⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

C. H. Beck

Našli sme 1114 titulov

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR

Lucie Mikulíková, C. H. Beck (2020)
Teorie a praxe

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 21. 7. 2020
37,13€
31,56€

Zákoník práce. Komentář

Zákoník práce. Komentář

Miroslav Bělina, Drápal, C. H. Beck (2012)
Podrobný komentář k zákoníku práce od renomovaného kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Miroslava Běliny, předního...

Podrobný komentář k zákoníku práce od renomovaného kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Miroslava Běliny, předního odborníka na pracovní právo. - První skutečně vyčerpávající komentář zákoníku práce po jeho velké novele účinné od 1. 1. 2012... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
97,11€

Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013

Molek, Stráská, C. H. Beck (2015)
Cílem knihy je zmapovat správní judikaturu publikovanou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za prvních deset let...

Cílem knihy je zmapovat správní judikaturu publikovanou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za prvních deset let jeho existence. Témata jsou rozdělena do tří úrovní kapitol, podkapitol a oddílů. Smyslem předkládané publikace není být úplnou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
46,53€
45,05€

Náklady řízení (Karel Svoboda; Miroslav Hromada; Jiří Levý; David Vláčil; Šárka

Hromada, Levý, Vláčil, Tlašková, Pirk, Svoboda, C. H. Beck (2017)
Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem,...

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,05€
20,95€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR 77

C. H. Beck (2017)
Ústavní soud ČR Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro...

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
60,75€
57,71€

Patentový zákon

Chloupek, Hartvichová, , C. H. Beck (2017)
Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou...

Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví. Nedostatek judikatury českých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
49,05€
46,60€

Veřejnoprávní smlouvy koordinační (Vojtěch Příkopa)

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR 83

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jso Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
50,48€
46,95€

Společné jmění manželů

Jindřich Psutka, C. H. Beck (2015)
Publikace pojednává o společném jmění manželů po přijetí nového občanského zákoníku. Jakkoliv je tento institut stále pevně...

Publikace pojednává o společném jmění manželů po přijetí nového občanského zákoníku. Jakkoliv je tento institut stále pevně usazen na čelním místě úpravy manželského majetkového práva, i on prodělal v souvislosti s rekodifikací soukromého práva řadu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Veřejné finance Sbírka řešených příkladů a případových studií [CZ]

Pavlína Hejduková, C. H. Beck (2015)
Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně...

Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně jako doplněk k jiným knižním titulům, které se zabývají problematikou veřejných financí, daněmi, odvody pojistného a sociálními... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Soudní řád správní - komentář [CZ]

Jemelka, , C. H. Beck (2013)
Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona...

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
74,73€
72,35€

Trestní právo procesní [CZ]

Pavel Šámal, Jan Musil, Josef Kuchta, C. H. Beck (2013)
Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu....

Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Čtvrté vydání: * Zohledňuje změny týkající se vazeb - zejména nové úpravy vazebního zasedání * Pojednává o sjednávání dohody o vině... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
74,73€
72,35€

Cestovní právo [CZ]

Havlíčková, Králová, C. H. Beck (2015)
Cestovní právo je dosud nejrozsáhlejší právní publikací věnovanou právu souvisejícímu s cestovním ruchem v České republice....

Cestovní právo je dosud nejrozsáhlejší právní publikací věnovanou právu souvisejícímu s cestovním ruchem v České republice. Je určena podnikatelům na trhu cestovního ruchu, jejich právníkům a všem, kteří se nespokojí jen s obecným ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
34,53€

Zákon o daních z příjmů [CZ]

, C. H. Beck (2016)
Aktualizované vydání knihy Zákon o daních z příjmů, jež vyšla v Nakladatelství C. H. Beck v roce 2012. Jedná se o rozsáhlý...

Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014. Je založena na obdobných principech, kterými jsou jednoduchost a jasnost výkladu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,51€
14,42€

Základy správního práva trestního

Pavel Mates, , C. H. Beck (2015)
Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje komplexní přehled jednoho z významných...

Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje komplexní přehled jednoho z významných subsystémů správního práva, tedy správního trestání. Čtenáři se v ní mohou seznámit s vývojem právní úpravy správního trestání na našem.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,85€
24,04€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 65 (bez CD) (Ústavní soud ČR) [CZ]

C. H. Beck (2013)
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i...

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
41,83€
40,49€

Zákon o zvláštních řízeních soudních (Svoboda, Tlášková, Vláčil, Levý, Hromada)

C. H. Beck (2015)
* První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. * Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní...

První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
67,05€
63,70€

Zákoník práce. 2.vyd. - Velké komentáře (Bělina, Drápal a kolektív) [CZ]

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal, , C. H. Beck (2015)
Zákoník práce patří k nejdůležitějším zákonům pro celou naši společnost, neboť upravuje oblast, která se každého z nás...

Zákoník práce patří k nejdůležitějším zákonům pro celou naši společnost, neboť upravuje oblast, která se každého z nás bytostně dotýká. Autoři i nakladatelství jsou si této skutečnosti plně vědomi, a proto nyní společně předkládáme veřejnosti druhé... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
134,55€
127,82€

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci [CZ]

Husták, Smutný, C. H. Beck (2016)
Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a...

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,73€
25,79€

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické pr... (Jana Šustová)

Jana Šustová, C. H. Beck (2016)
Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale...

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,75€