Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Marcela Tittlová

Našli sme 14 titulov

Praktikum z trestného práva procesného

Vysokoškolská učebnica „Praktikum z trestného práva procesného" je určená pre študentov vysokých škôl študujúcich predmet trestné právo procesné. Vecne nadväzuje najmä na učebnice a na základné predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,50€
21,38€

Zákon o verejnom ochrancovi práv

Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom času myšlienka rozptýlila aj do ostatných krajín, a dnes dokonca... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,46€
4,70€

Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám

Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám

Problematika trestnoprávnych sankcií predstavuje jednu z kľúčových tém trestného práva. Pojem trestný čin spoločne s pojmom sankcia predstavujú nosné piliere trestného práva, od ktorých sa odvíja aj väčšina trestnoprávnych inštitútov a ku ktorým smeruje.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,25€

Zákon o lesoch

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,75€
8,00€

Zákon o výkone väzby

Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2017)
Komentár

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone väzby reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,80€
22,80€

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,40€
6,40€

Zákon o výkone trestu odňatia slobody

Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2017)
Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej...

Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej sa sústavne viac a viac prejavujú prvky restoratívnej justície. Napriek tomu je trest odňatia slobo Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,09€
7,60€

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov

Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2017)
Zákon o ochrane pred odpočúvaním

Zákon o ochrane súkromia pred odpočúvaním ustanovuje základné podmienky použitia informačno-technických prostriedkov v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,44€
4,09€

Zákon o výkone trestu povinnej práce

Trest povinnej práce predstavuje jednu z trestnoprávnych sankcií, konkrétne jeden z druhov trestov, ktoré je možné v zmysle trestnoprávnej úpravy ukladať páchateľom trestných činov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,35€
3,80€

Korupcia

Korupcia

Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2015)
Korupcia predstavuje jeden z veľmi závažných a nebezpečných problémov súčasnej spoločnosti. Už pomerne dávno ju nemožno...

Korupcia predstavuje jeden z veľmi závažných a nebezpečných problémov súčasnej spoločnosti. Už pomerne dávno ju nemožno obmedzovať výhradne na oblasť verejnú, keďže korupcia ako taká stihla preniknúť už do všetkých oblastí, do všetkých sfér súčasnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,10€

Kompendium penológie

Kompendium penológie

Danka Knápková, Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2015)
Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je...

Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,20€

Penológia

Penológia

Danka Knápková, Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (2016)
Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické,...

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,80€

Zákon o Policajnom zbore

Zákon o Policajnom zbore

Jozef Medelský, Marcela Tittlová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv predstavuje jednu zo základných úloh právneho a...

Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv predstavuje jednu zo základných úloh právneho a demokratického štátu. Na zabezpečovaní týchto úloh sa významnou mierou podieľa a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,10€

Kompendium kriminológie

Kompendium kriminológie

Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,10€