🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Peter Blaho

Našli sme 14 titulov

Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty

Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty (e-kniha)

Digesta jsou nejrozsáhlejším právnickým dílem, které vzešlo z legislativní dílny císaře Justiniána. Jedná se o sbírku excerpt z odborné právnické literatury převážně klasického období, která spolu s Institucemi... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,00€

Železničná dopravná prevádzka

Jozef Majerčák, Jozef Gašparík, Peter Blaho, EDIS (2015)
Technológia železničných staníc

Učebné texty sústredené v tejto učebnici sú určené najmä pre študentov bakalárskeho študijného programu železničná doprava, ktorý už absolvovali disciplíny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
19,00€

Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta

Peter Blaho, Michal Škřejpek, Univerzita Karlova v Praze (2015)
Digesta jsou nejrozsáhlejším právnickým dílem, které vzešlo z legislativní dílny císaře Justiniána. Jedná se o sbírku...

Digesta jsou nejrozsáhlejším právnickým dílem, které vzešlo z legislativní dílny císaře Justiniána. Jedná se o sbírku excerpt z odborné právnické literatury převážně klasického období, která spolu Institucemi (český překlad Karolinum 2010) a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,38€
22,84€

Justiniánské instituce

Peter Blaho, Michal Skřejpek, Karolinum (2010)
Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. Učebnice, která byla používána až do...

Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. Učebnice, která byla používána až do... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,10€
14,84€

Právnická bibliografia 2001 - 2004

Jednotlivé pramene práva sú doplnené základnými bibliografickými údajmi, a to: názov prameňa, miesto uverejnenia prameňa, meno autora, názov vydavateľstva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
65,25€
58,73€

Praktické prípady z rímskeho práva

Praktické prípady z rímskeho práva

Herbert Hausmaninger, Peter Blaho, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Cieľom tejto publikácie je predovšetkým sprostredkovať študentom právnických fakúlt...

Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Cieľom tejto publikácie je predovšetkým sprostredkovať študentom právnických fakúlt... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,96€

Rímske právo

Rímske právo

Ide o tretie, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice, z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,75€

Orbis Ivris Romani XIII.

Peter Blaho, Michaela Židlická, VEDA
Journal of Ancient Law Studies

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
37,00€
33,30€

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

... preklad, úvod, poznámky, register, bibliografia Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,09€

Rímske právo

Rímske právo

Karol Rebro, Peter Blaho, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje...

Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,00€

Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Peter Blaho, Ján Švidroň, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2005)
Kodifikation, Euroäisierung und Harmonisierung des Privatrechts

Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva“ obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických dni... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,45€

Corpus iuris civilis digesta

Corpus iuris civilis digesta

Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,75€

Praktické prípady z rímskeho práva

Praktické prípady z rímskeho práva

Herbert Hausmaninger, Peter Blaho, Wolters Kluwer (2014)
Štvrté, doplnené a prepracované vydanie Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva...

Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva pristúpilo vydavateľstvo Wolters Kluwer k vydaniu štvrtého, doplneného a prepracovaného vydania. Celkový počet prípadov sa rozšíril na 191 káuz, pričom bezprostredný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,21€

Rímske právo

Rímske právo

Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,96€