Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Leges

Našli sme 642 titulov

Základy obchodního práva

Třetí aktualizované vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a pr Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 20. 12. 2023
39,60€
33,66€

Správní právo hmotné

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala, Leges (2023)
Obecná část

Čtvrté aktualizované vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 20. 12. 2023
23,10€
19,64€

Prezident republiky

Zdeněk Koudelka, Leges (2018)
s předmluvami Václava Klause a Miloše Zemana

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
27,50€
18,50€

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky

, Leges (2015)
Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje...

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,95€
29,40€

Podstatné náležitosti demokratického právního státu

Maxim Tomoszek, Leges (2016)
Publikace vymezuje kritéria, podle nichž lze identifikovat podstatné náležitosti demokratického právního státu, a jejich...

Publikace vymezuje kritéria, podle nichž lze identifikovat podstatné náležitosti demokratického právního státu, a jejich uplatněním vymezuje obsah tohoto pojmu. Kniha se dělí do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,50€
11,50€

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Veronika Čunderlík Čerbová, Leges (2016)
Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený...

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,75€

Vojna a mír

Sborník sdružuje deset studentských prací z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v červenci 2022 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Domažlicích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,60€
11,90€

Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii

Robert Zbíral, Leges (2013)
Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené...

Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené ve Smlouvě o Evropské unii o „vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. Tento koncept byl dominantně přijímán nejen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,50€
10,50€

Řešení bagatelních deliktů

Pavel Jiříček, Tomáš Marek, Leges (2014)
Monografie se věnuje problematice bagatelních deliktů z hlediska jejich vymezení a postihu dle jednotlivých právních...

Monografie se věnuje problematice bagatelních deliktů z hlediska jejich vymezení a postihu dle jednotlivých právních odvětví. Cílem publikace je analyzovat stávající... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,80€
9,72€

Odůvodnění civilního rozsudku

Pavel Vrcha, Leges (2021)

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
20,25€
20,00€

Boží ľud

Ján Duda, Leges (2022)
Výklad druhej knihy Kódexu kánonického práva z roku 1983

Kresťanský príbeh ľudí, ktorí sa usilujú nasledovať Ježiša Krista je napriek mnohým nedostatkom stále fascinujúcim príbehom. Český velikán kresťanskej filozofie a teológie Vladimír Boublík nazval svoju publikáciu Setkání s Ježišem a inú Boží lid... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,05€
11,10€

Trestní právo procesní podle stavu k 1. 1. 2022

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
66,00€
59,40€

Manželské právo

Ján Duda, Leges (2022)
katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti

Súčasná doba je pre manželstvo a rodinu značne komplikovaná. Ale aj dnes človek hľadá v manželstve svoje osobné šťastie, oporu a zázemie pre seba i pre svoju rodinu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,75€
14,40€

Nová teorie důkazu

Publikace je prvním česky psaným textem, který uceleně a od samotných základů představuje tzv. bayesovské hodnocení váhy důkazu – moderní koncept, který si v posledních letech stále intenzivněji nachází cestu do... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,60€
15,84€

Praktikum civilního procesu - 2. část

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,70€
16,83€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,45€
16,30€

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních stylů, struktur vládnutí i právních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,90€
7,70€

Praktikum práva Evropské unie

Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík, Leges (2013)
Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá...

Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie. Druhé vydání reaguje na vývoj evropské integrace a evropského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,15€
16,34€

Rodičovská odpovědnost

Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Leges (2017)
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních...

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
20,25€
16,10€

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

Petr Lavický, Leges (2017)
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena,...

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,05€
19,89€