Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Trnavská univerzita

Našli sme 75 titulov

Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943 - 1945 (Marián Manák)

Konferencia ministrov zahraničných vecí Veľkej trojky, zasadajúca v októbri 1943 v Moskve, dospela okrem iného k dohode o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,00€
13,02€

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010

V dňoch 26. - 27. októbra 2011 v rámci každoročnej vedeckej konferencie, organizovanej Katedrou dejín a teórie umenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€
9,30€

Náboženský synkretizmus v hnutí New Age (Eva Orbanová)

Fenomén new age sa naďalej kryštalizuje ako globálne pôsobiaci ezoterický prúd, ktorý sprevádzal vstup do nového milénia.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€
9,30€

Svetové dejiny štátu a práva

Svetové dejiny štátu a práva

Svetové alebo všeobecné dejiny štátu a práva sú v procese právnického vzdelávania jedným z propedeutických, t. j. do štúdia práva uvádzajúcich kurzov. Popritom ide aj o vedeckú disciplínu, spočívajúcu na (prípadne porovnávacom)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€

Slovensko a Svätá stolica

Trnavská univerzita (2008)
Predložený zborník štúdií na relatívne malom priestore poskytuje obraz o vývoji vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou....

Predložený zborník štúdií na relatívne malom priestore poskytuje obraz o vývoji vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€
9,30€

Acta Philosophica Tyrnaviensia 17

Trnavská univerzita (2010)
Problém slobody možno do určitej miery objasniť iba tak, keď fenomén slobody uchopíme, porozumieme a skúmame celostne a keď...

Problém slobody možno do určitej miery objasniť iba tak, keď fenomén slobody uchopíme, porozumieme a skúmame celostne a keď... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,00€
8,37€

Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k trans... (Mária Podmajerská)

Mária Podmajerská, Trnavská univerzita (2015)
Koncept vzťahovej väzby, ktorý pôvodne rozpracovali J. Bowlby a M. Ainsworthová, nie je v oblasti psychologického skúmania...

Koncept vzťahovej väzby, ktorý pôvodne rozpracovali J. Bowlby a M. Ainsworthová, nie je v oblasti psychologického skúmania novou témou. V súčasnosti sa však otvára priestor pre jeho skúmanie v širšej perspektíve. V publikácii je načrtnutý pohľad z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,00€
7,44€

Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach (Ján Grác)

Keď svedomie zaváži. Problém svedomia v existenciálnej analýze. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy (Ján Letz)

Autor popri bádaní v oblasti systematickej filozofie, zameranom na niektoré základné problémy metafyziky, gnozeológie,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
18,00€
16,74€

Predsudok vo fenomenológii každodennosti (Michal Zvarík)

Naša spoločnosť sa sama zvykne charakterizovať pomocou prívlastkov „tolerantná“, „kritická“, či „otvorená“. S týmito... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€
9,30€

Monumenta Vaticana Slovaciae (Tomus II) (Vladimír Rábik)

Vladimír Rábik, Trnavská univerzita (2009)
Registra supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia (Volumen 1)

Suplikačné registre (Registra Supplicationum, I Registri delle Suppliche) predstavujú v pápežskej kúrii špecifický druh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
35,00€
32,55€

Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania

Vysokoškolská učebnica, ktorá sa orientuje na problematiku jazykového a literárneho vzdelávania. Usiluje sa predložiť teoreticky precízne zdôvodnený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Studia historica Tyrnaviensia VIII (Marta Dobrotková a kol.)

Marta Dobrotková, , Trnavská univerzita (2009)
Vybrané problémy slovenských dejín

Historický výskum v poslednom období na Slovensku nepochybne naberá novú dynamiku, čo nie je spôsobené len zvýšeným počtom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach v... (Tomáš Jahelka)

Tomáš Jahelka, Trnavská univerzita (2015)
Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s...

Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré prináša doba, aktuálna situácia a prežívané udalosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Vzdialenosť a blízkosť mystiky (Jana Trajtelová)

Jana Trajtelová, Trnavská univerzita (2011)
Fenomenologická štúdia

Jana Trajtelová (1983) vyštudovala filozofiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde tiež získala doktorát z filozofie za... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,00€
9,30€

Sambucus Supplementum II.

Trnavská univerzita (2010)
Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku

Belove Vedomosti o uhorských stoliciach nie sú prameňom len pre poznanie histórie jednotlivých regiónov, ale môžu poslúžiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,00€
11,16€

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II. zv. (Miriam Laclavíková)

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Trnavská univerzita (2017)
(1848 - 1948) Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich...

Druhý zväzok Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku je zameraný na obvzlášť dôležité obdobie našich novodobých národných a právnych dejín. Obsahovo sleduje všetky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,40€

Akademické písanie (Anton Vydra)

Anton Vydra, Trnavská univerzita (2010)
Ako sa píše akademický text? Mám napísať, čo si myslím, alebo čo si myslí niekto iný? Profesor odo mňa žiada, aby som...

Ako sa píše akademický text? Mám napísať, čo si myslím, alebo čo si myslí niekto iný? Profesor odo mňa žiada, aby som... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie

Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schopnosť a ochota vstupovať a pozitívne pôsobiť v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,00€
8,37€

Štefan Čiba: Zrod Trnavy (Jozef Kordoš)

Jozef Kordoš, Trnavská univerzita (2011)
Stephanus Csiba: Tyrnavia nascens

V roku 1706 vyšiel v univerzitnej tlačiarni (typis academicis) Trnavskej univerzity historický epos Tyrnavia nascens (Zrod... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
8,00€
7,44€