🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Wolters Kluwer

Našli sme 1379 titulov

Informatika pre stredné odborné školy (Ladislav Pasiar)

Ladislav Pasiar, Wolters Kluwer (2016)
Po dlhom čase prichádza na slovenský knižný trh učebnica informatiky zohľadňujúca požiadavky všeobecného vzdelávania na...

Po dlhom čase prichádza na slovenský knižný trh učebnica informatiky zohľadňujúca požiadavky všeobecného vzdelávania na stredných odborných školách. Učebnica obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,90€
11,31€

Zákon o priestupkoch

Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
56,80€
53,96€

Didaktika

Ivan Turek, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady;...

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,90€
25,56€

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie

Jaroslava Lukačovičová, Wolters Kluwer (2016)
Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní...

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,41€

E-shop od nápadu po úspech

E-shop od nápadu po úspech

Martin Krupa, Wolters Kluwer (2018)
Kompletný sprievodca

Nakupovanie prostredníctvom internetu je dlhodobo na vzostupe a možno predpokladať, že počet kupujúcich, ako aj predávajúcich bude naďalej rásť. Do dnešného dňa sa však na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by sa venovala špeciálne e-shopom.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Tatiana Valentová, Jana Žulová, Marek Švec, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,50€
13,78€

Výkon advokátní praxe

Výkon advokátní praxe

Tato monografie se zaměřuje na výkon advokátní praxe s důrazem na práva a povinnosti advokátů i jejich klientů. Kniha analyzuje současnou právní úpravu advokátního práva a zároveň pojednává o vývojových tendencích výkonu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,03€

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii ponúka aj návrhy de lege ferenda a hlbšie analyzuje jednotlivé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,30€

Ekonómia

Ján Lisý, , Wolters Kluwer (2016)
Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických...

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
28,50€

Zákon o mediácii - komentár

Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov....

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,88€
5,59€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
43,90€
41,71€

Správny súdny poriadok

Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová, Wolters Kluwer (2016)
Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny...

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
45,00€
42,75€

Sborník č. 4 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v datab

Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
8,79€
8,17€

Sborník 2 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná

Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v databázi ASPI z pohledu Judikatura Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,96€
12,98€

Zákon o ochraně ovzduší

Pavla Bejčková, Wolters Kluwer (2018)
Komentář

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
30,55€
28,41€

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,85€
24,04€

Insolvenční právo

Insolvenční právo

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
41,36€

Beyond Compliance

Beyond Compliance

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek, Wolters Kluwer (2018)
Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,27€

Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka

Lenka Šulová, , Wolters Kluwer (2014)
Publikace "Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka" se snaží komplexně uchopit téma nástupu do školy a s tím...

Publikace „Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka“ se snaží komplexně uchopit téma nástupu do školy a s tím spojených školních povinností (domácí příprava na školu), a to s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,47€
14,70€

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění (Nataša Randlová) [CZ]

Nataša Randlová, Wolters Kluwer (2016)
Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně...

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,21€
10,65€