Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Helena Majdúchová

Našli sme 18 titulov

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, Wolters Kluwer (2020)
Praktické príklady a kontrolné testy

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,70€
13,23€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,30€
14,67€

Podnikové hospodárstvo

Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to tak, aby čitateľ získal komplexný pohľad na podnik... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,10€
20,60€

Podnik a podnikanie

Helena Majdúchová, Iveta Kufelová, Stanislava Deáková, Wolters Kluwer (2018)
príklady a prípadové štúdie (pracovný zošit)

Druhé vydanie pracovného zošita detailnejšie rozpracúva problematiku, ktorá je obsiahnutá vo vysokoškolskej učebnici s rovnomenným názvom. Oproti prvému vydaniu sú mnohé príklady upravené a pozmenené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,40€
14,76€

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, Wolters Kluwer (2018)
Praktické príklady a kontrolné testy

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,50€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Helena Majdúchová, Iveta Kufelová, Stanislava Deáková, Wolters Kluwer (2021)
Príklady a prípadové štúdie. Pracovný zošit

Tretie vydanie pracovného zošita detailnejšie rozpracúva problematiku, ktorá je obsiahnutá vo vysokoškolskej učebnici s rovnomenným názvom. Oproti druhému vydaniu sú mnohé príklady upravené a pozmenené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,40€

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, , Wolters Kluwer (2016)
Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie...

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,10€
11,79€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Wolters Kluwer (2015)
Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových...

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,20€
12,78€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Anna Neumannová, Helena Majdúchová, Sprint dva (2014)
V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť...

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,60€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Podnik, ako základný prvok hospodárskeho systému, predstavuje v trhovom hospodárstve aktívne hospodárske centrum, ktoré dlhodobo a s určitým rizikom, cieľavedome vyrába výrobky alebo poskytuje služby na krytie potrieb spoločnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,92€

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, , Wolters Kluwer (2015)
Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie...

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, , Wolters Kluwer (2014)
Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie...

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,90€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
Monografia sa zaoberá základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom...

Monografia sa zaoberá základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,62€

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Predkladaná publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Majtán, Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo, ako aj na...

Predkladaná publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Majtán, Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo, ako aj na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Publikácia vysvetľuje a opisuje jednotlivé oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky. Charakterizuje podnik, vymedzuje jeho podstatu a ciele, cyklus podniku. Rozoberá aj typológiu podnikov a vysvetľuje jeho základné formy. V závere sa.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,60€

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Kniha Neziskové organizácie rieši nielen vybrané problémy ekonomiky, manažmentu a marketingu neziskových organizácií, ale venuje sa aj ich právnej úprave, ich... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,20€

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, Wolters Kluwer (2014)
Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie...

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,90€