Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Heuréka

Našli sme 216 titulov

Zákon o rodine

, Heuréka (2014)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. februáru 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. februáru 2023. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,50€
3,90€

Trestný poriadok. 14. vyd., 9/2023

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. októbra 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. októbra 2024 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,90€
7,20€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, Heuréka (2022)
Osobitná časť, 2. vydanie

Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
42,00€
35,29€

Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb, s právnym stavom k 1. septembru 2023... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,10€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, , Heuréka (2018)
Osobitná časť

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
18,80€

Trestné právo hmotné

Ingrid Mencerová, Heuréka (2018)
Osobitná časť

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
30,00€
24,30€

Občianske právo

, Heuréka (2009)
Všeobecná časť

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
8,30€

Zákonník práce

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,60€
5,90€

Právo sociálneho zabezpečenia (všeobecná časť)

Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
12,70€

Obchodný zákonník, OR. 7. vyd. 9/2023

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,30€
7,80€

Exekučný poriadok. Úzz, 9. vydanie, 4/2023

, Heuréka (2017)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. apríla 2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2023, a so zmenami poslednej novelizácie - zákona č. 48/2023 Z. z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,60€
4,70€

Občiansky zákonník

, Heuréka (2021)
Úzz, 10. vyd., 9/2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,60€
4,90€

Zákon o verejnom obstarávaní. Úzz, 6. vyd. 4/2024

, Heuréka (2024)
s účinnosťou od 31.3.2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 32/2024 Z.z. a zákona č. 40/2024 Z.z. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,30€
7,10€

Civilný mimosporový poriadok. 8. vyd., 9/2023

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,30€

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
14,50€

Základy právnej komunikácie

Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
8,30€

Trestný zákon + ZoTZPO. Úzz, 7. vyd., 5/2022

Trestný zákon + ZoTZPO. Úzz, 7. vyd., 5/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022

Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 5. vyd. 4/2022

, Heuréka (2022)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 17. júla 2022

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 17. júla 2022, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 111/2022 Z. z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Miriam Laclavíková, Peter Mosný, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,20€

Trestné právo procesné

Jozef Čentéš, Heuréka (2022)
Všeobecná časť, 2. vydanie

Učebnica Trestné právo procesné - Všeobecná časť je určená štu-dentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
40,00€
33,60€