🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Heuréka

Našli sme 138 titulov

Zákonník práce

Zákonník práce

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 15. septembru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 15. septembru 2020, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 63/2020 Z.z., zákona č. 66/2020 Z.z.a zákona č. 157/2020 Z.z. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,00€

Trestný poriadok

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
6,05€

Právo sociálneho zabezpečenia (všeobecná časť)

Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,00€
12,09€

Obchodný zákonník / Obchodný register

Heuréka (2020)
Právny stav k 15. marcu 2020 a s účinnosťou od 1. októbra 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 15. marcu 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Správne právo procesné

Marián Vrabko, , Heuréka (2018)
Osobitná časť

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Trestné právo hmotné

Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,00€
32,55€

Civilný mimosporový poriadok. Úzz, 3. vyd. 2020

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s novelizáciou účinnou od 1. januára 2020 a od 1. októbra 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 390/2019 Z. z. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Občianske právo

Heuréka (2009)
Všeobecná časť

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Heuréka (2018)
s účinnosťou od 1. septembra 2018 (10. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,20€
2,05€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Základy právnej komunikácie

Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,50€
7,91€

Zákon o rodine

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. marcu 2019 (5. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
16,74€

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym stavom k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,20€

Základy pracovného práva

Marta Thurzová, Heuréka (2013)
Kniha vychádza v edícii učebnice pre študentov vysokých skôl v odbore pracovné právo. Učebné texty Základy pracovného práva...

Kniha vychádza v edícii učebnice pre študentov vysokých skôl v odbore pracovné právo. Učebné texty Základy pracovného práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,00€
13,02€

Pramene k právnym dejinám Slovenska II.

Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,00€
10,23€

Medzinárodné vzťahy

Jaroslav Straka, , Heuréka (2013)
Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z...

Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,50€
17,21€

Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
22,00€
20,46€

Ústava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. júla 2019

Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s výraznenými zmenami... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,50€
3,26€

Trestný poriadok

, Heuréka (2016)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. júla 2016

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku s účinnosťou od 1. júla 2016, aj so zvýraznenými novými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,60€
5,21€