🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Podnikové hospodárstvo pre manažérov - Helena Majdúchová, Daniela Rybárová

Podnikové hospodárstvo pre manažérov


🍌 Odosielame o 6 dní.
14,80€
Zľava 5%
14,00€

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku, procesy a hodnotové nástroje ich riadenia.

Úvodné kapitoly sa zaoberajú problematikou transformačného procesu a podnikových produkčných faktorov ako základných vstupných determinantov realizácie jednotlivých podnikových činnosti. V ďalších kapitolách sa autorky venujú obežnému a neobežnému majetku podniku, ľudským zdrojom, pri ktorých zdôrazňujú prvky motivácie v podobe výberu pracovníkov, vytvárania vhodného podnikového a pracovného prostredia, poskytovania sociálnych služieb, ako aj foriem odmeňovania. Značný priestor venujú problematike tvorby cien ako nástroja komunikačnej politiky podniku. Takisto sú na veľkom priestore rozobraté náklady podniku ako súhrnného ukazovateľa spotreby živej a zhmotnenej práce, a to pre potrebu ich detailného plánovania a dôsledného riadenia a ich usmerňovania.

Učebnicu vhodným spôsobom uzatvára kapitola venovaná ohodnocovaniu podniku a možnostiam využitia ohodnocovacích metód v tomto procese.
Svojím obsahom publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Podnik a podnikanie.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 173×243 mm ISBN: 9788057100355 Počet strán: 272 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách