🌸 Majáles knižných zliav 📚

Jana Hanuliaková

Našli sme 3 titulov

Aktivizujúce vyučovanie

Jana Hanuliaková, IRIS (2015)
Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej...

Zámerom titulu je upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby,ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakov. Škola sa tak stane atraktívnym a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,80€
7,48€

Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi

Jana Hanuliaková, IRIS (2010)
Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k...

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
5,87€

Stratégie tvorby bezpečnej školy

Stratégie tvorby bezpečnej školy (e-kniha)

Cieľom publikácie je prezentovať teoreticko-praktické východiská prevencie v podmienkach školy. Autori sa orientujú na metodické postupy a výchovné stratégie ľahko aplikovateľné pri prevencii sociálno-patologických javov. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,50€