Super ponuka! Nakúp aspoň za 13€ a poštovné máš úplne zadarmo! Platí len do 20.6.2019!

Typi Universitatis Tyrnaviensis

Našli sme 50 titulov

Moc školy

Ondrej Kaščák, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2006)
O formatívnej sile organizácie

Ako pôsobí tradičná školská organizácia na deti? Čo a akým spôsobom deti učí? Je jej masovosť, odmeranosť a formálnosť prežitkom alebo má aj sociálne významné efekty?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,35€
2,12€

Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I (Andrej Závodný)

Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,75€

Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II (Andrej Závodný)

Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,25€
5,63€

Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre... (Miloš Deset)

Miloš Deset, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2017)
Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno-procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri...

Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno-procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri objasňovaní spravidla závažnejších... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,38€
15,64€

Pracovný pomer a poistný systém

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
19,00€
17,10€

Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945

Ambíciou publikácie je poskytnúť prehľad a možnosť zorientovať sa v pedagogickom myslení, školstve a vzdelávaní v rokoch medzivojnového Československa a prvej Slovenskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,90€
10,71€

Veľkomoravský proglas (Kristína Pavlovičová) [CZ]

Veľkomoravský Proglas, ktorého autorstvo sa pripisuje svätému Cyrilovi Konštantínovi Filozofovi, ako pamiatka napísaná v staroslovienskom jazyku je nesporne hodnotné dielo stredovekej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,13€
7,32€

Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého ostrihomsk

Rehoľné spoločenstvá sú neoddeliteľnou súčasťou duchovných dejín Slovenska, miestami kultúrneho a civilizačného pokroku.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,75€
16,88€

Trnavské meštianske závety (1700-1871) - I. zväzok (Švecová, Adriana) [SK]

Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2014)
Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej...

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
39,00€
35,10€

Personalistické metafyziky

Ján Letz, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2006)
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy

Čo máme rozumieť pod personalistickou filozofiou? Aké má a aké má mať postavenie v dnešnom filozofickom myslení? Je dnes ešte aktuálna?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,60€
9,54€

Príklady z pracovného práva a pracovnoprávna judikatúra

Praktická študijná príručka pre študentov práva zahŕňa oblasti: pracovnoprávne vzťahy a ich účastníci, základné zásady pracovného práva a zákaz diskriminácie, právne skutočnosti, pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,50€
8,55€

Sociálna psychológia a právnik

Učebný text obsahujúci štyri základné časti tejto oblasti: úvod do sociálnej psychológie, osobnosť a sociálna psychológia, sociálne skupiny a právnik... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,65€
9,17€

Etika -  sociálne vzťahy -  spoločnosť (Helena Hrehová)

Etika - sociálne vzťahy - spoločnosť (Helena Hrehová)

Helena Hrehová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2005)
Vzácny príspevok do odbornej diskusie v oblasti sociálno-etických vied. Podáva prehľad riešení v dejinách, prináša bohatstvo...

Vzácny príspevok do odbornej diskusie v oblasti sociálno-etických vied. Podáva prehľad riešení v dejinách, prináša bohatstvo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,62€

Prológy Teofylakta Ochridského (Kristína Pavlovičová)

Literárne dielo Teofylakta Ochridského zapadá do poveľkomoravskej éry dovŕšenej kristianizácie Slovanov, v ktorej sa kultúra... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,50€
11,25€

Dokazovanie v trestnom konaní

Pavel Baláž, Jaroslav Palkovič, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2005)
Teoretická a praktická časť

Vysokoškolský učebný text pre študentov práva obsahuje teoretickú (teoreticko-metodologické východiská dokazovania, predmet, rozsah, proces a priebeh dokazovania, dôkazy, dôkazné prostriedky a ich vzťah k procesným úkonom,...) a praktickú časť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,90€
20,61€

Novotomistické metafyziky

Ján Letz, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II

Ak čitateľ siahne po tejto knihe, stretne sa s pozoruhodným i v európskej literatúre ojedinelým dielom, v ktorom je komplexne prezentovaná novotomistická filozofia 20. storočia s výhľadom do budúcnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,62€
9,56€

Pramene práva na území Slovenska I. (Miriam Laclavíková) [SK]

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate...

Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,94€
12,55€

Výskum v ošetrovateľstve (Ľubica Ilievová a kolektív)

Táto učebnica má slúžiť pri štúdiu výskumu a tvorbe záverečnej práci počas zimného semestra v druhom ročníku štúdia na FZ a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,00€
9,00€

Koncept inkluzívnej edukácie

Predkladané dielo je zaujímavým zoskupením výsledkov bádaní siedmich doktorandov Katedry pedagogických štúdií v rokoch 2009 až 2015 a vhodne dopĺňa doterajšiu sériu publikácií z oblasti inkluzívnej edukácie. Publikácia poukazuje na ko Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,75€
12,38€

Meditatívna rozprávka

Odborná práca... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,50€
9,00€