Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva IRIS

Našli sme 326 titulov

Všeobecná didaktika

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
9,40€

Náklady a ceny

Jana Kajanová, IRIS (2005)
Kniha venovaná cenám, nákladom, oceňovaniu a kalkuláciám.

Kniha venovaná cenám, nákladom, oceňovaniu a kalkuláciám. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
9,30€

Basta Fidli

Basta Fidli

Pavel Uher, IRIS (2021)

Súbor piatich autorských rozprávok v klasickom štýle je prehliadkou svojráznych postáv a výnimočných udalostí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€

Logika pre každého

František Gahér, IRIS (2013)
Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a...

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a logickej sémantiky, ktoré obsahujú nové objavy z tejto oblasti. Nové reálie prinútili autora zmeniť niektoré príklady viet... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
14,70€

3 knihy rozprávok

Pavel Uher, IRIS (2015)
3 knihy rozprávok obsahujú štrnásť rozprávkových príbehov, ktoré balansujú medzi výmyslom a skutočnosťou. Sú zaľudnené...

Tri knihy rozprávok obsahujú 14 originálnych príbehov Pavla Uhra, ktoré balansujú medzi výmyslom a skutočnosťou. Sú zaľudnené nevšednými hrdinami a nezvyčajnými bytosťami tak trochu mimo svet, ktorý ich obklopuje a s ktorým sa pokúšajú zladiť krok... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,50€

Podniková ekonomika

Július Alexy Rudolf Sivák, IRIS (2005)
Knižná publikácia je určená predovšetkým vysokoškolským študentom, ale dáva odpoveď aj iným záujemcom k zvládnutiu...

Knižná publikácia je určená predovšetkým vysokoškolským študentom, ale dáva odpoveď aj iným záujemcom k zvládnutiu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
13,90€
11,10€

Hodnotenie v školskej praxi

Spoločnosť, školstvo i samotný edukačný proces prechádzajú v rámci vývoja mnohými zmenami. Zmenami je poznačená i oblasť hodnotenia. Hodnotenie je činnosť, ktorá môže svojím dôsledkom žiakovi veľmi pomôcť, ale zároveň aj ublížiť. Je to istý druh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
7,50€

Aktuálne otázky edukácie

Erich Petlák, IRIS (2014)
V otázkach a odpovediach Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a...

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
8,90€
5,80€

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili

Milan Zigo, IRIS (2018)

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili – texty prof. Zigu, ktoré vznikali na podnet rozhlasovej redakcie a aj odzneli v rozhlasovej (zvukovej) podobe a ktoré tu čitateľ dostáva v ich pravej, písomnej podobe, aj keď, žiaľ, už len ako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
12,40€

Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi

Jana Hanuliaková, IRIS (2010)
Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k...

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
7,90€
5,50€

Personálny manažment

Sergej Vojtovič, IRIS (2006)
Historické súvislosti vzniku a rozvoja personálneho manažmentu.

Historické súvislosti vzniku a rozvoja personálneho manažmentu. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
16,90€
15,21€

Vyučovanie - mozog - žiak

Dušan Valábik, Erich Petlák, Jana Zajacová, IRIS (2009)
Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov...

Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
5,00€

Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách

Marianna Hupková, IRIS (2011)
Publikácia je zameraná na problematiku rozvíjania sociálnych spôsobilostí a zvyšovanie sociálnej kompetencie v pomáhajúcich...

Publikácia je zameraná na problematiku rozvíjania sociálnych spôsobilostí a zvyšovanie sociálnej kompetencie v pomáhajúcich... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
14,90€
10,60€

Psychológia a pedagogika pomáhajú škole

Ľudovít Višňovský, Vladislav Kačáni, IRIS (2007)
Kniha nadväzuje na úspech predchádzajúcich vysokoškolských učebníc Základy učiteľskej psychológie a Základy učiteľskej...

Kniha nadväzuje na úspech predchádzajúcich vysokoškolských učebníc Základy učiteľskej psychológie a Základy učiteľskej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
7,30€

Elektronické šikanovanie

Katarína Hollá, IRIS (2010)
Elektronické šikanovanie - nová forma agresie, - ako sociálny a edukačný problém, prevencia elektronického šikanovania,...

Elektronické šikanovanie - nová forma agresie, - ako sociálny a edukačný problém, prevencia elektronického šikanovania,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
4,59€

Rečnícke umenie sv. Augustína

Marcela Andoková, IRIS (2013)
V tejto publikácii dostáva čítateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej...

V tejto publikácii dostáva čítateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,20€
10,00€

Čierna som, a predsa krásna

Marcela Andoková, IRIS (2020)
Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5

Cirkev v Afrike bola viac než sto rokov rozdelená. Tyconius, vzdelaný laik zo strany donatistov, sa ju pokúšal opäť spojiť aj za cenu, že ho jeho vlastná cirkev vylúčila zo svojich radov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
9,50€

Rizikové faktory trestnej činnosti

Rizikové faktory trestnej činnosti

Martin Lulei, IRIS (2021)

Autor  tvorivo a kriticky prepája teóriu a výskumné poznatky o paradigme prevencie rizikových faktorov a poznatky o vybraných rizikových faktoroch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€

Sen a soľ

Sen a soľ

Sen a soľ je zbierka intímnej a reflexívnej poézie na pozadí existenciálnych súostroví človeka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€

Homo - anima cognoscens alebo o pozadí nášho poznávania

Homo - anima cognoscens alebo o pozadí nášho poznávania

Andrej Démuth, IRIS (2003)
alebo o pozadí nášho poznávania Práca autora sa zaoberá fundamentálnymi otázkami teórie poznania, ako sú možnosť, podstata,...

alebo o pozadí nášho poznávania Práca autora sa zaoberá fundamentálnymi otázkami teórie poznania, ako sú možnosť, podstata,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€