🛍️ Akčné zľavy na knihy!

Heuréka

Našli sme 158 titulov

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s účinnosťou od 1. januára 2021... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Obchodný zákonník, Obchodný register.

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,30€
7,72€

Civilný sporový poriadok

, Heuréka (2021)
Úzz, 5. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 15. septembru 2021, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 211/2021 Z. z. s účinnosťou od... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,30€
4,00€

Trestný zákon + ZoTZPO

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s účinnosťou od 1. januára 2021, s výraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🍎 Dočasne vypredané, dostupné 15. 12. 2021
6,40€
5,95€

Právo sociálneho zabezpečenia (všeobecná časť)

Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,00€
12,09€

Občiansky zákonník

, Heuréka (2021)
Úzz, 10. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Zákonník práce

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 15. 6. 2021

Úplné znenie zákona. Právny stav k 15. júnu 2021 a s účinnosťou od 1. januára 2022... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,70€
5,30€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, , Heuréka (2016)
Osobitná časť

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, , Heuréka (2018)
Osobitná časť

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Trestné právo hmotné

Ingrid Mencerová, Heuréka (2018)
Osobitná časť

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
27,90€

Zákon o rodine, Zákon o mene a priezvisku, Zákon o matrikách

, Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 1. januáru 2020: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Zákon o verejnom obstarávaní.

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. januára 2021... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,80€
5,39€

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,00€
16,74€

Občianske právo

, Heuréka (2009)
Všeobecná časť

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Trestný poriadok

, Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 6/2019 Z. z. s účinnosťou od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
6,05€

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

, Heuréka (2016)
Uplné znenie zákona s právnym stavom k 1. októbru 2016

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym stavom k 1. októbru 2016, so zmenami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,20€
2,05€

Základy pracovného práva

Marta Thurzová, Heuréka (2013)
Kniha vychádza v edícii učebnice pre študentov vysokých skôl v odbore pracovné právo. Učebné texty Základy pracovného práva...

Kniha vychádza v edícii učebnice pre študentov vysokých skôl v odbore pracovné právo. Učebné texty Základy pracovného práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,00€
13,02€

Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
20,46€

Pramene k právnym dejinám Slovenska II.

Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,00€
10,23€