.

Dana Bittnerová, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst,...

Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Základy geriatrické farmakologie

Učební text určený pro posluchače Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je doplňkem pro výuku farmakologie s ohledem na prodlužující se průměrnou dobu života a stoupající podíl starších občanů v populaci, což se odráží... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,47€
4,16€

Korespondence v češtině: příručka pro cizince

Ivana Bozděchová, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Jak napsat dopis, jak mu porozumět a reagovat na něj? Které výrazy jsou vhodné a obvyklé, oslovujeme-li přátele, rodiče,...

Jak napsat dopis, jak mu porozumět a reagovat na něj? Které výrazy jsou vhodné a obvyklé, oslovujeme-li přátele, rodiče, nadřízené, úřady nebo zaměstnavatele, a jaké náležitosti má takový dopis mít? Na tyto i další otázky reaguje příručka korespondence... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,17€
4,81€

Škola v globální době (Dominik Dvořák) [CZ]

Dominik Dvořák, Karel Starý, Petr Urbánek, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Změny v oblasti vzdělávání jsou na celém světě předmětem intenzivního zájmu výzkumníků, politiků, učitelů i ředitelů škol a...

Změny v oblasti vzdělávání jsou na celém světě předmětem intenzivního zájmu výzkumníků, politiků, učitelů i ředitelů škol a rodičů. Stále však zaznamenáváme, že značný počet pokusů o koncepční změny ve vzdělávání selhává. Zřejmě ani nedávná česká... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,62€

Bioterorismus

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s tím, jak by mohly biologické bojové prostředky fungovat v rukou teroristů a se skutečným rozsahem a riziky případného biologického ohrožení. Vedle základních informací o biologickém terorismu autore... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,88€
5,47€

Rozbor nynější spisovné angličtiny

Bohumil Trnka, Univerzita Karlova v Praze (2014)
Třídílný Rozbor nynější spisovné angličtiny čelného představitele Pražské jazykovědné školy Bohumila Trnky je závažný...

Třídílný Rozbor nynější spisovné angličtiny čelného představitele Pražské jazykovědné školy Bohumila Trnky je závažný metodologický text této školy, který knižně a v ucelené podobě vychází v tomto vydání vůbec poprvé. Bohumil Trnka, první z žáků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,34€
13,34€

Historie v anglickém románu posledních desetiletí

Ladislav Nagy, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Studie se zabývá fenoménem historie v současné britské próze. Vychází z obratu k historii jakožto určujícího momentu...

Studie se zabývá fenoménem historie v současné britské próze. Vychází z obratu k historii jakožto určujícího momentu literatury druhé poloviny dvacátého století a z rehabilitace historizující prózy, k níž došlo v několika uplynulých desetiletích. Autor... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,87€
9,18€

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 (Stanislav Přibyl) [CZ]

Stanislav Přibyl, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně...

Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně zajímavým tématem. Monografie Stanislava Přibyla podává fundovaný přehled právní situace litoměřické diecéze jednadvacet let po... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

Bůh uprostřed své církve

Pavel Roubík, Univerzita Karlova v Praze (2020)
Teologie Friedricha Mildenbergera

Monografie vůbec poprvé představuje dílo erlangenského systematického teologa Friedricha Mildenbergera. Jeho třísvazková Biblická dogmatika, kterou autor obsáhle vykládá a komentuje, kombinuje biblickou vědu s dogmatickým tázáním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Numerické modelování problémů elektrotechniky

Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doprovodný text přednášky Numerické modelování problémů elektrotechniky předpokládá znalost matematické analýzy a numerické matematiky v rozsahu VŠ kursu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Sto písní o Marii

Univerzita Karlova v Praze (2020)
Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného

Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,68€
19,23€

Chléb poesie

Univerzita Karlova v Praze (2006)
Čítanka z oranienburgu

Výbor z poesie českých i cizích básníků chce být ilustrací duchovního života českých studentův koncentračním táboře Sachsenhausen - Oranienburg. Výbor je povahou svého vzniku osobitým případem v dějinách básnických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,99€

Zotročená univerzita

Kniha analyzuje jedno ze závažných témat z nedávné historie středoevropské vzdělanosti, příběh "univerzit zamřížemi" ve státech bývalého sovětského bloku. Práce amerického historika Johna Connellyho, profesora nauniverzitě v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,68€
15,51€

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu

Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Etnické komunity

Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Univerzita Karlova v Praze (2019)
Neviditelní, zapomenutí, přehlížení

Monografie se zabývá problematikou zdánlivě okrajových témat, přestože je jejich dopad do sociální reality Balkánu zjevný. Zaměřuje se na opomíjené a marginalizované osobnosti, jevy a sociální skupiny různých etnik, národností a náboženských... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,57€
13,55€