Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

C. H. Beck

Našli sme 1272 titulov

Obchodné právo I.

Mojmír Mamojka, C. H. Beck (2021)
Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva

Autorský kolektív odborníkov na obchodné právo vytvoril komplexne spracované odborné dielo, ktoré využijú nielen študenti práva, ale aj široká odborná verejnosť so záujmom o oblasť práva obchodných spoločností a družstva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
55,00€
50,00€

Nová idea soukromého pracovního práva

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,75€
22,28€

Občianske súdne konanie

Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2010)
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné...

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,00€
36,90€

Praktikum z trestního práva hmotného.

Pravoslav Polák, C. H. Beck (2010)
Zvláštní část podle nového Trestního zákoníku

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,10€
18,94€

Zákon o mezinárodním právu soukromém

, C. H. Beck (2014)
- Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy. - Publikace klade důraz na podrobnou analýzu...

Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy. Publikace klade důraz na podrobnou analýzu práva Evropské unie, v jehož... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
62,55€
59,42€

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

, C. H. Beck (2012)
- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni...

Zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu. - Komentář je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
43,45€
39,11€

Zastúpenie v súkromnom práve

Zastúpenie v súkromnom práve

, C. H. Beck (2012)
Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických...

Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck (2012)
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v...

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
62,10€

Trestní zákoník I + II (Obecná část)

, C. H. Beck (2012)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
204,06€
183,65€

Základy kriminologie a trestní politiky

Josef Kuchta, Helena Válková, C. H. Beck (2012)
Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu závažných forem kriminality v celosvětovém i...

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
54,45€
49,01€

Prognostické metody a jejich aplikace

, C. H. Beck (2012)
Prognózy ( sociální, demografické, technologické, ekonomické ad. ) jsou významným nástrojem kvalifikovaného strategického...

Prognózy (sociální, demografické, technologické, ekonomické ad.) jsou významným nástrojem kvalifikovaného strategického řízení nejen na úrovni společnosti jako celku, ale také na úrovni podnikatelských subjektů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,30€
20,75€

Zákon o daních z příjmů

, C. H. Beck (2012)
Komentář předního daňového odborníka nabízí výklad aktuálního znění zákona účinného od 1. dubna 2012 a ve výkladu jsou...

Komentář předního daňového odborníka nabízí výklad aktuálního znění zákona účinného od 1. dubna 2012 a ve výkladu jsou zmíněny i změny zákona účinné od 1. ledna 2013... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,46€
4,24€

Trestní odpovědnost právnických osob

Pavol Šámal, , C. H. Beck (2012)
komentář

- 1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti -... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
77,55€
69,80€

Obchodní korporace. Obecná část

, C. H. Beck (2016)
Aktualizované vydání knihy Zákon o daních z příjmů, jež vyšla v Nakladatelství C. H. Beck v roce 2012. Jedná se o rozsáhlý...

Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014. Je založena na obdobných principech, kterými jsou jednoduchost a jasnost výkladu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,15€
14,89€

Základy ekonomie

Robert Holman, C. H. Beck (2015)
Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších...

Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na českou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,45€
26,61€

Zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Jan Štandera, C. H. Beck (2007)
Zákon o provozu na pozem.TZK62 - Beckovy texty zákonů s komentářem - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá -

Publikace přináší výklad ke komplexní právní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Komentář k jednotlivým ustanovením tohoto zákona vychází z dosavadních poznatků o aplikaci této poměrně nové zákonné právní úpravy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
39,60€
32,47€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR 84

Ústavní soud ČR, C. H. Beck (2018)
Svazek 84

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
43,07€
38,76€

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,95€
14,36€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR 83

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jso Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
59,07€
53,16€

Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky

Jakým způsobem je možné zachytit cyklické výkyvy ekonomiky z pohledu jejího výkonu, inflace, dopadů na trh práce a finančních trhů? Jak se rozhodnutí vlády a České národní banky odráží na vývoji české ekonomiky? Jak moc... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
37,95€
34,16€