🛍️ Akčné zľavy na knihy!

IRIS

Našli sme 314 titulov

Úvod do psychológie

Július Boroš, IRIS (2002)
V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách...

V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,90€
12,00€

Všeobecná didaktika

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Mariáš

Tibor Ličko, IRIS (2016)
Základné pravidlá hry

V tejto príručke sa uvádzajú základné pravidlá kartárskej hry ,,mariáš" a v niektorých prípadoch aj samotná technika hry. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Základy sociálnej psychológie

Július Boroš, IRIS (2001)
Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie...

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,90€
11,07€

Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa

Miron Zelina, IRIS (2011)
Predkladaná práca nie je pokusom o hĺbkový rozbor metód výchovy. Kladie si za poslanie načrtnúť systém výchovy, má skôr...

Predkladaná práca nie je pokusom o hĺbkový rozbor metód výchovy. Kladie si za poslanie načrtnúť systém výchovy, má skôr... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Nadané dieťa

Jolana Laznibatová, IRIS (2012)
Jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie (4. vydanie)

Táto kniha vznikla ako výsledok mnohých stretnutí s rodičmi nadaných detí, ale aj prednášok, seminárov a stretnutí s... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,90€
18,51€

Interakcia vo vyučovaní

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,42€

Anatómia intuície

Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
11,07€

Tak vravel Zarathustra

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike...

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
11,07€

Psychológia

Július Boroš, Edita Ondrišková, Eva Živčicová, IRIS (1999)
Kniha je v pravom zmysle učebnicou základov psychológie, Venuje pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša,...

Kniha je v pravom zmysle učebnicou základov psychológie, Venuje pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,90€
12,00€

Anglické slovíčka pre začiatočníkov

, IRIS (2021)
Obojstranné kartičky s prepisom výslovnosti

S touto krabičkou bude opakovanie anglických slovíčok zábava! Nachádza sa v nej 400 obojstranných kartičiek s takmer 600 anglickými slovíčkami s prepisom výslovnosti na jednej strane a slovenským prekladom na druhej strane... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,90€
13,86€

Experimenty v psychológii

Vladimíra Čavojová, IRIS (2017)
Ako vzniká poznanie

Rozumieť metodológii výskumu, a teda aj spoľahlivosti výsledkov výskumu, je súčasťou vedeckej gramotnosti, ktorá sa v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
11,07€

Antikrist

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie...

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,90€
7,35€

Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách

Marianna Hupková, IRIS (2011)
Publikácia je zameraná na problematiku rozvíjania sociálnych spôsobilostí a zvyšovanie sociálnej kompetencie v pomáhajúcich...

Publikácia je zameraná na problematiku rozvíjania sociálnych spôsobilostí a zvyšovanie sociálnej kompetencie v pomáhajúcich... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
12,93€

Základy vývinovej psychológie

Ivan Jakabčic, IRIS (2002)
Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt...

Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,42€

Pedagogicko-didaktická práca učiteľa

Erich Petlák, IRIS (2007)
Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií...

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Medzi človekom a ľuďmi

Radomír Masaryk, IRIS (2013)
2. vydanie - Úvod do sociálnej psychologie

Prečo zomrela Kitty Genovese? Dokáže počúvanie Mozarta zvýšiť IQ? Koľkí muži by znásilnili ženu, ak by mali istotu beztrestnosti? Čo nám hovoria teórie lásky? Ako ovplyvnil sociálnu psychológiu Hitler? Prečo sú niektorí ľudia atraktívnejší? Koľkí z nás... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,99€
13,94€

Elektronické šikanovanie

Katarína Hollá, IRIS (2010)
Elektronické šikanovanie - nová forma agresie, - ako sociálny a edukačný problém, prevencia elektronického šikanovania,...

Elektronické šikanovanie - nová forma agresie, - ako sociálny a edukačný problém, prevencia elektronického šikanovania,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Bytie, čas, priestor v myslení Martina Heideggera

Klement Mitterpach, IRIS (2007)
Kniha sa zaoberá hlavnými myšlienkovými prúdmi filozofie Martina Heideggera."Heidegger vychádza z predpokladu fundamentálnej...

Kniha sa zaoberá hlavnými myšlienkovými prúdmi filozofie Martina Heideggera. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Hodnotenie v školskej praxi

Spoločnosť, školstvo i samotný edukačný proces prechádzajú v rámci vývoja mnohými zmenami. Zmenami je poznačená i oblasť hodnotenia. Hodnotenie je činnosť, ktorá môže svojím dôsledkom žiakovi veľmi pomôcť, ale zároveň aj ublížiť. Je to istý druh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€