⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Typi Universitatis Tyrnaviensis

Našli sme 78 titulov

Moc školy

Ondrej Kaščák, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2006)
O formatívnej sile organizácie

Ako pôsobí tradičná školská organizácia na deti? Čo a akým spôsobom deti učí? Je jej masovosť, odmeranosť a formálnosť prežitkom alebo má aj sociálne významné efekty?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,35€
2,19€

Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity

Používanie akademických insígnií a vykonávanie slávnostných obradov sa už od stredoveku spája s európskym univerzitným prostredním. Aj Trnavská univerzita v Trnave v duchu historických tradícii svojej predchodkyne - starobylej Trnavskej univerzity... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,00€
14,30€

Pred portrétom

Ingrid, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2020)
Úvahy o obsahoch, významoch, funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku

Predložená publikácia nie je v našich končinách celkom bežným pojednaním o portrétnom žánri v ranom novoveku. Jej ambíciou nie je pozerať sa na portrét cez optiku pomyselných súradníc „doba – dielo – umelci – objednávatelia“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,00€
17,00€

Koncept inkluzívnej edukácie

Predkladané dielo je zaujímavým zoskupením výsledkov bádaní siedmich doktorandov Katedry pedagogických štúdií v rokoch 2009 až 2015 a vhodne dopĺňa doterajšiu sériu publikácií z oblasti inkluzívnej edukácie. Publikácia poukazuje na ko Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,75€
12,79€

Filozofia jazyka medzi logikou a psychológiou

Kniha je určená všetkým záujemcom o poznávanie jazyka z logickej a psychologickej perspektívy. Prvá kapitola obsahuje predovšetkým základné terminologické vysvetlenia a úvodné ilustrácie psychologickej a kriticko-filozofickej reflexie o význame... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,70€
8,26€

Novotomistické metafyziky

Ján Letz, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II

Ak čitateľ siahne po tejto knihe, stretne sa s pozoruhodným i v európskej literatúre ojedinelým dielom, v ktorom je komplexne prezentovaná novotomistická filozofia 20. storočia s výhľadom do budúcnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,62€
9,88€

Hodnoty, vzťahy a škola

Kniha má viac vrstiev. Obracia sa jednak na vedecky náročného a v problematike školstva zorientovaného akademika, jednak na čitateľa – praktika spomedzi učiteľov, riaditeľov škôl a reprezentantov inštitúcií, ktoré majú čo do činenia s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,25€
20,19€

Prednášky zo štylistiky slovenčiny

Tieto prednášky zo štylistiky sú určené predovšetkým pre študentky a študentov slovakistiky. Koncepčne sa odvíjajú z Mikovej teórie štýlu, zakladajúcej sa na výrazovej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,00€
5,70€

Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium

2. doplnené vydanie Učebnica fyzikálnej chémie, ktorú si práve otvárate, bola napísaná s cieľom nahradiť nedostatok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,50€
6,98€

Posudzovanie sociálnej rizikovosoti rodiny

Práce Evy Mydlíkové představuje zásadní přínos k profesionalizaci sociální práce v oblasti sociálně právní ochrany dětí a také obecněji v oblasti sociální práce s ohroženými dětmi a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
8,55€

Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť / Social function of law and growing wealth inequality

Predkladaná publikácia obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa na túto tému konala 28. a 29.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,75€
17,81€

Personalistické metafyziky

Ján Letz, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2006)
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy

Čo máme rozumieť pod personalistickou filozofiou? Aké má a aké má mať postavenie v dnešnom filozofickom myslení? Je dnes ešte aktuálna?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,60€
9,86€

Dokazovanie v trestnom konaní

Pavel Baláž, Jaroslav Palkovič, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2005)
Teoretická a praktická časť

Vysokoškolský učebný text pre študentov práva obsahuje teoretickú (teoreticko-metodologické východiská dokazovania, predmet, rozsah, proces a priebeh dokazovania, dôkazy, dôkazné prostriedky a ich vzťah k procesným úkonom,...) a praktickú časť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,90€
21,30€

Symbolizmus ako príncip videnia (Eva Maliti) [SK]

Eva Maliti, Typi Universitatis Tyrnaviensis
Kapitoly z ruskej literatúry a kultúry 20. storočia Vedecká monografia Evy Maliti je venovaná teórii a umeleckej praxi...

Vedecká monografia Evy Maliti je venovaná teórií a umeleckej praxi symbolizmu v ruskej literatúre a kultúre 20. storočia. Symbolizmus sa chápe v zhode... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,00€
8,37€

Moja cesta

Úloha umelca ako aktívneho subjektu, ktorý sa spolupodieľa na verejnom dianí a formuje sociálny priestor, nie je vo svete umenia nová. Zámerom monografie je poukázať na to, ako sú politické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
30,00€
27,90€

Interpretácia umeleckého textu

S cieľom obrátiť pozornosť naspäť k textu ako tematizácii ľudského životného sveta, ako k obrazu tohto sveta, sme pripravili vysokoškolskú učebnicu, ktorá sa usiluje reflektovať zakladajúce funkcie jazyka a zakladajúce parametre ľudskej komunikácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,67€
6,34€

Nehaňte kukučku

Alfréd Trnka, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2019)
alebo hlbší pohľad na hniezdny parazitizmus a ďalšie vybrané témy z behaviorálnej ekológie vtákov

Cieľom knihy nie je len hniezdny parazitizmus a obhajoba samotnej kukučky, ale nahliadnutím do jej intímneho života a do života jedného z jej hlavných hostiteľov, aj ďalšie témy z behaviorálnej ekológie vtákov, demonštrované práve na týchto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,50€
16,63€

Bezchordáty (Viera Peterková)

Viera Peterková, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2016)
zoológia a ekológia

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných programov so zameraním na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,00€
7,44€

Kameň z dobrej vody (Alžbeta Hornáčková)

Na území nášho štátu je málo kvalitnej kamenárskej suroviny, preto sa kamenárstvo rozvíjalo hlavne tam, kde sa takýto kameň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,40€
13,39€