🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Erich Petlák

Našli sme 14 titulov

Interakcia vo vyučovaní

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Všeobecná didaktika

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
9,21€

Klíma školy a klíma triedy

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Vyučovanie - mozog - žiak

Erich Petlák, Dušan Valábik, Jana Zajacová, IRIS (2009)
Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov...

Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa

Marianna Hupková, Erich Petlák, IRIS (2004)
Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti...

Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Inovácie v edukácii

Prudký rozvoj vedy a techniky si vyžaduje dokonalejšie a všestrannejšie pripravených ľudí, čo zákonite vyvoláva zvýšené požiadavky na zefektívnenie edukácie na školách. Ako premietnuť nové poznatky do obsahu vzdelávania, zvýšiť kv Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,50€
13,77€

Aktuálne otázky edukácie

Erich Petlák, IRIS (2014)
V otázkach a odpovediach Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a...

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
3,95€

Motivácia v edukačnom procese

Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
9,41€

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Erich Petlák, Andrea Baranovská, Wolters Kluwer (2016)
Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne...

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,40€

Vyučovanie v otázkach a odpovediach

Vademecum vyučovania Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Kapitoly zo súčasnej didaktiky

Erich Petlák, , IRIS (2005)
Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien...

Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Kapitoly zo súčasnej edukácie

Erich Petlák, , IRIS (2011)
Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej...

Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Pedagogicko-didaktická práca učiteľa

Erich Petlák, IRIS (2007)
Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií...

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Všeobecná didaktika

Všeobecná didaktika

Erich Petlák, IRIS (2004)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,20€