Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Univerzita Karlova v Praze

Našli sme 524 titulov

Marseille a jiné básně

Čínští básníci se ve 20. století obrátili zády ke klasickým vzorům a hledali inspiraci u evropské a americké avantgardy. Aj Čching (1910–1996) patří ke druhé generaci čínských modernistů. Nejprve studoval malířství ve Francii..... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 16. 4. 2024
13,48€
11,46€

Sociální mozek

František Koukolík, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací...

Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací zabývajících se sociální neurovědou a uveřejněných v průběhu této doby jen v těch časopisech, které lze považovat za nejkvalitnější... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,60€
12,90€

Válka Severu proti Jihu

Kniha je věnována nejsledovanějšímu období dějin Spojených států, k němuž vycházejí jen v USA desítky knižních publikací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,45€
14,50€

Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru

Kolektivní monografie Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru je závěrečným dílem trilogie o afrických literaturách. Sestává z deseti esejů z pera zahraničních i českých literárních badatelů a badatelek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,13€
13,62€

Raněnovověká bohemikální hagiografie o českých patronech

Jan Andrle, Univerzita Karlova v Praze (2021)
Soupis legend, kázání a příbuzných textů o zemských patronech vydaných tiskem v l. 1550-1750

Příběhy o svatých představují jeden podstatných prvků evropské duchovní kultury. Tzv. zemští patroni pak tvořili mezi světci speciální kategorii, která propojovala univerzální křesťanská témata s konkrétním regionem a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,95€
11,60€

Zapomenuté děti

Jana Lejskeová, Univerzita Karlova v Praze (2022)
Vzdělávání dětí uprchlíků se zaměřením na situaci v Řecku v době migrační krize

Podle dat UNHCR z roku 2020 je na světě 26,4 milionů uprchlíků, polovinu z nich tvoří děti. Jejich situace není nijak jednoduchá a s celou řadou překážek se setkávají i v oblasti vzdělávání. V roce 2020 mělo pouze 77 % dětí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,75€
9,50€

Od Gigiri po Kakumu

Michael Rada, Univerzita Karlova v Praze (2021)
Tlumočení a jeho role v moderní keňské společnosti

Publikace se zabývá rolí tlumočení v Keni prvních dvou desetiletích 21. století. Jedná se o první práci, která na tlumočení v této zemi i regionu nahlíží z ucelené perspektivy a bere tudíž v potaz aspekty všech podstatných oblastí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,30€
10,10€

Bůh uprostřed své církve

Pavel Roubík, Univerzita Karlova v Praze (2020)
Teologie Friedricha Mildenbergera

Monografie vůbec poprvé představuje dílo erlangenského systematického teologa Friedricha Mildenbergera. Jeho třísvazková Biblická dogmatika, kterou autor obsáhle vykládá a komentuje, kombinuje biblickou vědu s dogmatickým tázáním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,95€
17,39€

Historik a diplomat Vlastimil Kybal

Vlastimil Kybal (18801958), profesor FF UK, český historik, žák Jaroslava Golla, Václava Novotného, Josefa Pekaře, Josefa Šusty, Tomáše G. Masaryka, Františka Drtiny, československý diplomat, je protagonistou rozsáhlé a mimořádně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,75€
17,39€

Na hranicích podobnosti

Eliška D. Härtelová, Univerzita Karlova v Praze (2023)
Česká poezie po roce 1945 v komparativní perspektivě

Co znamená tvrzení, že básnická díla jsou si podobná? Jde o náhodnou blízkost, nebo širší vývojovou tendenci? Je podobnost pouhou středovou pozicí na ose stejnýjiný? A kde jsou její hranice? Jedenáct studií obsažených v této knize... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,45€
13,00€

Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě

Kniha analyzuje britskou zahraniční politiku vůči střední Evropě za vlády konzervativní premiérky Margaret Thatcherové a její osobní postoj vůči středoevropským zemím. Činí tak formou tří případových studií, kde každá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,60€
16,60€

Gramofon. Film. Typewriter

Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální technologie spojených se třemi původními vynálezy (gramofon, film, psací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,45€
15,80€

Heterocosmica III.

Lubomír Doležel, Univerzita Karlova v Praze (2018)
Fikční světy protomoderní české prózy

V roce 1998 vydal v americkém Baltimore žák profesora Havránka, soudobý pokračovatel českého strukturalismu Lubomír Doležel, dílo formulující zásady narativní sémantiky a uvádějící do teorie fikčních světů Heterocosmica. Fiction... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,20€
9,50€

Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů

Olga Nádvorníková, Petr Čermák, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Monografie Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů ověřuje využitelnost paralelních korpusů – konkrétně...

Monografie Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů ověřuje využitelnost paralelních korpusů – konkrétně paralelního korpusu InterCorp (http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp) – pro srovnávací analýzu románských jazyků (španělštiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,35€
14,80€

Literatura k dějinám umění

Petr Wittlich, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od zakladatelských prací v antice, přes středověkou teorii budovanou na...

Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměleckém díle od zakladatelských prací v antice, přes středověkou teorii budovanou na empiricko-racionálních základech, kterou rozvinulo italské quattrocento, význam Vasariho uměleckých životopisů, dále vznik klasicistních.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,53€
6,50€

Vztahy Rakousko-uherska a Spojených států amerických v období první světové války

Václav Horčička, Univerzita Karlova v Praze (2008)
Publikace analyzuje rakousko-uhersko-americké vztahy v období první světové války. Této problematice dosud nebyla v domácí...

Publikace analyzuje rakousko-uhersko-americké vztahy v období první světové války. Této problematice dosud nebyla v domácí ani zahraniční historiografii věnována dostatečná pozornost. Existuje sice řada prací k okolnostem vzniku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,23€
12,00€

Lékařská biologie a genetika (III. díl)

"Lékařská biologie a genetika, III. díl je poslední částí nové řady skript (I. díl, Otová B. et. al., Karolinum 2008, II. díl, Kohoutová M. et al., Karolinum 2012), které jsou základním učebním textem pro posluchače magisterského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
6,90€

Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi

Eduard Kubů, Univerzita Karlova v Praze (2018)
Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře

Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je věnován Antonínu Švehlovi, českému politikovi, státníku, sedlákovi, ale především zakladatelské osobnosti Československé republiky, jejího demokratického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,45€
15,60€

Spolupráce napříč tradicemi

Michal Kolmaš, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Základní koncepty a termíny, s kterými obor mezinárodních vztahů pracuje a které aplikuje na všechny oblasti světa, jsou...

Základní koncepty a termíny, s kterými obor mezinárodních vztahů pracuje a které aplikuje na všechny oblasti světa, jsou postaveny na pilířích západní intelektuální tradice. Autor se zaměřil na termín multilateralismu, který... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,45€
7,60€

Úvod do filozofie pro cizince

Úvod do filozofie pro cizince je učební text určený především pro výuku zahraničních studentů, kteří se v České republice připravují na studium na univerzitě. Text je rozdělen do 14 kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,88€
5,09€