📚 Horúce knižné zľavy

Univerzita Karlova v Praze

Našli sme 450 titulov

Vývojová psychologie

Marie Vágnerová, Univerzita Karlova v Praze (2012)
Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti...

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,99€

Sociální mozek

František Koukolík, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací...

Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací zabývajících se sociální neurovědou a uveřejněných v průběhu této doby jen v těch časopisech, které lze považovat za nejkvalitnější... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,99€

Souhrnné texty z chemie  pro přípravu k přijímacím zkouškám

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám

Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,22€

Základy obecné chemie pro farmaceuty

Učební text pro posluchače prvního ročníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové je zaměřen zejména na stavbu atomu, teorii chemické vazby, obecné znalosti o skupenských vlastnostech látek a na chemický děj z pohledu termodynamiky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Anorganická chemie pro farmaceuty

Učební text Anorganická chemie pro farmaceuty vychází z přednášek anorganické chemie přednášených v rámci předmětu Obecná a anorganická chemie v prvním ročníku studia na Farmaceutické fakultě UK a navazuje na učebnici... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,28€
10,49€

Biochemie pro studující medicíny

Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,21€
18,80€

Chléb poesie

Univerzita Karlova v Praze (2006)
Čítanka z oranienburgu

Výbor z poesie českých i cizích básníků chce být ilustrací duchovního života českých studentův koncentračním táboře Sachsenhausen - Oranienburg. Výbor je povahou svého vzniku osobitým případem v dějinách básnických... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,52€
6,99€

Kříž a rudý prapor

Patrik Vedral, Univerzita Karlova v Praze (2020)
Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Kniha sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,04€
13,99€

Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru?

Knižní studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,63€
12,68€

Numerické modelování problémů elektrotechniky

Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doprovodný text přednášky Numerické modelování problémů elektrotechniky předpokládá znalost matematické analýzy a numerické matematiky v rozsahu VŠ kursu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Bůh uprostřed své církve

Pavel Roubík, Univerzita Karlova v Praze (2020)
Teologie Friedricha Mildenbergera

Monografie vůbec poprvé představuje dílo erlangenského systematického teologa Friedricha Mildenbergera. Jeho třísvazková Biblická dogmatika, kterou autor obsáhle vykládá a komentuje, kombinuje biblickou vědu s dogmatickým tázáním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Protetické V- v češtině

Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a současného užívání specifického prostředku mluvené češtiny zvaného protetické v. Je zde představena hypotéza o dřívějším vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,87€
12,90€

Antropologie a Melanésie

Martin Soukup, Univerzita Karlova v Praze (2014)
z doby kamenné do kyberprostoru

Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a interpretuje hlavní rysy melanéských kultur. Sleduje osudy významných antropologů, všímá si okolností, za nichž podnikli své... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,09€
20,54€

...ať je stůl k pohoštění prostřený

Miloslav Petrusek, Univerzita Karlova v Praze (2008)
Úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy

Osobitá a netradiční pocta Univerzitě Karlově k 660. výročí jejího založení z pera profesora sociologie Miloslava Petruska – osobnosti, která je na jednu stranu s univerzitou velmi úzce spjata (autor zde vyučuje a působil i ve funkci.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Etnické komunity

Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Univerzita Karlova v Praze (2019)
Neviditelní, zapomenutí, přehlížení

Monografie se zabývá problematikou zdánlivě okrajových témat, přestože je jejich dopad do sociální reality Balkánu zjevný. Zaměřuje se na opomíjené a marginalizované osobnosti, jevy a sociální skupiny různých etnik, národností a náboženských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,57€
13,55€

Profesor Václav Chytil a uranové doly

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,94€
7,38€

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu

Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Sto písní o Marii

Univerzita Karlova v Praze (2020)
Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného

Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,68€
19,23€

Rozhodující síla strany

Tomáš Hemza, Univerzita Karlova v Praze (2020)
Aparát UV KSČ v éře Antonína Novotného (1953-1967)

Komunistický režim ve druhé polovině padesátých let postupně opustil nejbrutálnější aspekty vládnutí založené na masovém teroru a namísto toho se zaměřil na kádrovou politiku jako svou hlavní mocenskou pravomoc... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
14,42€

Dva indické „cestopisy“

Publikace přináší první úplnou edici dvou dosud prakticky nedostupných „fiktivních cestopisů“ Matěje Václava Krameria. Texty z let 1803–1804, v nichž autor seznamuje českého čtenáře počátku 19. století s reáliemi Indického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,87€
12,90€