Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Wolters Kluwer (Iura Edition)

Našli sme 449 titulov

Trestný čin podvodu (Peter Šamko) [SK]

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,10€
16,25€

Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (Ingrid Konečná Veverková) [SK]

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú...

Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,90€
16,65€

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? (Markéta Švamberk Šauerová)

Markéta Švamberk Šauerová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia...

Výchovné problémy vyplývající z poruch aktivity dětí dnes patří mezi nejčastější oblasti, které rodiče a učitelé konzultují s odbornými pracovišti. Tyto problémy velmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,70€
12,74€

Judikatúra vo veciach sociálnych – II. (Elena Závadská, Katarína Kokodičová)

Elena Závadská, Katarína Kokodičová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je...

„Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,40€
15,25€

Pravdepodobnosť a kombinatorika (Ján Kováčik – Peter Bobro)

Ján Kováčik, Peter Bobro, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Uvedomiť si existenciu pravdepodobnosti znamená byť ohrozený len polovicou toho, čo nám prinesie osud. Publikácia poukazuje...

Uvedomiť si existenciu pravdepodobnosti znamená byť ohrozený len polovicou toho, čo nám prinesie osud. Publikácia poukazuje na fenomén pravdepodobnosti v našom živote - prezentuje použitie počtu pravdepodobnosti v oblastiach sociológie,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,19€
13,20€

Analýza a prognóza vo financiách (Pavol Ochotnický a kolektív)

Pavol Ochotnický, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov...

Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,37€
2,06€

Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel (Elena Závadská, Katarína Kokodičová)

Elena Závadská, Katarína Kokodičová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia,...

„Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa t Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,60€
25,27€

Klíč k soudní síni

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
39,81€
37,82€

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. vyd. (Tatiana Mičudová)

Tatiana Mičudová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom...

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,90€
10,14€

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia...

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,60€
9,86€

Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov (Jaroslav Kita)

Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov,...

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,70€
12,74€

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Peter Kerecman)

Peter Kerecman, Katarína Ficová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za...

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,80€
18,41€

Ekonómia vzdelávania (Iveta Dudová) [SK]

Iveta Dudová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a...

Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a investície do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického kontextu vzdelávacej politiky,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,50€
15,35€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,50€
4,05€

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Jozef Harajdič) [SK]

Jozef Harajdič, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný...

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
14,79€

Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a determinanty (Mária Pisoňová)

Mária Pisoňová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na...

Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na výsledky prezentovaného výskumu, ktorý je súčasťou monografie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,00€
10,23€

Podniková diagnostika (Anna Neumanová a kolektív)

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako...

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,49€
6,04€

Podnik a podnikanie - pracovný zošit (Anna Neumannová a kol.) [SK]

Anna Neumannová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Predkladaná učebná pomôcka - súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z...

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,50€
11,63€

Poistenie rizík malých a stredných podnikov (Viktória Čejková) [SK]

Viktória Čejková, Dana Martinovičová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale...

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,25€
13,25€

Trestné právo hmotné II. Osobitná časť (Jaroslav Ivor, Peter Polák)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,00€
31,45€