Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Heuréka

Našli sme 116 titulov

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Heuréka (2018)
s účinnosťou od 1. septembra 2018 (10. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,20€
2,05€

Sloboda prejavu a sloboda po prejave

Autor sa vo svojom najnovšom diele znovu zaoberá problematikou, ktorú má rád a ktorej sa dlhodobo venuje. Predkladá v ňom posun vo výklade podmienok uplatňovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,00€
18,60€

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019, so... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,40€
4,09€

Zákon o rodine

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. marcu 2019 (5. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia

Lucia Kurilovská, Heuréka (2013)
Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z...

Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,00€
10,23€

Zákonník práce

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,40€
4,09€

Exekučný poriadok

Heuréka (2018)
Úplné znenie zákona - Právny stav k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, 4. vydanie

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,90€
3,63€

Správne právo procesné

Soňa Košičiarová, Heuréka (2017)
Všeobecná časť

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,00€
19,09€

Repetitórium správneho práva procesného (Soňa Košičiarová)

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
18,26€

Základy právnej komunikácie (Eva Abrahámová)

Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,50€
7,06€

Ústava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. júla 2019

Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s výraznenými zmenami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Trestný poriadok

, Heuréka (2019)
S účinnosťou od 1. marca 2019, 5. vydanie

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Trestný zákon

Heuréka (2019)
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (S účinnosťou od 15. marca 2019, 2. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s právnym stavom k 15. marcu 2019, s výraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Obchodný zákonník

Heuréka (2018)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. septembra 2018, 3. vydanie

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,10€
5,67€

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Heuréka (2017)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. septembru 2017

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,20€
2,05€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (Peter Mosný, Miriam Laclavíková)

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,00€
5,81€

Praktikum trestného práva procesného (Lucia Kurilovská)

Lucia Kurilovská, Heuréka (2013)
Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF...

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,00€
9,13€

Medzinárodné vzťahy (Jaroslav Straka a kol.)

Jaroslav Straka, , Heuréka (2013)
Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z...

Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,50€
15,36€

Trestné právo hmotné (Ingrid Mencerová)

Ingrid Mencerová, Heuréka (2018)
Osobitná časť

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
24,90€