Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ingrid Konečná Veverková

Našli sme 13 titulov

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Aktualizované vydanie publikácie si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,50€
15,65€

Stredná škola - ogranizácia a manažment (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a...

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,80€
10,26€

Materská škola

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2018)
Organizácia a manažment

Druhé, vydanie úspešnej publikácie vychádza z prvého vydania titulu (2014), doplneného a aktualizovaného podľa súčasnej legislatívy. Zriaďovatelia, manažment a zamestnanci materských škôl v nej nájdu všetky potrebné informácie pre vykonávanie bežnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,50€
9,03€

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia...

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,60€
9,86€

Rozpočet obce a vyššieho územného celku (Ingrid Konečná Veverková)

Publikácia „Rozpočet obce a vyššieho územného celku“ predstavuje užitočnú pomôcku pri spracovaní jedného z najdôležitejších... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,80€
10,26€

Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (Ingrid Konečná Veverková) [SK]

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú...

Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,90€
16,65€

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie...

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,50€
8,84€

Rozpočtové pravidlá v praxi

Publikácia „Rozpočtové pravidlá v praxi“ sa venuje téme rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy. Autorka publikácie Ing. Ingrid Konečná Veverková využila pri jej písaní svoje skúsenosti, teoretické a praktické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,41€

Riadenie školy a školského zariadenia

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2019)
3. aktualizované vydanie

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,80€
12,20€

Ekonomické minimum starostu

Ekonomické minimum starostu

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcionárov územnej...

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcinárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy pri ekonomickom a personálnom riadení obce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,90€

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 2. aktual. vyd. (I. Konečná Veverková)

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 2. aktual. vyd. (I. Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 2. aktualizované vydanie Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické...

Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,70€

Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané...

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,80€

Riadenie školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie

Riadenie školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2016)
Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo...

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,40€