📚 Horúce knižné zľavy

C. H. Beck

Našli sme 1160 titulov

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,75€

Správne právo procesné

Správne právo procesné

Marián Vrabko, C. H. Beck (2019)
Všeobecná časť

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,00€

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Právní úprava zadávání veřejných zakázek patří k těm komplikovanějším právním oblastem, není proto divu, že také regulace změn závazků ze smluv na veřejné zakázky mnohdy způsobuje aplikační problémy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,05€

Zákon o právu na digitální služby

Komentář přináší ucelený výklad k předpisu, který do českého právního prostředí přináší skokový posun v digitalizaci úkonů (služeb), které státní správa provádí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
37,13€
35,55€

Insolvenční zákon

, C. H. Beck (2019)

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
121,73€
113,21€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR 89

Ústavní soud ČR, C. H. Beck (2019)
Svazek 89

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
44,27€
41,17€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 91

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 91

C. H. Beck (2020)
vč. CD

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
34,47€

Insolvenční praxe

Jaroslav Schönfeld, C. H. Beck (2020)
Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,33€
17,05€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 63 (bez CD)

, C. H. Beck (2013)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,22€
16,94€

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související

David J. Levy, C. H. Beck (2009)
Komentář

Autoři v předkládané publikaci komentují jak vlastní nový zákon proti „praní špinavých peněz“ a financování terorismu na základě zkušeností a praktických problémů s jeho používáním, tak i související změny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,05€

Stavební zákon

, C. H. Beck (2007)
právní stak ke dni 15.03.2007

Zákon o vyvlastnění, autorizovaní inspektoři, dokumentace staveb, územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace, požadavky na využívání území, územní řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,60€
3,35€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR 84

Ústavní soud ČR, C. H. Beck (2018)
Svazek 84

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
36,80€
34,22€

Zákon o obecní policii

Pavel Vetešník, C. H. Beck (2019)
Komentář, 2. vydání

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
58,05€
55,15€

Sedm smrtelných hříchů podniků

Kniha přináší nevšední pohled na problematiku úpadků, bankrotů a insolvence podniků. Snaží se najít odpověď na otázku: Proč podniky krachují? Je vliv státních zásahů a subvencí větší než vliv výše zdanění? Nebo je podíl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,63€
12,68€

Občanský zákoník II.

Hrušáková, Králíčková, Westphalová, , C. H. Beck (2014)
Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů...

Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů v manželství a rodině nové dimenze. Rodinné právo tak opět zaujalo důstojné místo v českém právním řádu. Tato skutečnost s... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
112,05€
106,45€

Základy správního práva trestního

Pavel Mates, , C. H. Beck (2015)
Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje komplexní přehled jednoho z významných...

Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje komplexní přehled jednoho z významných subsystémů správního práva, tedy správního trestání. Čtenáři se v ní mohou seznámit s vývojem právní úpravy správního trestání na našem.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
25,85€
24,04€

Kontrola spojování soutěžitelů

Publikace je koncipována jako prakticky orientovaný průvodce problematikou kontroly spojování soutěžitelů. Vedle rozboru platné právní úpravy spojování soutěžitelů se věnuje rovněž dalším okruhům práva na ochranu hospodářské soutěže... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,41€
13,40€

Sbírka nálezů a usnesení 42

C. H. Beck (2008)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
42,72€
39,73€

Občanský soudní řád

Publikace přináší úplné a aktuální znění občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, které upravují civilní soudní proces. Všechna ustanovení zákona jsou pak doplněna klíčovou související judikaturou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
59,18€
55,04€

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Eva Barešová, Petr Baudyš, C. H. Beck (2007)
Zákon o zápisech vlast.TZK67 - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 736 str. - ISBN: 978-80-7179-594-0 - Knih

Zákon o zápisech vlast.TZK67 - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 736 str. - ISBN: 978-80-7179-594-0 - Knih Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
38,32€
36,40€