Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

C. H. Beck

Našli sme 1067 titulov

Jak jednat s klientem

Oldřich Solanský, C. H. Beck (2019)
Příručka pro advokáty

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,45€
13,98€

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy

Šestnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si po řadě let vydobyla nejen mezi studenty středních škol, ale i mezi širokou laickou veřejností. V přiměřeném rozsahu a velmi srozumitelnou formou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
29,14€
24,19€

Základy kriminologie a trestní politiky

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů kriminologické poznatky o kriminalitě, jejích tradičních i zcela nových formách, o pachatelích i obětech trestné činnosti a o způsobech... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,83€
38,90€

Civilné mimosporové konanie (Smyčková)

Civilné mimosporové konanie (Smyčková)

Romana Smyčková, , C. H. Beck (2016)
Konania v niektorých statusových veciach Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v...

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
27,73€
25,79€

Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání (Bejček, Šilhán) [CZ]

Bejček, Šilhán, C. H. Beck (2015)
Nové vydání učebnice, navazující na úspěšný, v reedicích vydávaný titul Obchodní závazky, podává komplexnější pedagogické...

Nové vydání učebnice, navazující na úspěšný, v reedicích vydávaný titul Obchodní závazky, podává komplexnější pedagogické pojednání problematiky obchodních smluv a závazkových vztahů týkajících se podnikání a obchodního závodu. Obsah učebnice Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
46,53€
45,05€

Strategie řízení nákupu (Radim Červený; Alena Hanzelková; Miloslav Keřkovský) [C

Radim Červený, Alena Hanzelková, , C. H. Beck (2013)
Význam nákupu pro podnik se v posledních letech zásadně změnil. V minulosti byl nákup považován za podpůrnou funkci, jejímž...

Význam nákupu pro podnik se v posledních letech zásadně změnil. V minulosti byl nákup považován za podpůrnou funkci, jejímž úkolem bylo zajistit ve firmě dostatek materiálu, polotovarů a dílů pro vlastní výrobu. Místo realizace ucelené strategie nákupu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,03€
21,42€

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském záko... [CZ]

Josef Šilhán, C. H. Beck (2015)
Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím...

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
37,13€
34,53€

Láska našich dětí (Marcel Vanek) [CZ]

Marcel Vanek, C. H. Beck (2014)
Láska našich dětí je energie, která dává smysl našemu životu! V této knize se pokusíme nahlédnout do dětské duše, která je...

Láska našich dětí je energie, která dává smysl našemu životu! V této knize se pokusíme nahlédnout do dětské duše, která je trochu jiná než duše... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,56€
13,54€

Správní trestání z hlediska praxe a judikatury [CZ]

Dušan Bohadlo, , C. H. Beck (2013)
Výraznému fenoménu veřejné správy, kterým je její oprávnění projednávat a rozhodovat ve věcech správních deliktů a ukládat...

Výraznému fenoménu veřejné správy, kterým je její oprávnění projednávat a rozhodovat ve věcech správních deliktů a ukládat za ně sankce, se věnuje tato publikace. Absence právní úpravy správního práva trestního je dlouhodobě kritizovaným nedostatkem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,05€
22,50€

Evropské mezinárodní právo soukromé [CZ]

Monika Pauknerová, C. H. Beck (2013)
Již druhé vydání úspěšné publikace přináší především reakci na legislativní vývoj v nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti...

Již druhé vydání úspěšné publikace přináší především reakci na legislativní vývoj v nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti evropského soukromého práva. Druhé vydání: * Podává souhrnný a zároveň podrobný přehled o pramenech evropského mezinárodního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
37,13€
35,95€

Moderní pohled na oceňování pohledávek (Jaroslav Schönfeld) [CZ]

Jaroslav Schönfeld, C. H. Beck (2011)
Podniky v České republice se stále častěji setkávají s problematikou vzniku rizikových pohledávek. Vznik problémových či...

Podniky v České republice se stále častěji setkávají s problematikou vzniku rizikových pohledávek. Vznik problémových či... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,74€
19,11€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Komentár (Milan Ďurica)

Milan Ďurica, C. H. Beck (2012)
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v...

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
69,00€
64,17€

Politické a právní základy evropských integračních seskupení (Martin Janků; Lind

Martin Janků, Linda Janků, C. H. Beck (2010)
Politické a právní základy evr.ses. MU23 - CH BECK - Jazyk: CZ - 256 str. - ISBN: 978-80-7400-323-3 - Kniha

Politické a právní základy evr.ses. MU23 - CH BECK - Jazyk: CZ - 256 str. - ISBN: 978-80-7400-323-3 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,44€
23,66€

Námořní nákladní doprava (Radek Novák)

Radek Novák, Petr Kolář, C. H. Beck (2016)
Námořní nákladní přeprava je nejrozšířenějším, nejvýznamnějším a bezesporu i nejstarším způsobem komerčního přemísťování,...

Námořní nákladní přeprava je nejrozšířenějším, nejvýznamnějším a bezesporu i nejstarším způsobem komerčního přemísťování, který na naší planetě existuje. Ze všech lidských činností má námořní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,55€
25,22€

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Katarína Ševcová)

Katarína Ševcová, C. H. Beck (2017)
Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom...

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,00€
23,75€

Strategický marketing Teorie pro praxi (Alena Hanzelková; Miloslav Keřkovský) [C

Strategický marketing Teorie pro praxi (Alena Hanzelková; Miloslav Keřkovský) [C

Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Dana Odehnalová, Oldřich Vykypěl, C. H. Beck (2009)
Strategický marketing BP84 - C.H.Beck pro praxi - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 170 str. - ISBN: 9

Strategický marketing BP84 - C.H.Beck pro praxi - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 170 str. - ISBN: 9 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,80€

Právní moc civilních soudních rozhodnutí (Bohumil Dvořák) [CZ]

Bohumil Dvořák, C. H. Beck (2008)
Právní moc civ.soud.roz.EPI37 - Edice: Beckova edice právní instituty - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu leskl

Právní moc civ.soud.roz.EPI37 - Edice: Beckova edice právní instituty - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu leskl Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,74€
19,11€

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár (Števček) [CZ]

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár (Števček) [CZ]

Števček, Ficová, C. H. Beck (2015)
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka...

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
79,00€

Základní metody sběru primárních dat v marketingovém vý... (Radek Tahal)

Radek Tahal, C. H. Beck (2015)
Marketingový výzkum je disciplína, která pomáhá poznávat trh i jeho jednotlivé části. Výsledky výzkumu pak slouží jako...

Marketingový výzkum je disciplína, která pomáhá poznávat trh i jeho jednotlivé části. Výsledky výzkumu pak slouží jako východisko při manažerském rozhodování, v akademické oblasti jsou zase důležitým zdrojem poznatků pro odborné studie. Metody... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€