❄️Aktuálne knižné zľavy

C. H. Beck SK

Našli sme 47 titulov

Správny súdny poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
159,00€
151,05€

Ústavné právo hmotné

Ústavné právo hmotné

, C. H. Beck SK (2018)

Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
45,00€

Prednášky a texty z civilného procesu

Prednášky a texty z civilného procesu

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič, , C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný...

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
139,00€

Teória práva

, C. H. Beck SK (2019)

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
36,27€

Nariadenie o insolvenčnom konaní

Ivan Inkrényi, C. H. Beck SK (2020)
Komentár

Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
89,00€
82,77€

Občiansky zákonník I. a II. zväzok

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
199,00€
185,07€

Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon o dobrovoľných dražbách

, C. H. Beck SK (2017)
Komentár, 3. vydanie

Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
69,00€

Exekučný poriadok

Exekučný poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
3. vydanie. Komentár

Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
89,00€

Alternatívne tresty

, C. H. Beck SK (2018)

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
25,00€
23,25€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
69,00€

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
69,00€
64,17€

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany

Mikuláš Gürtler, C. H. Beck SK (2018)
Ochrana právnych záujmov a jej postavenie na poistnom trhu

Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,00€

Združenia a sloboda združovania

Publikáciu Združenia a sloboda združovania možno pokojne nazvať prvou monografiou v Slovenskej republike s týmto zameraním, pričom sa vyznačuje prehľadnou a jasnou štruktúrou a pozostáva zo siedmich kapitol. Jej koncové úvahy patria... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
33,25€

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

, C. H. Beck SK (2020)
Komentar

Jedinečný komentár k zákonu č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky od autorského kolektívu odborníkov z aplikačnej praxe a z akademickej sféry, z ktorých sa niektorí v rámci legislatívneho procesu podieľali aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
119,00€

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€

Návratové konanie

Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,00€
16,74€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
89,00€

Inovácie a trendy v M&A

Inovácie a trendy v M&A

Viliam Myšička, C. H. Beck SK (2020)
Praktická príručka

"M&A transakciám sa na Slovensku venuje mnoho právnikov, finančníkov a daňových poradcov, ktorí sa svoje remeslo pri neexistencii odbornej literatúry v tejto oblasti zväčša učili ‚za pochodu‘ od skúsenejších kolegov. Veľmi sa teším... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
25,00€

Autorský zákon. Komentár

Autorský zákon. Komentár

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
89,00€