🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Leges

Našli sme 601 titulov

Dědické právo

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš, Leges (2022)
Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
85,05€
72,29€

Správní soudnictví

Publikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
44,10€
37,49€

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
163,56€
147,20€

Deutsche Rechtssprache

Jana Girmanová, Leges (2012)
Nově zpracovaná učebnice právnické němčiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, právníkům, tlumočníkům...

Nově zpracovaná učebnice právnické němčiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, právníkům, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studujícím základy právnické němčiny pro jejich budoucí profesní rozvoj a zároveň... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,02€
16,42€

Parlamenty

Marek Antoš, Jan Wintr, Leges (2012)
Parlamentní rozhodování, odrážející suverenitu lidu, je jedním z důležitých atributů demokratického státu. Vnímání...

Parlamentní rozhodování, odrážející suverenitu lidu, je jedním z důležitých atributů demokratického státu. Vnímání parlamentů se však vyvíjí a není všude po světě stejné: zatímco v některých zemích je parlament považován za nejvyšší státní orgán, jinde je Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€

Prezident republiky

Zdeněk Koudelka, Leges (2011)
Publikace Prezident republiky se zabývá prezidentem republiky jako vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první...

Publikace se zabývá prezidentem republiky jako vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,80€
16,92€

Boží ľud

Ján Duda, Leges (2022)
Výklad druhej knihy Kódexu kánonického práva z roku 1983

Kresťanský príbeh ľudí, ktorí sa usilujú nasledovať Ježiša Krista je napriek mnohým nedostatkom stále fascinujúcim príbehom. Český velikán kresťanskej filozofie a teológie Vladimír Boublík nazval svoju publikáciu Setkání s Ježišem a inú Boží lid... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,05€
11,75€

Manželské právo

Ján Duda, Leges (2022)
katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti

Súčasná doba je pre manželstvo a rodinu značne komplikovaná. Ale aj dnes človek hľadá v manželstve svoje osobné šťastie, oporu a zázemie pre seba i pre svoju rodinu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,75€
14,18€

Globálna občianska spoločnosť

Ľubica Saktorová, Leges (2021)
v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva

Publikácia sa venuje skúmaniu globálnej občianskej spoločnosti ako aktéra v medzinárodných vzťahoch s potenciálom a kapacitou ovplyvňovať rozhodovacie procesy, opatrenia a nástroje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,40€
8,46€

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Petr Ort, Leges (2022)

Publikace je první českou příručkou zaměřenou na oceňování nemovitostí ve zvláštních případech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,90€
17,01€

Daň z nabytí nemovitých věcí

Vladimír Pelc, Leges (2017)
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu...

Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,86€
16,07€

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora

David Petrlík, Leges (2016)
Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí...

Rozšíření Evropské unie o deset států mělo dopad jak na složení jejího Soudního dvora, tak i na samotný vnitřní trh. Monografie zkoumá, jak se tyto změny odrazily v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,55€
15,80€

Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní - Vedecká monografia

Vedecká monografia prináša nové interesantné pohľady na základnú koncepciu špecifického právneho inštitútu zodpovednosti za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní v kontexte najnovšej právnej úpravy obligačných vzťahov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,69€
12,06€

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády

Jan Kysela, Leges (2020)

Dělba moci je tématem klasickým, traktovaným v politickém a právním myšlení již po staletí, pro mnohé tak možná v současném světě už poněkud vyčpělým. Navzdory tomu zůstává podstatným prvkem teorie a praxe omezené vlády. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
16,50€

Brexit v zrcadle ústavního práva

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,34€
9,31€

Nová teorie přirozeného práva

Petr Osina, Leges (2020)

Hlavním cílem této knihy je analýza filosofického proudu v rámci angloamerické právní vědy, který se nejčastěji označuje jako "nová teorie přirozeného práva". Je to označení pro konkrétní oživení a přepracování teorie přirozeného práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,92€
15,23€

Církevní právo

Záboj Horák, Jiří Rajmund Tretera, Leges (2017)
Monografie se zabývá právními řády křesťanských náboženských společenství, především katolické církve, ale i principy práva...

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
24,44€
22,00€

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

Petr Lavický, Leges (2017)
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena,...

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,05€
19,85€

Teoretické aspekty obchodného registra

Jana Slivka-Bedlovičová, Leges (2019)
Minulosť a súčasnosť

Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu – cechových... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,69€
12,06€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
16,50€