Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Anna Šlosárová

Našli sme 28 titulov

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,50€
15,75€

Analýza účtovnej závierky

Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,80€
18,72€

Maturujem z účtovníctva

Maturujem z účtovníctva

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2005)
Maturujem z účtovníctva SK - Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 186 str. -

V učebnej pomôcke nájdete stručne spracované najdôležitejšie tematické celky z predmetu účtovníctvo na stredných školách. V publikácii nájdete aktuálne zmeny platné od 1. januára 2005. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,58€

🍎 Vypredané
4,82€

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Publikácia sa zaoberá účtovníctvom podnikateľskej účtovnej jednotky pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Obsahuje teoretickú časť i riešenia konkrétnych účtovných prípadov a v závere súvislý komplexný príklad, na ktorom si čitateľ môže overiť,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,95€

Výkladový slovník ekonomických pojmov

Výkladový slovník ekonomických pojmov

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Štefan Majtán, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2002)
Prepracované a doplnené vydanie obsahuje vyše 600 hesiel. Okrem slovenskej verzii sa uvádza heslo v piatich svetových...

Prepracované a doplnené vydanie obsahuje vyše 600 hesiel. Okrem slovenskej verzii sa uvádza heslo v piatich svetových... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,97€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Desiate, prepracované a doplnené vydanie Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto...

Desiate, prepracované a doplnené vydanie Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár, Wolters Kluwer (2014)
Dvanáste prepracované vydanieUčebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i...

Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€

Účtovníctvo B - Cvičebnica

Účtovníctvo B - Cvičebnica

Anna Šlosárová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu A. Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B – učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená...

Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu A. Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B – učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

Anna Šlosárová, Beáta Bednárová, Wolters Kluwer (2015)
Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice...

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a amerických všeobecne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,10€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár, Wolters Kluwer (2015)
Štrnáste prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

14., doplnené a prepracované vydanie. V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Účtovníctvo B - Učebný text

Účtovníctvo B - Učebný text

Anna Šlosárová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Učebné texty predstavujú základnú študijnú literatúru na predmet Účtovníctvo B na Ekonomickej univerzite v Bratislave....

Učebné texty predstavujú základnú študijnú literatúru na predmet Účtovníctvo B na Ekonomickej univerzite v Bratislave.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Maturujem z účtovníctva

Maturujem z účtovníctva

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne...

Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,58€

Analýza účtovnej závierky

Analýza účtovnej závierky

Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie...

Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,60€

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov

Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s...

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,73€

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár, Wolters Kluwer (2014)
Trináste prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (2016)
Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické...

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Odložená daň z príjmov v individuálnej účtovnej závierke podnikateľa

Odložená daň z príjmov v individuálnej účtovnej závierke podnikateľa

Anna Šlosárová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Publikácia podáva komplexnú analýzu a výklad problematiky odloženej dane z príjmov v súlade so slovenskou právnou úpravou...

Publikácia podáva komplexnú analýzu a výklad problematiky odloženej dane z príjmov v súlade so slovenskou právnou úpravou účtovníctva podnikateľov účinnou od 1. januára 2010... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,74€

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Anna Šlosárová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Praktikum obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo (Bratislava : Iura Edition, 2011)....

Praktikum obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo (Bratislava : Iura Edition, 2011).... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€