❄️Veľké knižné upratovanie!

Marian Gúčik

Našli sme 11 titulov

Manažment prevádzky pohostinského zariadenia

Peter Patúš, Marian Gúčik, Jaroslava Marušková, Dali-BB (2011)
Snahou autorov je priblížiť problematiku činností pohostinského zariadenia komplexnejšie od zásobovania cez skladovanie,...

Snahou autorov je priblížiť problematiku činností pohostinského zariadenia komplexnejšie od zásobovania cez skladovanie, výrobu a odbytu, pričom zdôrazňujú aj hygienické podmienky ich činnosti. Dôraz sa kladie aj na ekonomickú stránku prevádzky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

Cestovný ruch

Marian Gúčik, Dali-BB (2010)
Úvod do štúdia

Publikácia skúma cestovný ruch predovšetkým ako ekonomický fenomén. Je výsledkom systematickej práce autora, ktorý sa opiera... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Marketing podnikov cestovného ruchu

Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
14,16€

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného...

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,60€
12,92€

Manažment cieľového miesta cestovného ruchu

Text reprezentuje najnovšie poznatky o danej problematike a obohacuje ho o prípadové štúdie, ktoré je možné využiť vo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
20,00€
19,49€

Cestovný ruch - Hotelierstvo - Pohostinstvo

Marian Gúčik, , Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2006)
Slovník obsahuje 1000 najpoužívanejších pojmov z oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky, hotelového a...

Slovník obsahuje 1000 najpoužívanejších pojmov z oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky, hotelového a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,97€
8,34€

Cestovný ruch

Marian Gúčik, Dali-BB (2011)
Politika a ekonómia

Cieľom publikácie je, v nadväznosti na úvod do štúdia, prezentovať politiku cestovného ruchu a ekonómiu cestovného ruchu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,89€
15,71€

Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti

Cieľom tejto publikácie je v jej piatich častiach sprostredkovať pohľad na problematiku cestovného ruchu, a to z hľadiska jeho skúmania vo svete a v SR v historickom kontexte. Vďaka interdisciplninárnemu poňatiu problematiky má čitateľ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,90€
17,00€

Manažment cestovného ruchu

Manažment cestovného ruchu

Cieľom publikácie je sprostredkovať poznatky súčasného manažmentu v krajinách s rozvinutým cestovným ruchom a tvorivo ich aplikovať v konkrétnych podmienkach slovenskej reality v cestovnom ruchu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,89€

Marketing cestovného ruchu

Kniha je určená predovšetkým univerzitným študentom študijných programov cestovného ruchu. Poučenie a inšpiráciu pre svoju... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,09€
17,90€

Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu

Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu

Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová, Wolters Kluwer (2016)
Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania...

Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€