📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Čas a literárne rozprávanie

Druhé rozšírené a zrevidované vydanie Autor je popredný súčasný kresťansky orientovaný francúzsky f?ilozof (1913?–?2005)...

Paul RicourIRIS (2014)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,90€
Zľava 7%
11,07€

Druhé rozšírené a zrevidované vydanie

Autor je popredný súčasný kresťansky orientovaný francúzsky f?ilozof (1913?–?2005) ovplyvnený fenomenológiou, štrukturalizmom a hermeneutikou. V tomto diele analyzuje stvárnenie času f?ikčným rozprávaním a v ňom čas z hľadiska teoretickonaračného i f?ilozof?ickohermeneutického. Analýza sa začína premenami tvorby zápletky, pokračuje štrukturalistickými „logickými“ modelmi, hrami s časom na základe dialektiky vypovedania a výpovede a napokon otvorením f?ikcie pre imaginárne svety.
Dospieva tak k vzácnej syntéze, v ktorej sú zohľadnení nielen u nás stále nerovnako známi západní štrukturalisti a semiotici (A. J. Greimas, W. Booth, C. Bremond, E. Benveniste, G. Genette, S. Chatman), ale aj ruskí formalisti (V. Propp, M. Bachtin, J. Lotman, B. Uspenskij). Špecif?ický ráz f?iktívneho času je ilustrovaný rozbormi textov V. Woolfovej, Th. Manna a M. Prousta, rozbormi, ktoré možno pokladať v prístupe k literárnemu umeleckému dielu za vzorové.
Dielo, ktoré je druhým knižným prekladom autora z francúzštiny do slovenčiny (písal a uverejňoval aj po anglicky), je určené literárnym vedcom, historikom a kritikom, ďalej f?ilozofom, študentom literatúry a f?ilozof?ie, ale bude poučným a inšpiratívnym čítaním aj pre mnohých ďalších.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2014 ISBN: 9788089726301 Rozmer: 148×210 mm Počet strán: 348 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách