Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Soňa Košičiarová

Našli sme 17 titulov

Zákon o priestupkoch

Soňa Košičiarová, Leges (2021)
Podrobný komentár s judikatúrou

Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd... Obsahuje precízne rozpracovaný Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,76€
56,00€

Právo životného prostredia. Všeobecná časť

Vysokoškolská učebnica sa komplexne venuje témam všeobecnej časti pedagogickej disciplíny Právo životného prostredia. Je stručná a zrozumiteľná. Objasňuje medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty environmentálneho práva ako aj právne postavenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,43€
20,70€

Správne právo hmotné

Soňa Košičiarová, Aleš Čeněk (2022)
Všeobecná časť, 3. vydanie

Vysokoškolská učebnica komplexne a systematicky objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku s dôrazom na medzinárodný kontext problematiky.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
31,09€
27,50€

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová, Eurokódex (2024)
Komentár

Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
55,00€
43,80€

Správny poriadok

Správny poriadok

Soňa Košičiarová, Heuréka (2013)
Autorka pripravila komentár "jednoducho a prakticky" aj pre neprávnikov. Zákon o správnom poriadku je základným pilierom...

Autorka pripravila komentár "jednoducho a prakticky" aj pre neprávnikov. Zákon o správnom poriadku je základným pilierom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Soňa Košičiarová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru...

Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy. Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy, predstavujú základné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Soňa Košičiarová, Aleš Čeněk (2015)
Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však aj študenti študijného...

Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však aj študenti študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj. Publikáciu možno odporúčať do pozornosti aj zamestnancom verejnej správy, sudcom a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,74€

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová, Aleš Čeněk (2017)
2. aktualizované a doplnené vydanie

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,85€
24,04€

Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová, Eurokódex (2018)
Komentár

Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samospráv Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,00€

Repetitórium správneho práva procesného

Repetitórium správneho práva procesného

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,00€

Správny poriadok

Správny poriadok

Soňa Košičiarová, Heuréka (2012)
Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004

Autorka pripravila komentár "jednoducho a prakticky" aj pre neprávnikov. Zákon o správnom poriadku je základným pilierom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,98€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Soňa Košičiarová, Heuréka (2015)
Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu...

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,00€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Soňa Košičiarová, Heuréka (2017)
Všeobecná časť

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,00€

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia je samostatným právnym odvetvím, ktoré je zaradené do súboru verejného práva a je predmetom štúdia na všetkých slovenských právnických fakultách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,70€

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

Soňa Košičiarová, Eurokódex (2009)
II. vydanie Druhé rozšírené a pozmenené vydanie učebnice Právo životného prostredia je kolektívnym dielom uznávaných...

II. vydanie Druhé rozšírené a pozmenené vydanie učebnice Právo životného prostredia je kolektívnym dielom uznávaných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,00€

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

Soňa Košičiarová, , Heuréka (2002)
Všeobecná časť (1. časť)

Publikácia je reprezentatívnym dielom osvedčeného tímu odborníkov – špecialistov z oblasti právnej teórie a praxe. Jej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,92€

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

Obsah publikácie: postavenie právnických a fyzických osôb v rámci právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie; základné právne inštitúty v rámci starostlivosti o životné prostredie; ekonomické nástroje a financovanie starostlivosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,91€