Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

C. H. Beck SK

Našli sme 33 titulov

Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
69,00€
58,65€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
89,00€

Civilný sporový poriadok. Komentár (Števček)

Civilný sporový poriadok. Komentár (Števček)

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič, , C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný...

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
139,00€

Právnický diskurz a právna argumentácia

Právnický diskurz a právna argumentácia

Peter Franko, C. H. Beck SK (2018)
Analýza na základe teórie Roberta Alexyho

Predložená publikácia reaguje na absenciu vedeckého spracovania témy týkajúcej sa kritérií právnickej diskusie a argumentácie v nej v podmienkach Slovenskej republiky a čiastočne aj Českej republiky. Znenie asi najzákladnejších otázok, ktoré formujú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,00€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Marián Vrabko, , C. H. Beck SK (2018)
Všeobecná časť

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€

Exekučný poriadok

Exekučný poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
3. vydanie. Komentár

Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
89,00€

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,00€

Alternatívne tresty

, C. H. Beck SK (2018)

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,00€
23,25€

Zmluvné záväzky v autorskom práve

Zmluvné záväzky v autorskom práve

Prijatie nového Autorského zákona sa v nemalej miere dotklo aj zmluvných záväzkov v autorskom práve. Pretože ucelené spracovanie tejto témy v odbornej literatúre už dlhšie absentovalo, autorka publikácie sa venuje tejto problematike s poukázaním na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,00€

Prednášky a texty z civilného procesu

Prednášky a texty z civilného procesu

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€

Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie

Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Len jeho aplikácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,00€
42,75€

Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov

Kolektív renomovaných autorov predkladá podrobnú analýzu aktuálnej, značne rozkolísanej a nedostatočne prehľadnej právnej úpravy štátnych podnikov. Publikácia taktiež poukazuje na prekrývanie alebo naopak absenciu určitých právnych inštitútov.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
55,00€
51,15€

Maloletí - výživné a neodkladné opatrenia súdu (Vladimíra Slobodová)

Vladimíra Slobodová, C. H. Beck SK (2018)
výživné a neodkladné opatrenia súdu

Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€
21,85€

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
69,00€

M&A na Slovensku

M&A na Slovensku

Juraj Gyárfáš, C. H. Beck SK (2019)
Právnický a daňový sprievodca

Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€

Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie (Mária Patakyová)

Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie (Mária Patakyová)

Mária Patakyová, , C. H. Beck SK (2016)
Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti...

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
129,00€

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
69,00€
64,17€

Ústavné právo procesné (Ján Drgonec)

Ústavné právo procesné (Ján Drgonec)

Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,00€

Správny súdny poriadok (Kolektív autorov)

Správny súdny poriadok (Kolektív autorov)

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
159,00€

Civilný mimosporový poriadok - Veľký komentár [SK]

Civilný mimosporový poriadok - Veľký komentár [SK]

, C. H. Beck SK (2017)
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší...

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
119,00€