Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Wolters Kluwer (Iura Edition)

Našli sme 465 titulov

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,50€
15,75€

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok

, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny...

Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,08€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Branislav Pospíšil, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov...

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,50€
19,35€

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Eva Babiaková, Jeannette Haidinová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre...

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,90€
24,21€

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie...

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,50€
9,45€

Procesný manažment

Zuzana Závadská, Veronika Korenková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je...

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Knihovní zákon

„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé vět? Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,81€
13,33€

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,15€

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,64€
4,18€

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej...

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,00€
19,80€

Nákup a predaj

Jaroslav Kita, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov,...

Cieľom publikácie je prispieť k poznaniu nákupu a predaja priemyselných podnikov ako základných obchodných funkcií podnikov, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,10€
13,59€

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Peter Kerecman, Katarína Ficová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za...

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,90€

Európska únia alebo Federácia národných štátov?

Jozef Mihalik, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej...

V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,30€
3,87€

Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny

Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny

Miroslav Bázlik, Jolana Miškovičová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Kniha opisuje charakteristické vlastnosti a osobitosti anglických hlások, ich zoskupení, prízvuku či intonácie, jednak z...

Kniha opisuje charakteristické vlastnosti a osobitosti anglických hlások, ich zoskupení, prízvuku či intonácie, jednak z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,00€

Judikatúra vo veciach sociálnych 2

Elena Závadská, Katarína Kokodičová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je...

„Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,00€
16,20€

Medzinárodný finančný manažment

Anna Polednáková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M.: Medzinárodný...

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,30€
2,07€

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Hussam Musa, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a...

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,46€

Zákon o dani z príjmov

Zákon o dani z príjmov

Peter Horniaček, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského...

Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť im je Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,42€

Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?

Markéta Švamberk Šauerová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia...

Výchovné problémy vyplývající z poruch aktivity dětí dnes patří mezi nejčastější oblasti, které rodiče a učitelé konzultují s odbornými pracovišti. Tyto problémy velmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
24,81€
22,33€

Hospodárske právo 1.diel

V učebnici hospodárskeho práva sa študentom práva predkladá výklad tých právnych predpisov, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou, obchodnými vzťahmi a majú prevažujúci verejnoprávny charakter, vo výraznejšej miere premietajú vo svojich právnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,60€
15,84€