Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Wolters Kluwer

Našli sme 1153 titulov

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,50€
12,83€

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič, Wolters Kluwer (2019)
(pre potreby právnického štúdia)

Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce. Výklad vychádza z predpokladu, že myšlienkové postupy a ani výskum, ktoré využíva a realizuje študent píšuci záverečnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,00€
14,25€

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

Obľúbená praktická príručka pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,88€

Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla

Dita Fuchsová, Daniela Kovářová, Wolters Kluwer (2019)
Jak (ne)dělat advokacii

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Cyklus čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,35€
8,89€

Fakty a mýty o spoločnosti 5.0

Rýchly technologický rozvoj, pretlak informácií rôzneho druhu, masové využívanie sociálnych sietí zásadne menia život jednotlivca, ako aj ľudskej spoločnosti. Ovplyvnia kvalitu života človeka a zmeny spoločnosti len v pozitívnom svetle alebo so sebou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,60€
16,72€

Praktický projektový manažment

Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť alternatívny pohľad a uzískať potrebné znalosti z riadenia projektov prehľadným, praktickým a inšpiratívnym spôsobom. Učebnica predstavuje výukový materiál pre každého, kto sa zaujíma o projektový manažment... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,20€
22,99€

Zaměstnanecké benefity a daně

Ivan Macháček, Wolters Kluwer (2019)
5. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,74€
18,75€

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček, Wolters Kluwer (2019)
Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€
17,81€

Trestní právo procesní

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna, Wolters Kluwer (2019)
7., aktualizované vydání

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
51,70€
49,10€

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,67€
31,04€

Odklony v trestním řízení

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,68€
19,65€

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i speci?cká témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary), pravidla nízké... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,51€
21,38€

Zákon o verejnom ochrancovi práv

Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom času myšlienka rozptýlila aj do ostatných krajín, a dnes dokonca... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,50€
12,56€

Nejčastější chyby a omyly účetních

Lenka Dvořáková, Wolters Kluwer (2019)
2. vydání

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,63€
16,40€

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Jana Kmeťová, Wolters Kluwer (2019)
Z materskej školy do základnej školy

Publikácia „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie“ s podtitulom „Z materskej školy do základnej školy“ objasňuje legislatívny rámec problematiky povinnej školskej dochádzky. Autorka PaedDr. Jana Kmeťová sa zamerala na kontinuitu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
8,46€

Investigatívna psychológia

Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky investigatívnej (vyšetrovacej) psychológie a trestného práva hmotného a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,90€
30,31€

E-shop od nápadu po úspech

Martin Krupa, Wolters Kluwer (2018)
Kompletný sprievodca

Nakupovanie prostredníctvom internetu je dlhodobo na vzostupe a možno predpokladať, že počet kupujúcich, ako aj predávajúcich bude naďalej rásť. Do dnešného dňa sa však na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by sa venovala špeciálne e-shopom.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,81€

Smart regióny v Slovenskej republike

Smart regióny v Slovenskej republike

Postupná premena miest a regiónov na "smart regióny", ako aj efektívne využívanie "smart" riešení zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov je v súčasnosti moderným trendom vo vyspelých krajinách. Môže však implementácia koncepcie "rozumných" miest... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,20€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,80€
14,00€

Praktikum z rímskeho práva (Veronika Kleňová) [SK]

Veronika Kleňová, Wolters Kluwer (2017)
Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu...

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,00€
11,40€