Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Leges

Našli sme 347 titulov

Mezinárodní právo soukromé

Michal Malacka, Leges (2019)
Základy obecné a zvláštní části

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části. V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,63€
11,59€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
16,50€

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický) [CZ]

Petr Lavický, Leges (2017)
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena,...

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,03€
20,73€

Karuselové podvody (Michal Šefčík)

Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,55€
7,70€

Zpráva o mém muži

Zpráva o mém muži je otřásajícím svědectvím o době, ve které se za velké ideály skryly i ty nejtěžší zločiny. Tentokrát se nejedná o pohled „jasné oběti“, ale manželky jednoho z těch, kteří obludnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,01€
12,61€

Trestní právo Evropské unie (Jana Navrátilová; Tomáš Gřivna; Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jana Navrátilová, Leges (2014)
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního...

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,93€
18,84€

Odůvodnění civilního rozsudku (Pavel Vrcha) [CZ]

Pavel Vrcha, Leges (2016)
Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v...

Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé odůvodnění je totiž odbornou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
14,81€

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015) (David Petrlík) [

David Petrlík, Leges (2016)
Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí...

Rozšíření Evropské unie o deset států mělo dopad jak na složení jejího Soudního dvora, tak i na samotný vnitřní trh. Monografie zkoumá, jak se tyto změny odrazily v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,55€
15,80€

Evropská dimenze legislativního procesu (Lenka Pitrová) [CZ]

Lenka Pítrová, Leges (2014)
Publikace je věnována tvorbě legislativy Evropské unie - analýze a průběhu unijního legislativního procesu a zásadám...

Publikace je věnována tvorbě legislativy Evropské unie – analýze a průběhu unijního legislativního procesu a zásadám legislativní činnosti. Odpovědi na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,60€
19,44€

Spotřebitelský úvěr (Jakub Dohnal) [CZ]

Jakub Dohnal, Leges (2011)
Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika...

Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,16€
11,84€

Ochrana finančného spotrebiteľa (Jana Strémy) [CZ]

Jana Strémy, Leges (2015)
Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a...

Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,20€
11,88€

Obecní samospráva (Roman Kočí) [CZ]

Roman Kočí, Leges (2012)
Publikace přináší zevrubné pojednání o obecní samosprávě v České republice. Podrobně je popsáno postavení a fungování obce a...

Publikace přináší zevrubné pojednání o obecní samosprávě v České republice. Podrobně je popsáno postavení a fungování obce a jejích orgánů včetně ústavního vymezení obecní samosprávy, detailně je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,75€
15,98€

Smluvní pokuta v teorii a praxi (Tomáš Tintěra) [CZ]

Tomáš Tintěra, Leges (2012)
Publikace přináší ucelený praktický pohled na jedno z nejčastějších ujednání obsažených ve smlouvách. Nepříliš rozsáhlá...

Publikace přináší ucelený praktický pohled na jedno z nejčastějších ujednání obsažených ve smlouvách. Nepříliš rozsáhlá právní úprava smluvní pokuty vytváří celou řadu problematických otázek. Výklad vychází z dosavadního občanského ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,63€
12,27€

Obhájce v trestním řízení (Jiří Jelínek; Marta Uhlířová) [CZ]

Jiří Jelínek, Marta Uhlířová, Leges (2011)
Monografie, jejímiž spoluautory jsou známý profesor trestního práva a vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě...

Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Právo na obhajobu je základním právem obviněného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
28,20€
25,38€

Dějiny angloamerického práva (Jan Kuklík; Radim Seltenreich) [CZ]

Jan Kuklík, Radim Seltenreich, Leges (2011)
Učebnice popisuje vývoj klíčových institutů common law a ústavní vývoj v anglickém a americkém právním prostředí. Výklad je...

Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
45,12€
40,61€

Princip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi (Jana Ondřejková) [CZ

Kniha popisuje různá pojetí principu přednosti a jejich důsledky v teorii i praxi soudů. Reaguje na aktuálně probíhající diskuze na poli evropské doktríny a mj. rozebírá klíčová rozhodnutí ESD a ústavních soudů vybraných členských států. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,56€
13,10€

Základy islamského práva (Petr Osina) [CZ]

Petr Osina, Leges (2012)
Učebnice Základy islámského práva představuje základní instituty a pojmy spojené s islámským právem. Úvodní část obsahuje...

Ojedinělá učebnice představuje základní instituty a pojmy islámského práva (zejména rodinného, dědického, trestního a finančního) včetně islámského soudnictví. Věnuje se též vzniku a vývoji islámu, pramenům práva a islámským teoriím státu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,38€
10,24€

Omezení vlastnického práva k pozemkům (Tomáš Kocourek) [CZ]

Tomáš Kocourek, Leges (2012)
Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve...

Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve komplexně pojednává obecná teoretická a ústavněprávní východiska zásahů do vlastnického práva, následně rozebírá jednotlivé instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,11€
17,20€

Oceňování nemovitostí [CZ]

Petr Ort, Leges (2013)
Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod - porovnávací,...

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie oceňování vychází z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,98€
14,38€

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti (Ivo Telec) [CZ]

Ivo Telec, Leges (2015)
Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň...

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,47€
13,92€