🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

IRIS

Našli sme 305 titulov

Sociálna práca v praxi

Michal Oláh, IRIS (2016)
Najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,72€

Sociálna pedagogika

Branislav Malík, IRIS (2019)
Prieniky a rozhrania medzi sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou

Text publikácie je rozvrhnutý do troch tematických častí. Prvé dve majú teoretickú povahu, tretia časť má aplikačný charakter. Cieľom prvej časti je ohraničenie tematického a kompetenčného poľa sociálnej pedagogiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Všeobecná didaktika

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Logika pre každého

František Gahér, IRIS (2013)
Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a...

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a logickej sémantiky, ktoré obsahujú nové objavy z tejto oblasti. Nové reálie prinútili autora zmeniť niektoré príklady viet... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
15,35€

Úvod do psychológie

Július Boroš, IRIS (2002)
V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách...

V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,90€
12,00€

Tak vravel Zarathustra

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike...

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Vyučovanie - mozog - žiak

Erich Petlák, Dušan Valábik, Jana Zajacová, IRIS (2009)
Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov...

Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ktorý vychádza z najnovších poznatkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Ecce homo

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktoré nie je súčasťou tzv. „akademickej filozofie.“ Ovplyvnilo...

Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktoré nie je súčasťou tzv. „akademickej filozofie.“ Ovplyvnilo filozofiu života a jeho reminiscencie možno nájsť aj v neskorších filozofických a socio-kultúrnych modeloch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Základy vývinovej psychológie

Ivan Jakabčic, IRIS (2002)
Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt...

Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa

Marianna Hupková, Erich Petlák, IRIS (2004)
Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti...

Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Medzi človekom a ľuďmi

Radomír Masaryk, IRIS (2013)
2. vydanie - Úvod do sociálnej psychologie

Prečo zomrela Kitty Genovese? Dokáže počúvanie Mozarta zvýšiť IQ? Koľkí muži by znásilnili ženu, ak by mali istotu beztrestnosti? Čo nám hovoria teórie lásky? Ako ovplyvnil sociálnu psychológiu Hitler? Prečo sú niektorí ľudia atraktívnejší? Koľkí z nás... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,99€
13,94€

Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa

Miron Zelina, IRIS (2011)
Predkladaná práca nie je pokusom o hĺbkový rozbor metód výchovy. Kladie si za poslanie načrtnúť systém výchovy, má skôr...

Predkladaná práca nie je pokusom o hĺbkový rozbor metód výchovy. Kladie si za poslanie načrtnúť systém výchovy, má skôr... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,90€
9,21€

Psychológia

Július Boroš, Edita Ondrišková, Eva Živčicová, IRIS (1999)
Kniha je v pravom zmysle učebnicou základov psychológie, Venuje pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša,...

Kniha je v pravom zmysle učebnicou základov psychológie, Venuje pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,00€

Klíma školy a klíma triedy

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Interakcia vo vyučovaní

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

O slobode

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Prekladateľské minimum

Teodor Hrehovčík, IRIS (2006)
Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, ktorí majú v svojom programe prekladový seminár, ďalej súdnym...

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, ktorí majú v svojom programe prekladový seminár, ďalej súdnym... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Antikrist

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie...

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Anatómia intuície

Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Rozum: Návod na použitie

Vladimíra Čavojová, , IRIS (2016)
Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na...

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€