⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Wolters Kluwer (Iura Edition)

Našli sme 453 titulov

Účtovníctvo I - cvičebnica A. Základy účtovníctva (Darina Saxunová)

Darina Saxunová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
7. doplnené a prepracované vydanie Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej...

Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,22€
17,87€

Personálny manažment (Anna Kachaňáková ­ Oľga Nachtmannová ­ Zuzana Joniaková)

Anna Kachaňáková, ­Oľga Nachtmannová, ­Zuzana Joniaková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Druhé vydanie Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové...

Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,85€
3,58€

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,64€
4,32€

Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012

Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny...

Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,08€
8,44€

Globálne zdroje

Peter Staněk, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či...

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
26,70€
24,83€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,35€
4,05€

Procesný manažment

Zuzana Závadská, Veronika Korenková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je...

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,20€
8,56€

Marketing

Marketing

Jaroslav Kita, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná...

Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,90€

Trestné právo hmotné II. Osobitná časť (Jaroslav Ivor, Peter Polák)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
33,00€
31,45€

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia...

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,60€
9,86€

Podniková diagnostika (Anna Neumanová a kolektív)

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako...

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,49€
6,04€

Judikatúra vo veciach priestupkového práva (Eva Babiaková; Jeannette Hajdinová)

Eva Babiaková, Jeannette Haidinová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre...

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
24,50€
22,79€

Teória hier

Marián Goga, Wolters Kluwer (Iura Edition)
Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným...

Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným prínosom bolo jej použitie v matematickej štatistike a lineárnom programovaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,70€
9,02€

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,60€
17,67€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
15,10€

Manažment II – ľudia v organizácii a orgnizačná kultúra

Mária Seková, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Cieľom druhej časti trilógie učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť...

Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov; priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,00€
12,09€

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie...

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,50€
8,84€

Osobní přeprava

Publikace je určena širokému okruhu zájemců o problematiku osobní přepravy, a to jak z řad operátorů, tak i jejich zákazníků. Užitek přinese nejen studentům vysokých a vyšších škol, zabývajících se problematikou osobní dopravy,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,83€
15,65€

Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov (Anna Polednáková a kolektív

Anna Polednáková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M.: Medzinárodný...

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,09€
2,90€

Ekonomika verejného sektora

Viera Cibáková, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu...

Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,27€
5,83€