📚 Knižná akcia každý mesiac

Heuréka

Našli sme 198 titulov

Trestný poriadok. Úzz, 12. vydanie, 11/2022

, Heuréka (2016)

Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. decembra 2022 a od 1. januára 2023. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,20€

Trestný poriadok

, Heuréka (2016)
Úplné znenie zákona, 13. vydanie, 2/2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. februáru 2023 a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,80€
7,48€

Občiansky zákonník

, Heuréka (2021)
Úzz, 10. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,50€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, Heuréka (2017)
Osobitná časť, 2. vydanie

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
40,00€
36,00€

Správny súdny poriadok

, Heuréka (2015)
Úplné znenie zákona, 7. vydanie, 2/2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. februáru 2023, a so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,60€
4,76€

Trestný zákon + ZoTZPO. Úzz, 7. vyd., 5/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
6,93€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

, Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona, 5. vydanie, 2/2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,10€

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 17. júla 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 111/2022 Z. z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
7,92€

Civilný mimosporový poriadok

, Heuréka (2015)
Úplné znenie zákona, 7. vydanie, 2/2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku so zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 150/2023 Z.z. o zmene a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,50€
3,83€

Civilný mimosporový poriadok. Úzz, 6. vydanie, 1/2023

, Heuréka (2015)

Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2023. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,20€
3,78€

Stavebný zákon. Úzz, 5. vydanie, 10/2022

, Heuréka (2017)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2023.

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,20€
4,68€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, , Heuréka (2018)
Osobitná časť

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
19,80€

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s účinnosťou od 1. januára 2021... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,15€

Civilný sporový poriadok

, Heuréka (2015)
Úplné znenie zákona, 8. vydanie, 2/2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 1. februáru 2023, a so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,90€
4,17€

Zákonník práce

Zákonník práce

, Heuréka (2010)
Úplné znenie zákona, 20. vydanie, 2/2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. februáru 2023 a s účinnosťou od 1. júna 2023, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 1/2023 Z. z.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,30€

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,20€

Občianske právo

, Heuréka (2009)
Všeobecná časť

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,00€

Zákon o rodine

, Heuréka (2021)
Úzz, 7. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. septembru 2021: Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine; Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku so zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,30€
3,87€

Trestný poriadok

, Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 6/2019 Z. z. s účinnosťou od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
4,55€