🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Peter Markovič

Našli sme 6 titulov

Finančný manažment

Publikácia je určená všetkým študentom, ktorí sa chcú venovať problematike finančného manažmentu podniku, rozvíjať svoje poznanie v oblasti finančného plánovania, finančného rozhodovania, finančnej analýzy a kontroly.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,00€
11,70€

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa

Kristián Kadlečík, Peter Markovič, Wolters Kluwer (2015)
Monografia sa zaoberá jednou etapou finančného rozhodovania, a to alokáciou kapitálu do pohľadávok, teda prijatím...

Monografia sa zaoberá jednou etapou finančného rozhodovania, a to alokáciou kapitálu do pohľadávok, teda prijatím rozhodnutia o výške limitu obchodného úveru, ktorý zohľadňuje finančno-ekonomickú silu odberateľa a súčasne berie do úvahy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,40€
8,46€

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften

Sebastian Beilecke, Peter Markovič, Wolters Kluwer (2015)
Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei Kapitálové...

Kapitálové investičné spoločnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekonomickom systéme. Monografia opisuje a definuje kapitálové investičné spoločnosti a poukazuje najmä na ich funkcie v ekonomickom systéme, ktoré sú vo výučbe zohľadňované veľmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,80€
11,52€

Manažment finančných rizík podniku

Manažment finančných rizík podniku

Peter Markovič, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
Monografia renomovaného autorského kolektívu vznikla ako výstup riešenia viacerých úloh, najmä však úlohy „Finančné a...

Monografia renomovaného autorského kolektívu vznikla ako výstup riešenia viacerých úloh, najmä však úlohy „Finančné a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,80€

Finančné inžinierstvo

Finančné inžinierstvo

Originálne dielo, ktorého autori komplexne prezentujú problematiku finančného inžinierstva ako modernú vednú disciplínu. Jadrom publikácie je oceňovanie základných finančných derivátov – forwardov, futures kontraktov, opčných kontraktov a swapov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,90€

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Sebastian Flick, Peter Markovič, Wolters Kluwer (2016)
Globalizácia ekonomického života nás zasahuje takmer v každej oblasti podnikania. Budovanie udržateľného podnikateľského...

Globalizácia ekonomického života nás zasahuje takmer v každej oblasti podnikania. Budovanie udržateľného podnikateľského prostredia nemá byť len o úspore výrobných faktorov, má byť o zachovaní ekonomickej rozmanitosti tak... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,20€