Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Typi Universitatis Tyrnaviensis

Našli sme 96 titulov

Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I.

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2020)
od najstarších čias do roku 1848

Predložený učebný text Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. (od najstarších čias do roku 1848) obsahom aj systematikou vychádza z prvého zväzku reprezentatívnej edície prameňov práva s názvom Pramene práva na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,67€
12,03€

Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II

Hlavným zámerom vysokoškolskej učebnice Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I a jej nadväznou časťou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,00€
4,50€

Hodnoty, vzťahy a škola

Kniha má viac vrstiev. Obracia sa jednak na vedecky náročného a v problematike školstva zorientovaného akademika, jednak na čitateľa – praktika spomedzi učiteľov, riaditeľov škôl a reprezentantov inštitúcií, ktoré majú čo do činenia s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,25€
17,30€

Filozofia jazyka medzi logikou a psychológiou

Kniha je určená všetkým záujemcom o poznávanie jazyka z logickej a psychologickej perspektívy. Prvá kapitola obsahuje predovšetkým základné terminologické vysvetlenia a úvodné ilustrácie psychologickej a kriticko-filozofickej reflexie o význame... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,70€
8,00€

Netomistické metafyziky

Predkladané dielo nie je len vedeckým dielom, ale prístupným spôsobom informuje o kresťanskej filozofii druhej polovice 19. storočia a 20. storočia s presahmi do 21. storočia, čím vypĺňa citeľnú medzeru v tejto oblasti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,65€
10,10€

Organizácia a správa viničných hôr malokarpatských miest

Vinohradníctvo predstavovalo v minulosti v malokarpatskej oblasti významné odvetvie poľnohospodárskej výroby a od nepamäti sa vyznačovalo určitými charakteristickými znakmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,50€
11,88€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,33€
5,06€

Od významu k emóciám

Zvykneme si myslieť, že diskurz o literatúre sa začal vyvíjať od Platóna a Aristotela, pokračoval Longinom, klasicistickými mysliteľmi, romantikmi a kulminoval v dvadsiatom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,75€

Trnavské meštianske závety (1700-1871)

Adriana Švecová, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2014)
Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej...

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
39,00€
35,10€

Problematika a problémy slovenskej klasicistickej poézie

V monografii venovanej slovenskej klasicistickej poézii ide v tematickom okruhu jednotlivých kapitol o nový zorný uhol - zakotvenie problematiky dobovej poézie do historických súradníc... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,97€
7,70€

Atlas parazitov človeka

Atlas humánnych parazitov so stručnou charakteristikou a fotodokumenáciou, predpokladáme, významne obohatí súčasnú literatúru podobného zamerania a umožní jedinečnú možnosť edukácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
75,00€
64,59€

Pramene práva na území Slovenska I.

Adriana Švecová, Miriam Laclavíková, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate...

Od najstarších čias do rok 1790 K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,94€
12,00€

Filozofia výchovy

Predložená vysokoškolská učebnica vykazuje prehľad vecného myslenia spolu s informatívnou zložkou o stave tohoto myslenia vo filozofii, v pedagogike a to diachronného i synchronného stanoviska. Táto učebnica je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
8,19€

Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku

Milan Katuninec, , Typi Universitatis Tyrnaviensis (2017)
Hoci po Novembri 1989 bolo na Slovensku napísaných niekoľko kvalitných knižných prác a štúdií o katolíckej sociálnej náuke a...

Hoci po Novembri 1989 bolo na Slovensku napísaných niekoľko kvalitných knižných prác a štúdií o katolíckej sociálnej náuke a evanjelickej sociálnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,50€
9,69€

Terminológia informatiky a IKT

Monografia Terminológia informatiky a IKT je v svetovej literatúre prvým dielom, ktoré sa komplexne zaoberá pojmoslovím... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,75€
23,10€

Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia II.

Druhá časť dvojdielnej série z dejín slovenského politického myslenia je dielom kolektívu pedagógov a absolventov Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zamerali sme sa na známe aj menej známe osobnosti, ktoré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
15,70€

Veľkomoravský Proglas

Veľkomoravský Proglas, ktorého autorstvo sa pripisuje svätému Cyrilovi Konštantínovi Filozofovi, ako pamiatka napísaná v staroslovienskom jazyku je nesporne hodnotné dielo stredovekej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,13€
7,32€

Klinická genetika

Vysokoškolská učebnica vizuálne veľmi zrozumiteľným spôsobom (vo forme nákresov, obrázkov a schém) prehľadne približuje najnovšie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,67€
10,14€

Kameň z dobrej vody

Na území nášho štátu je málo kvalitnej kamenárskej suroviny, preto sa kamenárstvo rozvíjalo hlavne tam, kde sa takýto kameň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,00€
10,00€

Novotomistické metafyziky

Ján Letz, Typi Universitatis Tyrnaviensis (2007)
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy II

Ak čitateľ siahne po tejto knihe, stretne sa s pozoruhodným i v európskej literatúre ojedinelým dielom, v ktorom je komplexne prezentovaná novotomistická filozofia 20. storočia s výhľadom do budúcnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,62€
9,56€