💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Aleš Čeněk

Našli sme 740 titulov

Rímske právo

Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
21,91€

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Monika Jurčová, Marianna Novotná, , Aleš Čeněk (2011)
2. rozšírené vydanie

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,52€
14,63€

Diplomacie

Zdeněk Veselý, Aleš Čeněk (2018)
Teorie-praxe-dejiny

Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
25,85€
20,42€

Politická filozofie

Přemys Rosůlek, , Aleš Čeněk (2007)
Aktuální problémy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,34€
9,62€

Teória práva

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,28€
10,92€

Strategie civilního procesu

Publikace navazuje a rozšiřuje druhé vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,92€
15,74€

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín

Autor rámci tejto monografie analyzuje problematiku medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín. Z koncepčného hľadiska dielo uvádza analýza definičných snáh medzinárodného spoločenstva v oblasti pojmu menšina a súvisiacich pojmov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,63€
12,68€

Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,15€
13,16€

Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,83€
40,05€

Trestné právo procesné

Publikácia je 3. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,44€
22,73€

Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
25,79€

Finanční a daňové právo

Finanční a daňové právo

Publikace, kterou držíte v rukou, představuje 3. přepracované, rozšířené a aktualizované vydání Finančního a daňového práva, k jehož prvnímu vydání došlo v roce 2009. Toto nové vydání reflektuje významné změny, ke kterým... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
26,55€

Základy správneho práva

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,03€
21,42€

Daňové právo de lege lata

Druhé vydání publikace reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o dani... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
9,21€

Filosofie výchovy

Publikace je příspěvkem k prezentaci některých tendencí v soudobé filosofii, např. směřování filosofie k člověku, k jeho aktivitě, konkrétně pak ke zkoumání řeči. Zároveň podává přehled názorů významných německých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,51€
7,91€

Trestní právo a právní stát

Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,92€
15,74€

Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii (2. aktualizované vydání)

Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,05€

Fragilita globálního systému

Lucie Čamrová, Aleš Čeněk (2015)
Proč přežila al-Káida V současné době probíhá mnoho odborných, společenských i politických debat o transformaci...

V současné době probíhá mnoho odborných, společenských i politických debat o transformaci mezinárodního systému. Impulsem k těmto diskuzím jsou některé nové jevy a fenomény, které se objevily hlavně během posledních dvou dekád, výrazně proměnily a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,22€
11,36€

Koalice a koaliční vztahy

Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích. Příspěvky renomovaných českých i zahraničních politologů jsou věnovány... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,75€
10,93€

Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,54€
15,38€