Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Aleš Čeněk

Našli sme 705 titulov

Priesečníky umenia a práva

Právne hodnoty a právne kategórie (spravodlivosť, sloboda, moc, pravda, sudca a jeho nezávislosť a nestrannosť, najmä v hraničných situáciách atď.) sú prítomné v literatúre (románe, dráme, poviedke, poézii, aforizme, anekdote, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,34€
9,62€

Politologie

Andrew Heywood, Aleš Čeněk (2008)
3. vydání

Politika je divadlo dynamické a stále se měnící, na němž se odehrávají některá z nejzávažnějších světových dramat. Věda, která ji studuje, je rozsáhlá a eklektická... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
36,38€
33,83€

Zákon o Policajnom zbore (Marián Peťovský, Miriam Odlerová)

Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,15€
19,67€

Kriminalistika (Viktor Porada) [SK]

Viktor Porada, Peter Polák, Aleš Čeněk (2015)
Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom...

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
27,73€
25,79€

Finanční řízení podniku

Publikace navazuje na starší pramen Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání, který vydalo Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2017 a slouží v zásadě ke stejnému účelu potřebám výuky na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,92€
15,74€

Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
27,73€
25,79€

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,35€
8,70€

Politické ideologie (Andrew Heywood)

Čtvrté vydání této učebnice – odborníky nanejvýš příznivě přijaté a i komerčně úspěšné – je čtivým a srozumitelným uvedením... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,45€
19,79€

Viktimológia (Jaroslav Holomek)

Jaroslav Holomek, Aleš Čeněk (2013)
Zoznámenie sa s vývojom a súčasným stavom viktimológie je nevyhnutným predpokladom pre kvalifikované riešenie problémov...

Zoznámenie sa s vývojom a súčasným stavom viktimológie je nevyhnutným predpokladom pre kvalifikované riešenie problémov postavenia a práv obetí ako súčasti riešenia problémov kriminality. Učebnica si kladie za cieľ prezentovať základné poznatky súčasnej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,93€
8,65€

Římské soukromé právo 2. upravené vydání (Michal Skřejpek) [CZ]

Michal Skřejpek, Aleš Čeněk (2017)
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované...

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,75€
17,44€

Slabé státy

Šárka Waisová, , Aleš Čeněk (2007)
Selhání, rozpad a obnova státnosti

Po teroristických útocích na americké cíle v roce 2001 se součástí bezpečnostního diskurzu staly vedle tzv. darebáckcýh států také selhávající, rozpadající se a rozpadlé státy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,24€
13,24€

Teória práva

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,28€
10,92€

Vnútroštátne súdy a európske súdy

Radoslav Procházka, Aleš Čeněk (2011)
Spojené alebo paralelné svety?

Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,29€
7,05€

Válka v Iráku a Evropská unie (Beatrice Maalouf) [CZ]

Beatrice Maalouf, Aleš Čeněk (2006)
· Jaké jsou příčiny války a konflikty v Iráku? · Jaká je účinnost sankčního režimu OSN proti Iráku? · Jaké jsou zájmy EU a...

· Jaké jsou příčiny války a konflikty v Iráku? · Jaká je účinnost sankčního režimu OSN proti Iráku? · Jaké jsou zájmy EU a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,39€
5,94€

Prípadové štúdie z obchodného práva (Škrinár, Nevolná, Kvokačka, Maxina)

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka, Ľuboš Maxina, Aleš Čeněk (2011)
Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu...

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,70€
10,88€

Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach

Kolektívne pracovné právo predstavuje jeden zo základných pilierov ochrannej funkcie pracovného práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,17€
11,32€

Základy správneho práva

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,03€
21,42€

Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy (Ivor Jaroslav a kolektív)

Jaroslav Ivor, , Aleš Čeněk (2013)
Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných...

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
41,83€
40,49€

Diplomacie (Zdeněk Matějka, Alexandr Ort, Jan Kavan)

Diplomacii, jejím dějinám a působení bylo věnováno velké množství zahraničních knih a studií. Žádná z nich se však nemohla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,45€
15,93€

Gamblerství aneb Ztráta svobody (Pavel Prunner) [CZ]

Pavel Prunner, Aleš Čeněk (2013)
Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize „Psychologie gamblerství“ – aneb Sázka na štěstí“ se předložená kniha...

Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize Psychologie gamblerství-aneb Sázka na štěstí se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,33€
17,75€