🎬Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka

Ivan Šimovček

Našli sme 8 titulov

Trestné právo procesné

Publikácia je 3. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,44€
22,73€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,20€
22,99€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Jozef Záhora, Ivan Šimovček, Wolters Kluwer (2016)
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme...

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,90€
15,11€

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumen Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,30€
24,04€

Trestný poriadok. Komentár

Trestný poriadok. Komentár

Komentár k Trestnému poriadku predstavuje podrobné, dvojzväzkové dielo popredných odborníkov pôsobiacich nielen na poli právnej teórie, ale aj praxe v oblasti trestného práva. Na jeho príprave sa podieľal široký, 32 členný autorský... Zobraziť viac

🍎 Pripravujeme, vychádza 15. 12. 2021
189,00€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Ivan Šimovček, Aleš Čeněk (2016)
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú...

Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,03€

Kriminalistika

Kriminalistika je v súčasnosti etablovaným vedným odborom s bohatým teoretickým rozpracovaním a širokým spektrom využívania v súdnej, policajnej a bezpečnostnej oblasti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,45€
19,79€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Publikácia je učebnicou trestného práva procesného. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného a trestného konania, pričom veľká pozornosť je venovaná zásadám trestného konania, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,79€