🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Peter Polák

Našli sme 17 titulov

Kriminalistika

Viktor Porada, Peter Polák, Aleš Čeněk (2015)
Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom...

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
25,79€

Kompendium kriminológie

Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,90€
11,31€

Bežcova motivácia

Bežcova motivácia (e-kniha)

384 krátkych motivačných textov pre bežcov do každého počasia. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,00€

Trestné právo hmotné II

Trestné právo hmotné II

Učebnica Trestné právo hmotné II. - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného I. - všeobecnú časť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,00€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe...

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
36,30€
34,49€

Trestné právo procesné I

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
26,13€

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
28,22€

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2021)
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,70€
28,22€

Kriminológia

Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu ako nežiaduci sociálno-patologický jav, jej stav, úroveň, štruktúru, dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, osobitné druhy kriminality, možnosti jej minimalizovania a p Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
27,62€

Trestné právo hmotné I

Trestné právo hmotné I

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,70€

Trestné právo hmotné II.

Trestné právo hmotné II.

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,58€

Praktikum z trestného práva procesného

Praktikum z trestného práva procesného

Peter Polák, , Wolters Kluwer (2014)
Publikácia "Praktikum z trestného práva procesného" texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané...

Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na tento účel osvedčila... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Repetitórium kriminalistiky

Repetitórium kriminalistiky

Jozef Kubala, Peter Polák, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Repetitórium kriminalistiky je novou vysokoškolskou učebnou pomôckou, ktorá má ambíciu priblížiť základné poznatky o...

Repetitórium kriminalistiky je novou vysokoškolskou učebnou pomôckou, ktorá má ambíciu priblížiť základné poznatky o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

🍎 Vypredané
15,00€

Trestné právo hmotné I.

Trestné právo hmotné I.

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v...

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,70€

Repetitórium kriminalistiky

Repetitórium kriminalistiky

Peter Polák, Jozef Kubala, Wolters Kluwer (2017)
Druhé, prepracované a doplnené (aktualizované) vydanie

Učebná pomôcka – Repetitórium kriminalistiky predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky týkajúce sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Repetitórium kriminológie

Repetitórium kriminológie

Danka Knápková, Marcela Tóthová, Peter Polák, Eurokódex (2015)
Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným...

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€