Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Aleš Čeněk

Našli sme 918 titulov

Občianske právo hmotné

Občianske právo hmotné

Peter Vojčík, Aleš Čeněk (2021)
1.+2. diel, 3. vydanie

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
56,91€

Kriminológia

Gustáv Dianiška, Miroslava Vráblová, Tomáš Strémy, Aleš Čeněk (2022)
4. aktualizované a doplnené vydanie

Štvrté aktualizované a doplnené vydanie učebnice prináša vo všeobecnej a špeciálnej časti rozšírené fenomenologické údaje do roku 2021. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,30€
23,50€

Policajná správa

Publikácia sa venuje teoreticko-právnym otázkam policajného práva a policajnej správy. Vymedzuje základné právne postuláty policajného práva a policajnej správy s dôrazom na analýzu právneho postavenia a úloh Policajného zboru, povinností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,43€
20,70€

Správne právo hmotné

Soňa Košičiarová, Aleš Čeněk (2022)
Všeobecná časť, 3. vydanie

Vysokoškolská učebnica komplexne a systematicky objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku s dôrazom na medzinárodný kontext problematiky.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,09€
29,60€

Trestné právo hmotné

Trestné právo hmotné

Jaroslav Klátik, Aleš Čeněk (2021)
Osobitná časť

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. aktualizované vydanie bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. aktualizované vydanie. Autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,22€

Kriminalistika

Peter Polák, Viktor Porada, Aleš Čeněk (2015)
Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom...

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,22€
26,50€

Medzinárodné právo súkromné

Mária Sumková, Natália Štefanková, Aleš Čeněk (2017)
Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre...

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,09€
17,89€

Zákon o Policajnom zbore

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,52€
20,30€

Strategie civilního procesu

Publikace navazuje a rozšiřuje druhé vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,40€

Medzinárodné právo verejné

Dagmar Lantajová, Juraj Jankuv, Kristián Blaškovič, Marek Šmíd, Aleš Čeněk (2015)
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je...

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,52€
20,80€

Ústavné právo Slovenskej republiky

Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,65€
25,30€

Karlos Vémola: Jak to bylo doopravdy

Smíšená bojová umění jsou sportem, který v posledních letech vyletěl raketově nahoru. Ze zápasníků se stávají celebrity, galavečery MMA vyprodávají tuzemské areny. Jedno jméno na domácí scéně ale převyšuje všechna ostatní. Karlos Vémola... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
15,90€

Rímske právo

Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,00€
30,70€

Náhrada reflexní škody společníků korporací

Náhrada reflexní škody společníků korporací

Publikace se zabývá institutem, který dosud nebyl v české právní literatuře popsán, a to reflexní škodou. Reflexní škoda je škoda způsobená jednáním, které porušuje právní normu, a již utrpí osoba, která není účastníkem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,09€

Slovník kriminalistických pojmů a osobností

Slovník kriminalistických pojmů a osobností

Publikace je rozčleněna abecedně a jsou zastoupeny všechny možné pojmy vztahující se ke kriminalistice a byla též využita obrazová příloha, která v některých případech nebyla doposud publikována... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,65€

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín

Autor rámci tejto monografie analyzuje problematiku medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín. Z koncepčného hľadiska dielo uvádza analýza definičných snáh medzinárodného spoločenstva v oblasti pojmu menšina a súvisiacich pojmov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,27€

Psychologie pro právníky

Psychologie byla před rokem 1989 v osnovách právnického studia zcela opomíjena. I přestože právnická profese vykonávaná na jakýchkoli úrovních je především prací s lidmi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,05€
12,65€

Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium

Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium

Publikace je určena pro zájemce o praktické aplikace teoretických poznatků z oblasti podnikové ekonomiky a marketingu. Prioritně je určena pro studenty bakalářského studia všech vysokých škol ekonomického zaměření... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,70€

Metodológia projektovania psychologického výskumu

Metodológia projektovania psychologického výskumu

Alojz Ritomský, Aleš Čeněk (2016)
Publikácia odpovedá na kľúčovú otázku: „Ako projektovať psychologický výskum?“. Táto otázka produkuje v konkrétnom...

Publikácia odpovedá na kľúčovú otázku: „Ako projektovať psychologický výskum?“. Táto otázka produkuje v konkrétnom psychologickom výskume cestu poznania, lemovanú množstvom otázok: Aký máme výskumný problém? Aká je oblasť, v ktorej sa problém nachádza... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,52€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Učebnicu Trestné právo procesné, 4. prepracované a doplnené vydanie, napísal autorský kolektív zložený z pracovníkov Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Katedry trestného práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,74€