🍌 Februárová knižná akcia

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky


🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
27,73€
Zľava 5%
26,34€

Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä tá časť, ktorá je súčasťou aplikačnej praxe, má na základe oboznámenia sa s jej obsahom šancu posunúť riešenie problémov spojených s využívaním odpočúvania v trestnom konaní o významný diel dopredu. Obsah monografie však vytvára priestor aj pre obohatenie teoretických vedomostí o skúmanom probléme u všetkých tých, ktorí sa ním zaoberajú v akademickej či legislatívnej rovine.
Prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD., Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Predložená monografia sa venuje odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky, či už v rámci trestného konania, alebo aj v zmysle zákona o ochrane pred odpočúvaním pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti. Je zameraná na teoretickú a aplikačnú problematiku získavania informácií prostredníctvom inštitútu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. Monografia ponúka ucelený prehľad skúmanej problematiky odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky z hľadiska vnútroštátnej úpravy použitia v rámci trestného konania. Zároveň spracúva predmet skúmania vo svetle medzinárodných dokumentov a súvisiacej relevantnej judikatúry ESĽP, SD EÚ a vnútroštátnych súdov. V závere predstavuje systém odporúčaní.
Prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave .

Rok vydania: 2020 ISBN: 9788075024381 Rozmer: 148×208 mm Počet strán: 422 Väzba: pevná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách