Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

IRIS

Našli sme 291 titulov

Všeobecná didaktika (Erich Petlák) [SK]

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Anatómia intuície

Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Hodnotenie v školskej praxi

Spoločnosť, školstvo i samotný edukačný proces prechádzajú v rámci vývoja mnohými zmenami. Zmenami je poznačená i oblasť hodnotenia. Hodnotenie je činnosť, ktorá môže svojím dôsledkom žiakovi veľmi pomôcť, ale zároveň aj ublížiť. Je to istý druh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Vyučovanie v otázkach a odpovediach (Erich Petlák, Juraj Komora)

Vademecum vyučovania Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,97€
6,48€

Rozum: návod na použitie (Vladimíra Čavojová) [SK]

Vladimíra Čavojová, , IRIS (2016)
Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na...

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,90€
11,07€

Pravidlá spoločenského správania (Dagmar Brázdová)

Pravidlá spoločenského správania (Dagmar Brázdová)

Dagmar Brázdová, IRIS (1992)
Táto publikácia sa sústreďuje na základné normy spoločenského správania v rozličných situáciách, pričom vychádza zo...

Táto publikácia sa sústreďuje na základné normy spoločenského správania v rozličných situáciách, pričom vychádza zo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,32€

Sociálna práca v praxi

Michal Oláh, IRIS (2016)
Najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,72€

Nadané dieťa (Jolana Laznibatová)

Jolana Laznibatová, IRIS (2012)
Jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie (4. vydanie)

Táto kniha vznikla ako výsledok mnohých stretnutí s rodičmi nadaných detí, ale aj prednášok, seminárov a stretnutí s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Tak Vravel Zarathustra (Friedrich Nietzsche) [SK]

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike...

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,90€
11,07€

Aktivizujúce vyučovanie (Jana Hanuliaková) [SK]

Jana Hanuliaková, IRIS (2015)
Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej...

Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakov. Škola sa tak stane atraktívnym a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
8,18€

Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? (Jaroslav Stahl) [SK]

Jaroslav Stahl, IRIS (2014)
Simultánne tlmočenie – teoretické otázky a praktické odpovede V predkladanej publikácii autor naznačil...

Preklad a tlmočenie sa najmä posledných desaťročiach stali vďačným predmetom teoretických úvah. Máloktorá teoretická oblasť je natoľko poznačená multidisciplinárnym prístupom ako práve translatológia. Autor si nekladie za cieľ nájsť či definovať jediný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Prekladateľské minimum (Hrehovčík Teodor)

Teodor Hrehovčík, IRIS (2006)
Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, ktorí majú v svojom programe prekladový seminár, ďalej súdnym...

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, ktorí majú v svojom programe prekladový seminár, ďalej súdnym... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,20€
5,77€

Posunkuj so mnou (Štefánia Koudelková, Darina Tarcsiová)

Štefánia Koudelková, Darina Tarcsiová, IRIS (2017)
Základná posunková zásoba pre deti so sluchovým postihnutím

Farebný obrázkový slovník slovenského posunkového jazyka pre deti sa skladá z 10 tém a skoro 400 posunkov, ktoré sú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,86€

Základy vývinovej psychológie (Jakabčic I.)

Ivan Jakabčic, IRIS (2002)
Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt...

Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,65€
3,39€

Čo je to farba? (Andrej Démuth)

Andrej Démuth, IRIS (2005)
Práca predstvuje úspešne zvládnutý pokus o rozsiahlu syntetizáciu poznatkov prameniacich v širokom rozsahu disciplín...

Práca predstvuje úspešne zvládnutý pokus o rozsiahlu syntetizáciu poznatkov prameniacich v širokom rozsahu disciplín... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,30€
7,72€

Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na... (Eva Halušková)

Publikácia ponúka nový pohľad na chudobu a sociálnu politiku EÚ zameranú na jej riešenie. Predikuje chudobu nielen v EÚ ale aj vo svete do roku 2020. Je provokatívna, vovádza čitateľa do reality chápania vývoja Slovenska v kontexte európskeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,40€
14,32€

Úvod do antropológie (Branislav Malík)

Branislav Malík, IRIS (2008)
Podľa amerického sociobiológa Edwarda Osborna Wilsona antropológia patrí k vedám, od ktorých ľudia očakávajú poznanie, ktoré...

Podľa amerického sociobiológa Edwarda Osborna Wilsona antropológia patrí k vedám, od ktorých ľudia očakávajú poznanie, ktoré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,11€
7,54€

Súmrak modiel (Friedrich Nietzsche)

Friedrich Nietzsche, IRIS (2016)
„Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj „uhrančivý pohľad“ na tento svet, aj moje „uhrančivé ucho“...

„Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj „uhrančivý pohľad“ na tento svet, aj moje „uhrančivé ucho“ ... Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Smrť a vedomie smrteľnosti (Juraj Čáp, Marián Palenčár)

Juraj Čáp, Maián Palenčár, IRIS (2013)
Na monografii Smrť a vedomie smrteľnosti oceňujem ojedinelosť tematickej orientácie v kontexte domácej filozofickej tvorby a...

Na monografii Smrť a vedomie smrteľnosti oceňujem ojedinelosť tematickej orientácie v kontexte domácej filozofickej tvorby a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,70€
7,16€

Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách

IRIS (0)
Autori sa snažia riešiť rad kľúčových otázok, ktoré súvisia s úsilím o budovanie všeobecnej metodológie socialných a...

Autori sa snažia riešiť rad kľúčových otázok, ktoré súvisia s úsilím o budovanie všeobecnej metodológie socialných a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,30€
7,72€