Wolters Kluwer (Iura Edition)

Našli sme 448 titulov

Daňové úniky v Slovenskej republike (Jana Šimonová)

Jana Šimonová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v podmienkach SR, ale aj z nadnárodného i medzinárodného pohľadu...

Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v podmienkach SR, ale aj z nadnárodného i medzinárodného pohľadu závažný hospodársky a celospoločenský problém, ktorý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,80€
10,88€

Ekonómia vzdelávania (Iveta Dudová) [SK]

Iveta Dudová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a...

Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a investície do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického kontextu vzdelávacej politiky,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,50€
14,03€

Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a determinanty (Mária Pisoňová)

Mária Pisoňová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na...

Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na výsledky prezentovaného výskumu, ktorý je súčasťou monografie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,00€
9,35€

Základy manažmentu, 2., preprac. a dopl. vyd. (Mikuláš Sedlák)

Mikuláš Sedlák, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku....

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,69€
7,39€

Procesný manažment - teória a prax (Zuzana Závadská, Veronika Korenková)

Zuzana Závadská, Veronika Korenková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je...

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,20€
7,82€

Analýza a prognóza vo financiách (Pavol Ochotnický a kolektív)

Pavol Ochotnický, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov...

Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,37€
6,26€

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva - 2. vyd. (Edmund Horváth)

Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Druhé, prepracované a doplnené vydanie Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac...

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,20€

Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov (M. Flešková – V. Dolinská)

Marta Flešková, Viktória Dolinská, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Publikácia sa zaoberá vznikom a formovaním psychológie ako vedy, rôznorodosťou prístupov k skúmaniu psychických a...

Publikácia sa zaoberá vznikom a formovaním psychológie ako vedy, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,00€
8,50€

Podnik a podnikanie - pracovný zošit (Anna Neumannová a kol.) [SK]

Anna Neumannová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Predkladaná učebná pomôcka - súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z...

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,50€
10,63€

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. vyd. (Tatiana Mičudová)

Tatiana Mičudová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom...

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,90€
9,27€

Poistenie rizík malých a stredných podnikov (Viktória Čejková) [SK]

Viktória Čejková, Dana Martinovičová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale...

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,25€
12,11€

Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov (Jaroslav Kita)

Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov,...

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,70€
12,33€

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Peter Kerecman)

Peter Kerecman, Katarína Ficová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za...

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€
16,83€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,50€
12,33€

Podniková diagnostika (Anna Neumanová a kolektív)

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako...

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,49€
5,52€

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia...

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,60€
9,54€

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Jozef Harajdič) [SK]

Jozef Harajdič, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný...

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
14,31€

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Jana Kušnírová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri...

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,20€
10,37€

Rozhodnutia vo veciach reklamy (Ľubomír Zlocha, Jozef Vozár) [SK]

Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné...

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
24,70€
21,00€

STRATEGICKÝ MANAŽMENT a rozhodovanie

Mária Antošová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti...

Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o manažmente a dopĺňa ho o implementáciu stratégie ako osobitného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,90€
11,82€