Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Adriana Švecová

Našli sme 14 titulov

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2020)
od najstarších čias do roku 1848

Predložený učebný text Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. (od najstarších čias do roku 1848) obsahom aj systematikou vychádza z prvého zväzku reprezentatívnej edície prameňov práva s názvom Pramene práva na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,67€
12,03€

Pramene práva na území Slovenska II.

Pramene práva na území Slovenska II.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, VEDA (2012)
Roky 1790-1918

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Pramene práva na území Slovenska I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate...

Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,94€
12,55€

Dieťa medzivojnového Slovenska

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Leges (2019)
Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa

Monografia načrtáva východiská právnej úpravy sociálnej práce v oblasti starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky. Všíma si zrod novej inštitucionálnej bázy v oblasti starostlivosti o deti a mládež a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,05€
11,75€

Právne postavenie a činnosť potravných družstiev (na príklade vybraných družstiev západného Slovenska v rokoch 1945 – 1952)

"Zaradenie práce do hospodárskych a družstevno-právnych dejín na Slovensku s príklonom k polovici 20. storočia primälo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,00€
11,70€

Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

V druhom prepracovanom a doplnenom vydaní monografie predstavujú autorky, ktoré sa profesijne venujú právnej histórii, dejiny právnickej vzdelanosti a právnej vedy na Právnickej fakulte historickej Trnavskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,25€
15,79€

Trnavské meštianske závety (1700-1871)

Adriana Švecová, STU (2014)
I. a II. zväzok

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované v monografickej časti.Edícia prameňov bude môcť byť využitá v ďalšom.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
39,00€
35,10€

Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku - 2. vydanie

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Leges (2022)
Právne postavenie šľachtičnej

Monografia sa snaží predstaviť právne východiská majetkovoprávneho postavenia ženy privilegovaného stavu - šľachtičnej - v postavení dcéry, manželky alebo vdovy v stredovekom a novovekom Uhorsku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
17,82€

Trnavské meštianske závety (1700-1871)

Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2014)
Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej...

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
39,00€
35,10€

Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,04€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II.

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Trnavská univerzita (2017)
(1848 - 1948) Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich...

Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich novodobých národných a právnych dejín. Obsahovo sleduje všetky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,00€

Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku III.

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku III.

Najmladšie obdobie právnej histórie - dejiny povojnového Československa od štátneho prevratu vo februári 1948 do konca vlády Komunistickej strany Československa (KSČ) v novembri 1989 - predstavuje ešte stále menej prebádanú právno-historickú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Trnavská univerzita (2015)
Od najstarších čias do roku 1848 Kniha je vyjadrením úsilia autoriek o prepojenie teoretických základov predmetu Dejiny...

Kniha je vyjadrením úsilia autoriek o prepojenie teoretických základov predmetu Dejiny práva na území Slovenska I. s ich praktickou stránkou v podobe pramenných ukážok z právnej praxe. Autorkám išlo predovšetkým o zrozumiteľné a prehľadné spracovanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€