Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Jozef Záhora

Našli sme 24 titulov

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,80€
12,16€

Praktikum z trestného práva hmotného (Jozef Záhora a kolektív)

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,20€
14,44€

Trestné právo procesné I (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,50€
26,13€

Počítačová kriminalita (Libor Klimek; Jozef Záhora; Květoň Holcr) [SK]

Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr, Wolters Kluwer (2016)
Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí...

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,80€
28,03€

Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní

Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
20,90€
19,86€

Trestné právo hmotné I (Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora) [SK]

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v...

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,70€
29,48€

Zákon o obetiach trestných činov (Jozef Záhora)

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
33,90€
32,21€

Trestné právo hmotné II. Osobitná časť (Jaroslav Ivor, Peter Polák)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť....

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
33,00€
31,45€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,60€
13,87€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár

Jozef Záhora, Ivan Šimovček, Wolters Kluwer (2016)
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme...

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
15,90€
15,11€

Repetitórium trestného práva (Jaroslav Ivor, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
2. vydanie Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po...

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Zákon o ochrane svedka

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,60€
13,87€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,20€
22,99€

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2019)
Komentár

Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,70€
13,97€

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, 10. vydanie (Jaroslav Ivor)

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, 10. vydanie (Jaroslav Ivor)

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2015)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho...

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,10€

Základy práva

Základy práva

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Praktikum z trestného práva hmotného (Jozef Záhora a kol.)

Praktikum z trestného práva hmotného (Jozef Záhora a kol.)

Jozef Záhora, , Wolters Kluwer (2014)
Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané...

Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case study)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,85€

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,38€

Trestné právo procesné II (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora)

Trestné právo procesné II (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe...

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,30€

Repetitórium trestného práva (Jaroslav Ivor, Jozef Záhora)

Repetitórium trestného práva (Jaroslav Ivor, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2016)
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných...

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,30€