🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Univerzita Karlova v Praze

Našli sme 492 titulov

Plavání - Plavecké sporty a plavání ve vícebojích

Učební text je primárně určen posluchačům FTSV UK, kteří v průběhu studia absolvují výuku plaveckých sportů, může však dobře posloužit všem zájemcům o toto sportovní odvětví. Obsahuje základní údaje o skocích do... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
4,47€
4,02€

Válka Severu proti Jihu

Kniha je věnována nejsledovanějšímu období dějin Spojených států, k němuž vycházejí jen v USA desítky knižních publikací... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
18,33€
16,50€

Sociální mozek

František Koukolík, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací...

Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací zabývajících se sociální neurovědou a uveřejněných v průběhu této doby jen v těch časopisech, které lze považovat za nejkvalitnější... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
15,04€
13,54€

Být místem Bytí

Jiří Michálek, Univerzita Karlova v Praze (2017)
Ne vždy je dobře rozuměno rozdílům ve filosofii Martina Heideggera před a po obratu (die Kehre) v jeho myšlení, a to včetně...

Ne vždy je dobře rozuměno rozdílům ve filosofii Martina Heideggera před a po obratu (die Kehre) v jeho myšlení, a to včetně proměny chápání klíčového pojmu „das Dasein“ (pobyt) či užití pojmů nových, jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
5,17€
4,65€

Rozbor nynější spisovné angličtiny

Bohumil Trnka, Univerzita Karlova v Praze (2014)
Třídílný Rozbor nynější spisovné angličtiny čelného představitele Pražské jazykovědné školy Bohumila Trnky je závažný...

Třídílný Rozbor nynější spisovné angličtiny čelného představitele Pražské jazykovědné školy Bohumila Trnky je závažný metodologický text této školy, který knižně a v ucelené podobě vychází v tomto vydání vůbec poprvé. Bohumil Trnka, první z žáků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
14,34€
12,91€

Ir más allá…

Simona Binková, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Monografie představuje aktivity misionářů z české provincie Tovaryšstva Ježíšova, kteří v 17. a 18. století působili na...

Monografie představuje aktivity misionářů z české provincie Tovaryšstva Ježíšova, kteří v 17. a 18. století působili na území španělských zámořských kolonií, konkrétně pak Mexika a Filipín. Na základě dosud nepublikovaných a v Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
13,63€
12,27€

Bioterorismus

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s tím, jak by mohly biologické bojové prostředky fungovat v rukou teroristů a se skutečným rozsahem a riziky případného biologického ohrožení. Vedle základních informací o biologickém terorismu autore... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
5,88€
5,29€

Stávám se řečí

Anna Schubertová, Univerzita Karlova v Praze (2021)
Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity

Oslabování role literárního autora v interpretaci je příznačné pro velké množství literárně-teoretických proudů 20. století. Literární teoretici se vymezovali vůči představě autora jako biografickými fakty určeného tvůrce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
12,69€
11,42€

Vyprávět sám sebe

Klára Soukupová, Univerzita Karlova v Praze (2021)
Teorie autobiografie

Jak číst texty žánru autobiografie, když v nich autoři na jednu stranu referují ke skutečným událostem, současně ale čtenáři prezentují svůj – často idealizovaný – obraz? Máme se zaměřit na historickou věrohodnost, výraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
14,10€
12,69€

Zapomenuté děti

Jana Lejskeová, Univerzita Karlova v Praze (2022)
Vzdělávání dětí uprchlíků se zaměřením na situaci v Řecku v době migrační krize

Podle dat UNHCR z roku 2020 je na světě 26,4 milionů uprchlíků, polovinu z nich tvoří děti. Jejich situace není nijak jednoduchá a s celou řadou překážek se setkávají i v oblasti vzdělávání. V roce 2020 mělo pouze 77 % dětí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,75€
10,58€

Exilové periodikum

Marie Benáková, Univerzita Karlova v Praze (2018)
Nový život (1949 - 2001)

Jádrem publikace Exilové periodikum Nový život (1949-2001) je bibliografický soupis padesáti tří ročníků exilového periodika, které vycházelo nejprve jako Věstník Cyrilometodějské ligy [akademické] a od roku 1950 jako Nový život... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,75€
10,58€

Fenomén Dijon

Jiří Hnilica, Univerzita Karlova v Praze (2017)
Století českých maturit ve Francii

Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, jež spojuje francouzská maturita.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
21,15€
19,04€

Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským

Práce se zabývá charakteristikou „mezijazyka“ studentů učících se češtinu jako cizí jazyk. Popis je založen na dlouhodobém... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
8,93€
8,04€

Etnické komunity

Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Univerzita Karlova v Praze (2019)
Neviditelní, zapomenutí, přehlížení

Monografie se zabývá problematikou zdánlivě okrajových témat, přestože je jejich dopad do sociální reality Balkánu zjevný. Zaměřuje se na opomíjené a marginalizované osobnosti, jevy a sociální skupiny různých etnik, národností a náboženských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
14,57€
13,11€

Profesor Václav Chytil a uranové doly

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
7,94€
7,15€

Život na Měsíci

Novela náchodského učitele a spisovatele K. J. Pleskače (1858-1937) Život na Měsíci vyšla roku 1881 a představovala první českou reakci na vlnu zájmu o Měsíc a jeho možné obyvatele, vyvolanou francouzskými spisovateli Flammarionem a Vernem. Svým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,75€
10,58€

Sto písní o Marii

, Univerzita Karlova v Praze (2020)
Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného

Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
20,68€
18,61€

Dva indické „cestopisy“

Publikace přináší první úplnou edici dvou dosud prakticky nedostupných „fiktivních cestopisů“ Matěje Václava Krameria. Texty z let 1803–1804, v nichž autor seznamuje českého čtenáře počátku 19. století s reáliemi Indického... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
13,87€
12,48€

Chléb poesie

, Univerzita Karlova v Praze (2006)
Čítanka z oranienburgu

Výbor z poesie českých i cizích básníků chce být ilustrací duchovního života českých studentův koncentračním táboře Sachsenhausen - Oranienburg. Výbor je povahou svého vzniku osobitým případem v dějinách básnických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
7,52€
6,77€

Růže je rosa e rose est růže

Alice Flemmrová, Univerzita Karlova v Praze (2021)
Překlad, převod, interpretace

Kolektivní monografie Růže je rosa e rose est růže, věnovaná významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, je soustředěna k tématu překladu jako stěžejního kulturního fenoménu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
24,06€
21,65€