⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Leges

Našli sme 478 titulov

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty a podněty ke zdokonalení současné české právní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
37,13€
35,27€

Dědické právo v teorii a praxi

Jiří Mikeš, Ladislav Muzikář, Leges (2011)
Publikace komplexně zpracovává problematiku dědictví podle hmotného i procesního práva. Část hmotněprávní se zabývá...

Publikace komplexně zpracovává problematiku dědictví podle hmotného i procesního práva. Část hmotněprávní se zabývá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,03€
21,42€

Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

Trest odnětí svobody představuje univerzální a zároveň nejpřísnější z trestních sankcí, které se v podmínkách demokratických právních států ukládají fyzickým osobám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,33€
17,05€

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, Leges (2017)
Obecná část Zvláštní část

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
54,52€
50,70€

Právo Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr, Leges (2018)
Ústavní základy a vnitřní trh

Nová učebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,50€
21,86€

Alternativní řešení trestních věcí

Jiří Jelínek (editor), Leges (2016)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá...

Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,05€
12,14€

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015) (David Petrlík) [

David Petrlík, Leges (2016)
Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí...

Rozšíření Evropské unie o deset států mělo dopad jak na složení jejího Soudního dvora, tak i na samotný vnitřní trh. Monografie zkoumá, jak se tyto změny odrazily v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,55€
16,32€

Zákon o volbě prezidenta republiky (Pavel Šutka) [CZ]

Pavel Šutka, Leges (2017)
Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby...

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,33€
17,05€

Trestní právo procesní - minulost a budoucnost (Jiří Jelínek) [CZ]

Jiří Jelínek, Leges (2017)
Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty prof. A. Růžka. Autorský...

Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
27,73€
25,79€

Daň z nabytí nemovitých věcí

Vladimír Pelc, Leges (2017)
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu...

Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,86€
16,61€

XXV. Karlovarské právnické dny

Vladimír Zoufalý, Leges (2017)
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické...

Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,45€
17,16€

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,05€
12,14€

Civilní právo procesní

Alena Winterová, Alena Macková, , Leges (2015)
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je...

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,25€
18,83€

Praktikum z obecného správního práva (Olga Pouperová; Kateřina Frumarová; Lucia

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková, Leges (2013)
Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje různé druhy...

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,20€
6,70€

Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015 (Václav Šmejkal) [CZ]

Václav Šmejkal, Leges (2016)
Monografie pojednává o historickém vývoji soutěžní politiky a práva evropské integrace, o jejich hnacích silách a...

Monografie pojednává o historickém vývoji soutěžní politiky a práva evropské integrace, o jejich hnacích silách a formujících tendencích. Přehledně vykládá hlavní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,20€
12,28€

Praktikum z obecného správního práva (Olga Pouperová; Kateřina Frumarová; Lucia

Leges (2014)
Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá...

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,93€
8,65€

Řešení bagatelních deliktů [CZ]

Pavel Jiříček, Tomáš Marek, Leges (2014)
Monografie se věnuje problematice bagatelních deliktů z hlediska jejich vymezení a postihu dle jednotlivých právních...

Monografie se věnuje problematice bagatelních deliktů z hlediska jejich vymezení a postihu dle jednotlivých právních odvětví. Cílem publikace je analyzovat stávající... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,28€
10,49€

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České a Slovenské republik

, Leges (2015)
Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje...

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
32,43€
30,16€

Praktikum práva Evropské unie

Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík, Leges (2013)
Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá...

Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie. Druhé vydání reaguje na vývoj evropské integrace a evropského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,51€
15,20€

Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii (Robert Zbíral) [CZ]

Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii (Robert Zbíral) [CZ]

Robert Zbíral, Leges (2013)
Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené...

Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené ve Smlouvě o Evropské unii o „vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. Tento koncept byl dominantně přijímán nejen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,50€