Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Anna Šlosárová

Našli sme 27 titulov

Maturujem z účtovníctva (Rudolf Šlosár; Anna Šlosárová) [SK]

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne...

Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,58€
10,77€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

14., doplnené a prepracované vydanie. V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,60€
12,65€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
15,10€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

16., doplnené a prepracované vydanie. Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,37€
7,78€

Účtovníctvo  (Anna Šlosárová) [SK]

Účtovníctvo (Anna Šlosárová) [SK]

Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (2016)
Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj...

Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Účtovníctvo B - cvičebnica, 2010 (A. Šlosárová, Z. Juhászová, M. Šulovská)

Účtovníctvo B - cvičebnica, 2010 (A. Šlosárová, Z. Juhászová, M. Šulovská)

Anna Šlosárová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu A. Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B – učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená...

Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu A. Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B – učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Publikácia sa zaoberá účtovníctvom podnikateľskej účtovnej jednotky pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Obsahuje teoretickú časť i riešenia konkrétnych účtovných prípadov a v závere súvislý komplexný príklad, na ktorom si čitateľ môže overiť,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,95€

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva (Beáta Bednárová, Anna Šlosá)

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva (Beáta Bednárová, Anna Šlosá)

Beáta Bednárová, Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (2015)
Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice...

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a amerických všeobecne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (2014)
Dvanáste prepracované vydanieUčebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i...

Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Mimoriadne účtovné závierky (Anna Šlosárová – Renáta Silná)

Mimoriadne účtovné závierky (Anna Šlosárová – Renáta Silná)

Renáta Silná, Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície...

V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,43€

Účtovníctvo pre 2.roč.OA-prac.zošit, (Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová)

Účtovníctvo pre 2.roč.OA-prac.zošit, (Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová)

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Druhé vydanie učebnice je v porovnaní s predchádzajúcim vydaním podstatne prepracované a aktualizované. Je uceleným spracovaním problematiky finančného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré rešpektuje platnú národnú právnu úpravu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,56€

Účtovníctvo -  praktikum (Anna Šlosarová a kolektív)

Účtovníctvo - praktikum (Anna Šlosarová a kolektív)

Anna Šlosárová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Praktikum obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo (Bratislava : Iura Edition, 2011)....

Praktikum obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo (Bratislava : Iura Edition, 2011).... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Účtovníctvo pre 2.roč.OA-učebnica, (Rudolf Šlosár,  Anna Šlosárová)

Účtovníctvo pre 2.roč.OA-učebnica, (Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová)

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Desiate, prepracované a doplnené vydanie Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto...

Desiate, prepracované a doplnené vydanie Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Maturujem z účtovníctva (Rudolf Šlosár; Anna Šlosárová) [SK]

Maturujem z účtovníctva (Rudolf Šlosár; Anna Šlosárová) [SK]

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2005)
Maturujem z účtovníctva SK - Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 186 str. -

V učebnej pomôcke nájdete stručne spracované najdôležitejšie tematické celky z predmetu účtovníctvo na stredných školách. V publikácii nájdete aktuálne zmeny platné od 1. januára 2005. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,58€

Účtovníctvo B – učebný text, 2009 (Anna Šlosárová a kol.)

Účtovníctvo B – učebný text, 2009 (Anna Šlosárová a kol.)

Anna Šlosárová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Učebné texty predstavujú základnú študijnú literatúru na predmet Účtovníctvo B na Ekonomickej univerzite v Bratislave....

Učebné texty predstavujú základnú študijnú literatúru na predmet Účtovníctvo B na Ekonomickej univerzite v Bratislave.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Prehľad peňažných tokov - Statement of Cash Flows (Anna Šlosárová)

Prehľad peňažných tokov - Statement of Cash Flows (Anna Šlosárová)

Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s...

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,73€

Výkladový slovník ekonomických pojmov

Výkladový slovník ekonomických pojmov

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Štefan Majtán, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2002)
Prepracované a doplnené vydanie obsahuje vyše 600 hesiel. Okrem slovenskej verzii sa uvádza heslo v piatich svetových...

Prepracované a doplnené vydanie obsahuje vyše 600 hesiel. Okrem slovenskej verzii sa uvádza heslo v piatich svetových... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,97€

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (Anna Šlosárová a kolektív)

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (Anna Šlosárová a kolektív)

Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (2016)
Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické...

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (2015)
Štrnáste prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€