📚 Knižná akcia každý mesiac

IRIS

Našli sme 318 titulov

Všeobecná didaktika

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,90€
7,82€

Tak vravel Zarathustra

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,90€
9,40€

Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa

Miron Zelina, IRIS (2011)
Predkladaná práca nie je pokusom o hĺbkový rozbor metód výchovy. Kladie si za poslanie načrtnúť systém výchovy, má skôr...

Predkladaná práca nie je pokusom o hĺbkový rozbor metód výchovy. Kladie si za poslanie načrtnúť systém výchovy, má skôr... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
8,91€

Náklady a ceny

Jana Kajanová, IRIS (2005)
Kniha venovaná cenám, nákladom, oceňovaniu a kalkuláciám.

Kniha venovaná cenám, nákladom, oceňovaniu a kalkuláciám. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
10,71€

Hodnotenie v školskej praxi

Spoločnosť, školstvo i samotný edukačný proces prechádzajú v rámci vývoja mnohými zmenami. Zmenami je poznačená i oblasť hodnotenia. Hodnotenie je činnosť, ktorá môže svojím dôsledkom žiakovi veľmi pomôcť, ale zároveň aj ublížiť. Je to istý druh... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
8,91€

Súmrak modiel

„Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj „uhrančivý pohľad“ na tento svet, aj moje „uhrančivé ucho“ ... Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,21€

Klíma školy a klíma triedy

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,90€
7,11€

Aktuálne otázky edukácie

Erich Petlák, IRIS (2014)
V otázkach a odpovediach Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a...

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,90€
7,11€

Psychológia

Július Boroš, Edita Ondrišková, Eva Živčicová, IRIS (1999)
Kniha je v pravom zmysle učebnicou základov psychológie, Venuje pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša,...

Kniha je v pravom zmysle učebnicou základov psychológie, Venuje pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
11,61€

Ako správne vychovávať deti

Plutarchos, IRIS (2020)

Plutarchos je autor, ktorý je slovenskému čitateľovi známy najmä prostredníctvom diela Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Nebol však iba historikom či biografom, ale aj jedným z najplodnejších antických filozofov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
12,51€

Antikrist

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej analýzy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,90€
7,11€

Sociálna pedagogika

Branislav Malík, IRIS (2019)
Prieniky a rozhrania medzi sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou

Text publikácie je rozvrhnutý do troch tematických častí. Prvé dve majú teoretickú povahu, tretia časť má aplikačný charakter. Cieľom prvej časti je ohraničenie tematického a kompetenčného poľa sociálnej pedagogiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
8,91€

Úvod do psychológie

Július Boroš, IRIS (2002)
V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách...

V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,90€
11,61€

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole

Jana Duchovičová, Alžbeta Lazíková, IRIS (2008)
Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a...

Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
10,71€

Vyučovanie - mozog - žiak

Erich Petlák, Dušan Valábik, Jana Zajacová, IRIS (2009)
Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov...

Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,21€

Antikrist

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie...

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,90€
7,11€

Kapitoly zo súčasnej didaktiky

Erich Petlák, , IRIS (2005)
Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien...

Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,21€

Interakcia vo vyučovaní

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,21€

Základy sociálnej psychológie

Július Boroš, IRIS (2001)
Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie...

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
10,71€

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili

Milan Zigo, IRIS (2018)

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili – texty prof. Zigu, ktoré vznikali na podnet rozhlasovej redakcie a aj odzneli v rozhlasovej (zvukovej) podobe a ktoré tu čitateľ dostáva v ich pravej, písomnej podobe, aj keď, žiaľ, už len ako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,90€
15,21€