Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Erich Petlák

Našli sme 12 titulov

Všeobecná didaktika (Erich Petlák) [SK]

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Vyučovanie v otázkach a odpovediach (Erich Petlák, Juraj Komora)

Vademecum vyučovania Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,97€
6,48€

Interakcia vo vyučovaní (Erich Petlák, Lívia Fenyvesiová)

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,19€

Pedagogicko-didaktická práca učiteľa (Petlák Erich)

Erich Petlák, IRIS (2007)
Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií...

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
11,25€

Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa (Hupková Marianna, Petlák Erich)

Marianna Hupková, Erich Petlák, IRIS (2004)
Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti...

Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,61€
4,29€

Vyučovanie - mozog - žiak (Erich Petlák)

Erich Petlák, Dušan Valábik, Jana Zajacová, IRIS (2009)
Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov...

Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,65€

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia (Erich Petlák, Andrea Baranovská)

Erich Petlák, Andrea Baranovská, Wolters Kluwer (2016)
Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne...

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,40€
9,88€

Kapitoly zo súčasnej edukácie (Erich Petlák)

Erich Petlák, , IRIS (2011)
Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej...

Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Klíma školy a klíma triedy (Petlák Erich)

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,60€

Aktuálne otázky edukácie (Erich Petlák) [SK]

Erich Petlák, IRIS (2014)
V otázkach a odpovediach Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a...

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,90€
7,35€

Všeobecná didaktika (Petlák E.)

Všeobecná didaktika (Petlák E.)

Erich Petlák, IRIS (2004)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,20€

Kapitoly zo súčasnej didaktiky (Petlák E.)

Kapitoly zo súčasnej didaktiky (Petlák E.)

Erich Petlák, , IRIS (2005)
Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien...

Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,27€