Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy vydavateľstva Raabe

Našli sme 914 titulov

Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Věra Gošová, Raabe (2014)
Kalendář Proměny 2013 je originální charitativní projekt s velkým mediálním ohlasemJedinečný fotografický kalendář plný...

Súbor ôsmich pracovných zošitov, ktorý je zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,00€

Diéta pri ochoreniach pečene

Nealkoholová tuková choroba pečene a nárast prevalencie rakoviny pečene majú prudko vzostupný trend. Takmer polovica populácie a v niektorých regiónoch až dve tretiny sú postihnuté nadváhou či obezitou. Nealkoholová tuková choroba pečene súvisiaca s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
25,40€
18,89€

Kuliferdo - Spoluhlásky 1

Kuliferdo - Spoluhlásky 1

, Raabe (2021)
Pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií

Súbor pracovných listov KuliFerdo Spoluhlásky 1 je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Konkrétne sú to... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
5,00€

Kuliferdo – násobilka

Kuliferdo – násobilka

Barbora Kováčová, Mária Tekelová, Michaela Hanáková, Raabe (2019)
pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku

Súbor pracovných listov Kuliferdo – Násobilka je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť násobenie a delenie zábavnou formou. V tom im bude pomáhať cestovateľ Ufík. S ním budú cestovať po všetkých planétach, kde obyvatelia využívajú každodenne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€

Kuliferdo - Grafomotorika

Kuliferdo - Grafomotorika

Věra Gošová, Raabe (2014)
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti...

Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€

Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Edita Šimčíková, Jana Králiková, Jaroslav Kurcina, Karin Macháčová, Raabe (2016)
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri...

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€

Kuliferdo - Jemná motorika a grafomotorika

Kuliferdo - Jemná motorika a grafomotorika

, Raabe (2019)
96 úžasných aktivít / Pracovné listy na rozvoj školskej zrelosti pre deti v materskej škole pre deti od 5 do 7 rokov

Až 96 úžasných aktivít, ktoré rozvíjajú grafomotorické zručnosti škôlkarov pred vstupom do základnej školy. Pre deti od 5 do 7 rokov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€

KuliFerdo - Angličtina

KuliFerdo - Angličtina

Jana Kišová, Libuša Bednáriková, Petra Križanová, Raabe (2020)
Pracovný zošiť pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ s poruchami učenia a pozornosti

Pracovný zošit Kuliferdo – angličtina je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým s poruchami učenia a pozornosti. Vďaka pracovnému zošitu si môžu žiaci precvičovať učivo Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,00€

oTestuj sa z matematiky 6

oTestuj sa z matematiky 6

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€

Aktivity pre školský klub detí I.

Kniha Aktivity pre školský klub detí 1 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
26,40€
22,18€

Aktivity pre školský klub detí II.

Kniha Aktivity pre školský klub detí 2 obsahuje konkrétne námety na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
26,40€
22,18€

Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu

Eva Blaho, Peter Minárik, Raabe (2017)
Kniha známeho gastroenterológa Petra Minárika s receptami a vzorovými jedálničkami výživovej poradkyne Evy Blaho prináša...

Kniha známeho gastroenterológa Petra Minárika s receptami a vzorovými jedálničkami výživovej poradkyne Evy Blaho prináša potrebné odporúčania nielen tým, čo trpia niektorým z ochorení žlčníka a pankreasu, ale aj tým, čo chcú týmto ochoreniam predísť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,40€
19,10€

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry

Katarína Hincová, Mária Nogová, Tatiana Kočišová, Raabe (2019)
Testy pre 9. ročník základnej školy

Každý z testov v pracovnom zošite Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je tematicky vyvážený – obsahuje učivo z jazykovej, slohovej a literárnej zložky. Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€

Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Katarína Hincová, Libuša Bednáriková, Monika Áčová, Raabe (2016)
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú...

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€

Pedagogický asistent v MŠ

Eva Sobinkovičová, Jarmila Belešová, Marek Havrila, Petra Martinovská, Zbyněk Němec, Raabe (2024)
Postavenie, úlohy a financovanie pedagogického asistenta v MŠ

Pozícia pedagogického asistenta v materských školách nemá dlhú tradíciu, a preto na základe nedostatku skúseností s touto pozíciou v prostredí materskej školy stále vzniká množstvo otázok a nejasností, napr. kto môže byť pedagogickým asistentom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
26,40€
21,12€

Testovanie 9 z matematiky

Testovanie 9 z matematiky

, Raabe (2020)
Testy pre 9. ročník základnej školy

Vyskúšajte si Testovanie 9 na nečisto! Pracovný zošit Testovanie 9 pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€

Činnosti so živočíchmi v materskej škole

Michaela Minárechová, Raabe (2015)
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v MŠ voliť také podnety, aby...

Nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v MŠ voliť také podnety, aby deti v čo najväčšej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
9,24€

Magnézium

Daniela Mináriková, Michal Cibulka, Milan Grofik, , Raabe (2024)
Funkcie a homeostáza – Klinická medicína - Farmakoterapia

Jedinečná kniha svojho druhu na slovenskom knižnom trhu sa venuje úlohe magnézia v etiopatogenéze chorobných stavov a možnostiam jeho terapeutického využitia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,40€
21,12€

Hudobná výchova (námety a aktivity)

Ponuka hier, zábavných činností a aktivít pomôže deťom osvojiť si základné poznatky o hudbe, a tak všestranne rozvíjať ich osobnosť. Kvalitná odborná brožúra, vďaka ktorej prostredníctvom zaujímavých námetov deti zažijú veľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
20,40€
17,14€

Kuliferdo - Orientácia

Kuliferdo - Orientácia

Věra Gošová, Raabe (2014)
Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Šiesty zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€