📚 Júnový výpredaj kníh

C. H. Beck SK

Našli sme 74 titulov

Potravinové právo

Publikácia je prvou svojho druhu na knižnom trhu nielen v Slovenskej, ale i v Českej republike. Autorský kolektív skúsených vysokoškolských pedagógov z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníkov zo súdnej a potravinárskej praxe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
35,00€
29,75€

Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
44,10€

Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
62,10€

Teória práva

, C. H. Beck SK (2019)

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
39,00€
35,10€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Marián Vrabko, , C. H. Beck SK (2018)
Všeobecná časť

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€

Správny poriadok

Peter Patásch, , C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
59,00€
53,10€

Zákon o dobrovoľných dražbách

, C. H. Beck SK (2017)
Komentár, 3. vydanie

Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
69,00€
64,50€

Exekučný poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
3. vydanie. Komentár

Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
89,00€
80,10€

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

, C. H. Beck SK (2020)
Komentar

Jedinečný komentár k zákonu č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky od autorského kolektívu odborníkov z aplikačnej praxe a z akademickej sféry, z ktorých sa niektorí v rámci legislatívneho procesu podieľali aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
119,00€
107,10€

Nariadenie o insolvenčnom konaní

Ivan Inkrényi, C. H. Beck SK (2020)
Komentár

Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
89,00€
80,10€

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
69,00€
62,10€

Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania

Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania

Kniha približuje špecifickú prax jednotlivých druhov bankového financovania. Praktická príručka nadväzuje na knihu Banking & Finance — Všeobecná prax. Venuje sa praxi jednotlivých druhov financovania v slovenskom kontexte, ako je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
33,00€

Tlačový zákon

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie komentára k tlačovému zákonu umožňuje získať ucelené vedomosti o právach a povinnostiach vydavateľov periodickej tlače, tlačových agentúr, novinárov, alebo napríklad o práve na informácie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
59,00€
54,00€

Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva

Predkladané dielo má za cieľ previesť čitateľa celou šírkou právnych problémov, ktoré súvisia so súkromným poistným právom tak, ako k ich riešeniu pristupuje rozhodovacia prax slovenských a českých súdov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
49,00€
46,00€

Združenia a sloboda združovania

Publikáciu Združenia a sloboda združovania možno pokojne nazvať prvou monografiou v Slovenskej republike s týmto zameraním, pričom sa vyznačuje prehľadnou a jasnou štruktúrou a pozostáva zo siedmich kapitol. Jej koncové úvahy patria... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
35,00€
33,25€

Občiansky zákonník I. a II. zväzok

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
199,00€
179,10€

Prokuratúra v podmienkach Európskej únie

Prokuratúra v podmienkach Európskej únie

Vedecká monografia reaguje na veľmi aktuálnu tému postavenia a fungovania prokuratúry s dôrazom na postavenie, právomoci a nezávislosť Generálneho prokurátora v rámci štruktúry prokuratúry... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,00€

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve

Predkladaná, prakticky zameraná, monografia v oblasti odporovateľných právnych úkonov je prvá svojho druhu v oblasti konkurzného práva na Slovensku. Zameriava sa na praktické využitie inštitútu odporovateľnosti pri posudzovaní právnych... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,00€

Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní

Peter Rakovský, C. H. Beck SK (2021)
Právne následky

Publikácia predstavuje autorov pohľad na zásadné povinnosti daňových subjektov, podmienky vyvodzovania zodpovednosti, ako aj rôzne druhy súkromnoprávnych a verejnoprávnych následkov s akcentom na zneužitie práva v oblasti daní.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,00€
17,10€

Katastrálny zákon

Marián Fečík, C. H. Beck SK (2021)
Komentár

Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu predstavuje komplexné a jedinečné dielo, ktoré obsahuje podrobný, praktický a ucelený výklad ustanovení komentovaného zákona a pre úplnosť obsahuje ako prílohy aj vyhlášku č. 416/2009 Z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
89,00€
80,10€