Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Ivan Šimovček

Našli sme 11 titulov

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Učebnicu Trestné právo procesné, 4. prepracované a doplnené vydanie, napísal autorský kolektív zložený z pracovníkov Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Katedry trestného práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,74€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,60€
21,30€

Trestný poriadok. Komentár

Komentár k Trestnému poriadku predstavuje podrobné, dvojzväzkové dielo popredných odborníkov pôsobiacich nielen na poli právnej teórie, ale aj praxe v oblasti trestného práva. Na jeho príprave sa podieľal široký, 32 členný autorský... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
189,00€
170,10€

Trestný poriadok

Trestný poriadok

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví.Zatiaľ čo v minulosti bolo trestné právo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
179,00€

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumen Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,90€
11,50€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Ivan Šimovček, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2016)
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme...

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,10€
21,30€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Ivan Šimovček, Aleš Čeněk (2016)
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú...

Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,52€

Kriminalistika

Kriminalistika

Kriminalistika je v súčasnosti etablovaným vedným odborom s bohatým teoretickým rozpracovaním a širokým spektrom využívania v súdnej, policajnej a bezpečnostnej oblasti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,91€

Teória kriminalistiky

Teória kriminalistiky

V publikácii sa rozoberajú vybrané teoreticko-metodologické otázky kriminalistickej vedy, najmä vymedzenie jej pojmu, predmetu a systému, miesto kriminalistiky v systéme vied, psychologická, sociálna a pedagogická dimenzia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Publikácia je 3. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,44€

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné

Publikácia je učebnicou trestného práva procesného. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného a trestného konania, pričom veľká pozornosť je venovaná zásadám trestného konania, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,79€