Univerzita Karlova v Praze

Našli sme 342 titulov

Právní systémy Dálného východu II

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€
19,04€

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část (Jiřina Holubářová)

Jiřina Holubářová, Univerzita Karlova v Praze (2017)
Druhé vydání učebního textu, který je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v...

Druhé vydání učebního textu, který je určen pro studenty oboru fyzioterapie, může však být použit i pro fyzioterapeuty v praxi. Navazuje na publikaci Holubářová, J. - Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,41€
4,87€

Základy plastické chirurgie (kol.) [CZ]

Jan Měšťák, Ondřej Měšťák, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Publikace zpracovává základní problematiku oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie. Kolektiv autorů reaguje na...

Publikace zpracovává základní problematiku oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie. Kolektiv autorů reaguje na skutečnost, že v plastické chirurgii – stejně jako v ostatních medicínských oborech – se objevují nové postupy a nové zkušenosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,60€
11,34€

Psychiatrie a pedopsychiatrie (Ladislav Hosák) [CZ]

Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger, , Univerzita Karlova v Praze (2015)
Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou...

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace. Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,56€
20,30€

Učebnice norštiny (Sissel Nefzaoui) [CZ]

Sissel Nefzaoui, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Druhé, revidované vydání této učebnice Jarky Vrbové a Sissel Nefzaoui je určeno pro zájemce o studium norštiny, a to jak pro...

Druhé, revidované vydání této učebnice Jarky Vrbové a Sissel Nefzaoui je určeno pro zájemce o studium norštiny, a to jak pro skupinové kurzy pod odborným vedením, tak pro samostudium. Norština jako germánský jazyk vykazuje mnoho podobností s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,15€
10,94€

Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas

Publikace zahrnuje soubor studií mezinárodních badatelů v oblasti portugalské filologie, kultury a didaktiky. Do publikace přispěla čtyřicítka autorů ze čtrnácti univerzit (z dvanácti zemí), na nichž se portugalistika vyučuje jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,51€
13,96€

Gender a pravěká společnost (Kamila Remišová Věšínová) [CZ]

Kamila Remišová Věšínová, Univerzita Karlova v Praze (2017)
Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout...

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a ženami a jejich společenskými.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,54€

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích (Jan Šváb) [CZ]

Jan Šváb, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z...

Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,74€
17,77€

Sportovní genomika (Miroslav Petr)

Miroslav Petr, Univerzita Karlova v Praze (2018)
Genetické determinanty pohybové činnosti

Tato monografie se zabývá problematikou sportovní genomiky a potenciálu využití tohoto progresivního oboru k poznávání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,93€
8,04€

Úvod do gerontologie (Libuše Čeledová) [CZ]

Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu...

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,46€
7,61€

Literatura k dějinám umění (Petr Wittlich) [CZ]

Petr Wittlich, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od zakladatelských prací v antice, přes středověkou teorii budovanou na...

Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od zakladatelských prací v antice, přes středověkou teorii budovanou na empiricko-racionálních základech, kterou rozvinulo italské quattrocento, význam Vasariho uměleckých životopisů, dále vznik klasicistních.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,29€
6,56€

Nad Evropou půlměsíc I. (Karel Černý) [CZ]

Karel Černý, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Co spolehlivě víme o českých, evropských či amerických muslimech? Jsou skutečně tak odlišní? Jsou neintegrovaní a neschopní...

Co spolehlivě víme o českých, evropských či amerických muslimech? Jsou skutečně tak odlišní? Jsou neintegrovaní a neschopní akceptovat principy, na nichž stojí fungování Západu? A co vlastně ovlivňuje naše mínění a formuje naše stereotypy při vnímání... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,54€

Vývojová psychologie (Marie Vágnerová) [CZ]

Marie Vágnerová, Univerzita Karlova v Praze (2012)
Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti...

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,54€

Stručná biostatistika pro lékaře (Bohumír Procházka) [CZ]

Bohumír Procházka, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Předkládaná publikace si bere za cíl seznámit stručnou formou především lékaře se základními metodami používanými při...

Předkládaná publikace si bere za cíl seznámit stručnou formou především lékaře se základními metodami používanými při hodnocení medicinských dat. Jsou zde popsány principy induktivního statistického uvažování, široce používané ve všech oblastech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,52€
6,77€

Střední Evropa. Komparace vývoje středoevropských států (Irah Kučerová) [CZ]

Irah Kučerová, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je...

Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,27€

Cesty k inkluzi (Vanda Hájková) [CZ]

Publikace zpracovává situaci studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu jejich studia na vysokých školách.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,99€
7,19€

Kompendium statistického zpracování dat (Milan Meloun) [CZ]

Kompendium představuje kolekci statistických metod s 1100 úlohami počítačového zpracování experimentálních dat. Je určeno... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,56€
23,90€

Jak se děti učí významu slov (Paul Bloom) [CZ]

Paul Bloom, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Jak děti zjistí, že slovo „pes“ označuje psa a ne třeba kočku, auto anebo člověka? Jak poznají, co znamenají slovesa...

Jak děti zjistí, že slovo „pes“ označuje psa a ne třeba kočku, auto anebo člověka? Jak poznají, co znamenají slovesa „myslet“ nebo „věřit“, přídavná jména „dobrý“ či „bílý“, anebo třeba slova označující abstraktní jevy, jako jsou „hypotéka“ nebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,92€
15,23€

Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma

Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova v Praze (2019)
Návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání

Monografie propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo v rámci tématu rozvíjení informační gramotnosti, respektive informačního vzdělávání na základě systémové teorie. S pomocí zakotvené teorie a teorie rámování... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,93€
8,04€

Prostory geografie (Roman Matoušek) [CZ]

Roman Matoušek, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Během posledních dvou desetiletí prošla světová geografie významnými proměnami, které jsou často souhrnně označovány jako...

Během posledních dvou desetiletí prošla světová geografie významnými proměnami, které jsou často souhrnně označovány jako kulturní obrat. Postupná integrace geografie mezi sociální vědy a vzájemná potřeba prozkoumávat oborově čím dál „vzdálenější“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,92€
15,23€