Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Miriam Laclavíková

Našli sme 15 titulov

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Wolters Kluwer (2016)
Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú...

Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu nielen v stručnejšej, ale súčasne aj... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,20€

Dejiny štátu a práva na Slovensku II

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Wolters Kluwer (2019)
Druhé doplnené vydanie

Predkladané druhé doplnené vydanie učebného textu nadväzuje na prvú časť učebnice Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Svojím právno-historickým pojednaním začína zásadnými zmenami prevratových rokov meruôsmych a končí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,70€
14,13€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2020)
od najstarších čias do roku 1848

Predložený učebný text Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. (od najstarších čias do roku 1848) obsahom aj systematikou vychádza z prvého zväzku reprezentatívnej edície prameňov práva s názvom Pramene práva na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,67€
12,03€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
5,74€

Pramene práva na území Slovenska II.

Pramene práva na území Slovenska II.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, VEDA (2012)
Roky 1790-1918

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Pramene práva na území Slovenska I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate...

Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,94€
12,55€

Dieťa medzivojnového Slovenska

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Leges (2019)
Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa

Monografia načrtáva východiská právnej úpravy sociálnej práce v oblasti starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky. Všíma si zrod novej inštitucionálnej bázy v oblasti starostlivosti o deti a mládež a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,05€
11,75€

Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi

Miriam Laclavíková, VEDA (2010)
(od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva)

Majetkové vzťahy medzi manželmi vznikali a vznikajú v súvislosti so spoločným manželským životom, so spoločným hospodárením v rodine a so zabezpečením hmotných potrieb manželov vždy aj so zreteľom na zabezpečenie a úhradu potrieb detí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,25€
11,93€

Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

V druhom prepracovanom a doplnenom vydaní monografie predstavujú autorky, ktoré sa profesijne venujú právnej histórii, dejiny právnickej vzdelanosti a právnej vedy na Právnickej fakulte historickej Trnavskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,25€
15,79€

Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku - 2. vydanie

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Leges (2022)
Právne postavenie šľachtičnej

Monografia sa snaží predstaviť právne východiská majetkovoprávneho postavenia ženy privilegovaného stavu - šľachtičnej - v postavení dcéry, manželky alebo vdovy v stredovekom a novovekom Uhorsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
17,82€

Metodológia vedeckej práce

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič, Trnavská univerzita (2015)
Pre potreby právnického štúdia Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie...

Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Metodológia vedeckej práce

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič, Wolters Kluwer (2019)
(pre potreby právnického štúdia)

Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce. Výklad vychádza z predpokladu, že myšlienkové postupy a ani výskum, ktoré využíva a realizuje študent píšuci záverečnú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II.

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Trnavská univerzita (2017)
(1848 - 1948) Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich...

Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich novodobých národných a právnych dejín. Obsahovo sleduje všetky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku III.

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku III.

Najmladšie obdobie právnej histórie - dejiny povojnového Československa od štátneho prevratu vo februári 1948 do konca vlády Komunistickej strany Československa (KSČ) v novembri 1989 - predstavuje ešte stále menej prebádanú právno-historickú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Trnavská univerzita (2015)
Od najstarších čias do roku 1848 Kniha je vyjadrením úsilia autoriek o prepojenie teoretických základov predmetu Dejiny...

Kniha je vyjadrením úsilia autoriek o prepojenie teoretických základov predmetu Dejiny práva na území Slovenska I. s ich praktickou stránkou v podobe pramenných ukážok z právnej praxe. Autorkám išlo predovšetkým o zrozumiteľné a prehľadné spracovanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€