Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Knihy autora Marian Gúčik

Našli sme 17 titulov

Manažment prevádzky pohostinského zariadenia

Jaroslava Marušková, Marian Gúčik, Peter Patúš, Dali-BB (2011)
Snahou autorov je priblížiť problematiku činností pohostinského zariadenia komplexnejšie od zásobovania cez skladovanie,...

Snahou autorov je priblížiť problematiku činností pohostinského zariadenia komplexnejšie od zásobovania cez skladovanie, výrobu a odbytu, pričom zdôrazňujú aj hygienické podmienky ich činnosti. Dôraz sa kladie aj na ekonomickú stránku prevádzky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
15,90€

Cestovný ruch

Cestovný ruch

Učebnica pomáha pri osvojovaní odborných termínov, ale najmä pomáha získať schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,25€

Výkonnosť sektora cestovného ruchu a problémy jeho merania

Vedeckým cieľom je preskúmať možnosti merania výkonnosti sektora cestovného ruchu na Slovensku a navrhnúť možnosti presnejšieho merania výkonnosti cestovného ruchu na základe satelitného účtu v medzinárodnom prostredí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,00€
14,94€

Manažment cieľového miesta cestovného ruchu

Text reprezentuje najnovšie poznatky o danej problematike a obohacuje ho o prípadové štúdie, ktoré je možné využiť vo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
19,49€

Manažment cestovného ruchu

Cieľom publikácie je sprostredkovať poznatky súčasného manažmentu v krajinách s rozvinutým cestovným ruchom a tvorivo ich aplikovať v konkrétnych podmienkach slovenskej reality v cestovnom ruchu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
16,60€

Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu

Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová, Wolters Kluwer (2016)
Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania...

Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,30€
11,00€

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Ľubica Šebová, Marian Gúčik, Tibor Bajaník, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného...

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€
12,30€

Marketing podnikov cestovného ruchu

Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,40€
14,76€

Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti

Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti

Cieľom tejto publikácie je v jej piatich častiach sprostredkovať pohľad na problematiku cestovného ruchu, a to z hľadiska jeho skúmania vo svete a v SR v historickom kontexte. Vďaka interdisciplninárnemu poňatiu problematiky má čitateľ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,70€

Cestovný ruch - Hotelierstvo - Pohostinstvo

Marian Gúčik, , Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2006)
Slovník obsahuje 1000 najpoužívanejších pojmov z oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky, hotelového a...

Slovník obsahuje 1000 najpoužívanejších pojmov z oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky, hotelového a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,97€
7,45€

Cestovný ruch

Marian Gúčik, Dali-BB (2010)
Úvod do štúdia

Publikácia skúma cestovný ruch predovšetkým ako ekonomický fenomén. Je výsledkom systematickej práce autora, ktorý sa opiera... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
16,60€

Cestovný ruch - Hotelierstvo - Pohostinstvo - prečítaná (bazár kníh)

Marian Gúčik, , Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2006)
Slovník obsahuje 1000 najpoužívanejších pojmov z oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky, hotelového a...

Autori sa zamerali na najfrekventovanejšie pojmy vo vzdelávacej praxi. Slovník sprostredkúva vyše 1000 hesiel, ktorých štruktúra a hĺbka výkladu je daná významom v jednotlivých disciplínach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,97€
7,18€

Marketing podnikov cestovného ruchu - prečítaná (bazár kníh)

Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na uplatňovanie marketingu v podnikovom riadení. Cieľom predkladanej publikácie je prispieť k rozvoju marketingového riadenia podnikov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€
13,12€

Manažment cestovného ruchu

Manažment cestovného ruchu

Cieľom publikácie je sprostredkovať poznatky súčasného manažmentu v krajinách s rozvinutým cestovným ruchom a tvorivo ich aplikovať v konkrétnych podmienkach slovenskej reality v cestovnom ruchu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,89€

Geografia cestovného ruchu

Geografia cestovného ruchu

Učebný text sa zaoberá geografiou cestovného ruchu Slovenska v dvoch častiach. Prvá časť je úvodom do štúdia geografie cestovného ruchu a predstavuje geografiu cestovného ruchu, teritoriálne jednotky cestovného ruchu, predmet a úlohy geografie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,19€

Marketing cestovného ruchu

Marketing cestovného ruchu

Kniha je určená predovšetkým univerzitným študentom študijných programov cestovného ruchu. Poučenie a inšpiráciu pre svoju... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,09€

Cestovný ruch

Cestovný ruch

Marian Gúčik, Dali-BB (2011)
Politika a ekonómia

Cieľom publikácie je, v nadväznosti na úvod do štúdia, prezentovať politiku cestovného ruchu a ekonómiu cestovného ruchu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,89€