Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Eduard Burda

Našli sme 5 titulov

Trestný poriadok. Komentár

Komentár k Trestnému poriadku predstavuje podrobné, dvojzväzkové dielo popredných odborníkov pôsobiacich nielen na poli právnej teórie, ale aj praxe v oblasti trestného práva. Na jeho príprave sa podieľal široký, 32 členný autorský... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
189,00€
160,69€

Trestné činy proti životu a zdraviu

Eduard Burda, Heuréka (2006)
v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona

Publikácia je zameraná na komplexné porovnanie trestných činov proti životu a zdraviu v starom a v rekodifikovanom Trestnom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,68€
7,70€

Trestný zákon - I. diel

Trestný zákon - I. diel

Eduard Burda, , C. H. Beck (2010)
Všeobecná časť - Komentár

Komentár predstavuje v súčasnej slovenskej trestno-právnej literatúre snahu o čo najkomplexnejší výklad jednotlivých ustanovení Trestného zákona vo vzájomných súvislostiach... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
89,00€

Trestný zákon - II. diel

Trestný zákon - II. diel

Eduard Burda, , C. H. Beck (2011)
Osobitná časť - Komentár

Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár - II. diel priamo nadväzuje na dielo Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár - I.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
99,00€

Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu

Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu

Eduard Burda, C. H. Beck (2012)
Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu je vedeckou monografiou, ktorej cieľom je osloviť široké...

Monografia ponúka aj kritický rozbor súčasnej právnej úpravy a následne návrhy de lege ferenda na jej zlepšenie (formulované do konkrétneho legislatívneho znenia). Neopomína pritom skúmanie kriminologických aspektov jednotlivých okolností vylučujúcich... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
62,21€