👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Leges

Našli sme 531 titulov

Odůvodnění civilního rozsudku

Odůvodnění civilního rozsudku

Pavel Vrcha, Leges (2021)

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,15€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
17,05€

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn předev? Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,15€
19,67€

Meč a váhy

Jan Tuláček, Leges (2010)
Kniha pojednává o právu a jeho dlouhé historii – vypráví o tom, že soudní pravomoc byla vždy hlavní pravomocí králů a jak se...

Kniha pojednává o právu a jeho dlouhé historii – vypráví o tom, že soudní pravomoc byla vždy hlavní pravomocí králů a jak se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,11€
5,68€

222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení

Stanislav Křeček, Leges (2010)
Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních...

Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,72€
12,76€

Cestování se zbraní

David Hanuška, Leges (2010)
Nevšední publikace přináší přehled o aktuální právní úpravě zbraní a střeliva v německy mluvících zemích. Autor se soustředí...

Nevšední publikace přináší přehled o aktuální právní úpravě zbraní a střeliva v německy mluvících zemích. Autor se soustředí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,40€
8,74€

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Karel Malý, , Leges (2010)
Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945....

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
31,96€
29,72€

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Vojtěch Stejskal, Ondřej Vícha, Leges (2009)
Publikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení...

Publikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,15€
19,67€

Otázky právního procesu

Eduard Bruna, Leges (2010)
Společenský fenomén, kterým právní proces nepochybně je, vyvolává řadu otázek. Ať již sám o sobě, protože má své místo ve...

Společenský fenomén, kterým právní proces nepochybně je, vyvolává řadu otázek. Ať již sám o sobě, protože má své místo ve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
15,30€

Na hranicích práva

Kniha dlouholetého soudce Nejvyššího soudu ČR je zamyšlením nad mnoha aktuálními tématy ze soudní praxe i mimo ni. V... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,04€
13,99€

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, Leges (2017)
Obecná část Zvláštní část

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
54,52€
50,70€

Civilní právo procesní

Alena Winterová, Alena Macková, Leges (2018)
Část první: řízení nalézací

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu hmotném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
41,83€
38,90€

Právo v proměnách času

Hana Vičarová Hefnerová, Lucia Madleňáková, Leges (2017)
10 let debatování mladých právníků

Sborník prezentuje příspěvky z jubilejního – desátého – ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016. Jak si jubilejní ročník žádá, připravili jsme konferenci trochu tradičně i netradičně a tomu odpovídá také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,56€
20,98€

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík, Leges (2019)
Nepřímá, parlamentní, technokratická a procedurální legitimita v teorii a ústavní praxi

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,69€

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

Michal Králík, Leges (2020)
v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zák. č. 292/2013 Sb. - 5. aktualizované a doplněné vydá

Páté vydání oblíbených tzv. „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text byl aktualizován jak po formální stránce - vzory odpovídají formálním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
80,55€
74,91€

Majetek státu v teorii a praxi

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,75€
23,02€

Sazby odměn vybíraných kolektivními správci

Publikace obecně reaguje na velmi aktuální problémy nezřídka se vyskytující napříč oblastí výkonu kolektivní správy práv. Pojednává o v praxi často problematicky se projevujícím institutu faktického monopolu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,25€
10,46€

Přísedící a laický prvek v justici

Monografie se zabývá otázkami, zda je laický prvek v justici stále demokratizujícím elementem, jestli jsou v případě přísedících dostatečně naplněny ústavní předpoklady nezávislého, nestranného a zákonného soudce, jestli má... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,93€

Mezinárodní právo soukromé a procesní - 2. doplněné vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý, Leges (2021)
Úvod do studia mezinárodního práva soukromého a rozhodčího řízení

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu... V současném světě ekono Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,60€
20,09€

Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604

Dalibor Janiš, Leges (2018)
Svazek I. Články 1-74

Zemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,43€
30,16€